«Covid-19»: distance būs jāievēro arī turpmāk

Talsu novads

Kopš 12. marta, ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ar mērķi ierobežot vīrusa «Covid-19» izplatības ierobežošanu, Talsu novada pašvaldības policijas darbā notikušas būtiskas izmaiņas. Papildu tiešajiem darba pienākumiem inspektori apseko vietas, kur pulcējas vairāk cilvēku, un veic skaidrojošo darbu, lai nodrošinātu situācijas stabilitāti. Par ikdienas darbu saruna ar Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieku Māri Grīnvaldu.
— Vai kopš 12. marta, ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī, jums, pašvaldības policijai, darba pienākumi ir izmainījušies?
— Darba pienākumos ir notikušas izmaiņas, respektīvi, vairāk kontrolējam personas, vai tiek ievērota divu metru distance, kas valstī noteikta. Kontrolējam situācijas, kad saņemam sūdzības no iedzīvotājiem par pašizolācijas pārkāpumiem, kad cilvēki atgriezušies no ārzemēm un 14 dienas nepavada pašizolācijā. Šādi darba pienākumi nāca klāt papildu ikdienas darbiem. Darba apjoms ir lielāks, strādājam un kontrolējam situāciju.
— Vai palielinājusies darba samaksa?
— Nē. Samaksa ir tā pati. (Smejas.)
— Cik darbinieku ir pašvaldības policijā?
— Mūsu struktūra sastāv no 16 darbiniekiem: četri vecākie inspektori un astoņi inspektori, pašvaldības policijas vadītājs, vietnieks, lietvede, apkopēja. Patlaban ar darba pienākumiem tiekam galā, neskatoties uz esošo situāciju.
— Kurās vietās Talsos cilvēki visvairāk pulcējas?
— Sabiedriskajās vietās visvairāk pulcējas jaunieši, problēma ir ar jauniešiem. Vecākiem vairāk būtu jāstrādā ar saviem bērniem, ja valstī ir aizliegums pulcēties, ir prasība ievērot divu metru distanci, tad to savām atvasēm vajadzētu izstāstīt. Brīžiem liekas, ka vecāki to darbiņu nav izdarījuši. Sākumā aizliegumi bija stingrāki, nevarēja apmeklēt stadionus, skeitparku. Tagad skeitparks ir atvērts, un tur var atrasties līdz 15 personām, tāpat iedzīvotājiem ir atvērti stadioni. Kontrolējam, lai bērnu laukumā nepulcētos bērni. Lēnām šie ierobežojumi kļūst vieglāki. Nav noslēpums, Talsu tirgū sestdienās pulcējas ļoti daudz cilvēku un arī mūsu lielveikalos.
— Jūs tur kontrolējat situāciju?
— Mēs kontrolējam, stāstām, bet ir arī noteikumi, ka tirgotājiem, komersantiem ir jāizvieto informācija par drošības noteikumiem, jābūt pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem.
— Vai tieši pēdējā laikā novērojams, ka cilvēki kļuvuši mazāk apzinīgi?
— Jā. Cilvēki noteikti ir atslābuši, bet es uzskatu, ka vīruss neguļ, vīrusam nav brīvdienu. Tas ir ļoti lipīgs. Cik dzirdēts, ja 9. jūnijā arī ārkārtas situāciju mīkstinās, tad vienalga divu metru distances ievērošana noteikumos paliks. Ar to cilvēkiem ir jārēķinās. Varbūt publiskās vietās ārtelpā varēs vairāk cilvēku pulcēties, iekštelpās — mazāk, bet distance būs jāievēro. Sadarbībā ar Valsts policiju situāciju mēs kontrolējam. Arī Valsts policijai ir pienākums šo darbu veikt. Mēs sadarbojamies, apmaināmies ar informāciju. Sabiedrībai galvenokārt jāsaprot, ka mums nav primāri cilvēkus sodīt, svarīgāks ir preventīvais darbs. Mēs strādājam ar šīm personām, izstāstām noteikumus. Diemžēl ir personas, kuras nonāk mūsu redzeslokā divas un trīs reizes par distances neievērošanu. Tad šie cilvēki tiek saukti pie administratīvās atbildības. Sekas — sods var sasniegt līdz diviem tūkstošiem eiro.
— Kāds cilvēks ir arī sodīts?
— Ir sodīti vairāki cilvēki, bet ne ar maksimālo sodu. Tomēr vairāk mēs strādājam preventīvi. Jauniešiem tūlīt sāksies brīvlaiks, var redzēt, ka pēc pulksten pieciem, sešiem viņi satiekas, pulcējas. Ieslodzīt viņus laikam nevarēs un nevajag, lūgums ir tikai ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, bet tas vairāk ir vecāku skaidrojošais darbs. Ja sodi ir nepilngadīgām personām, tie gulstas uz vecāku pleciem. Nepilngadīgajiem ir piemērots sods, viņu materiāls tiek nosūtīts uz Talsu novada Administratīvo komisiju, kur lemj par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu.
— Sabiedrībā izskanējis jautājums par noteikumu neievērošanu sabiedriskajā transportā, vai jūs pārbaudāt Talsu pilsētas autobusus?
— Jā, noteikumi uzliek par pienākumu lietot ne obligāti sejas maskas, bet jābūt degunam un mutei nosegtai. Mums Talsos ir sabiedriskais transports, bet teikšu godīgi, mēs vēl šim jautājumam neesam pieķērušies klāt, jo darba ir ļoti daudz. Taču zināms, ka sabiedriskajā transportā šoferi cilvēkus mēģina izsēdināt tā, lai viņi nebūtu cieši cits pie cita. Mums arī sabiedriskais transports nav tik piepildīts, tāpēc tas ir iespējams. Pie mums nav tā, kā Rīgā, kur cilvēks pie cilvēka sēž un nelieto maskas.
— Vai šobrīd valsts rīkojumi nav pretrunīgi, un īsti nav skaidrs, kādi jums kā policijai ir pienākumi?
— Mēs prasības saprotam, bet dažreiz iedzīvotāji tos tulko pēc saviem ieskatiem. Saņemam no viņiem zvanus, un atkal cilvēkiem stāstām, kā ir pareizi, kā rīkojumā ir domāts. Izstāstām, un ceru, ka cilvēki to saprot. Runāšanas darba mums ir ļoti daudz. (Smejas.) Un tā arī mēs izglītojam sabiedrību.
— Avīzē ik nedēļu lasām par personām alkohola reibumā, ar ko strādā pašvaldības policija. Vai šajā jomā vērojamas kādas tendences?
— Tendence ir tāda: jo tuvojas vasara, silts laiks, jo šo personu ir vairāk. Šie cilvēki sabiedriskajās vietās lieto alkoholu. Ja četri pieci cilvēki bijuši kopā, parasti kāds paliek, kurš nevar aiziet no šīs vietas, un iedzīvotāji ziņo. Iedzīvotāji aicināti ziņot par jebkādiem pārkāpumiem. Jo iedzīvotājiem būs labāka sadarbība ar Valsts policiju, pašvaldības policiju, jo veiksmīgāk varēsim nodrošināt sabiedrisko kārtību. Lai gan pilsētā, un arī visā novadā, mums daudzās vietās ir nodrošināta videonovērošana, sadarbība tomēr ir galvenais, kas veicina rezultātu.
— Iedzīvotāji ir gatavi sadarboties ar policiju?
— Ir cilvēki, kuri mums ziņo par pārkāpumiem, paldies viņiem par to! Ja iedzīvotājs redz pārkāpumu, viņš mūsu mājaslapā var ziņot arī anonīmi. Citreiz tiešām ir tā, ka cilvēks grib, lai kaimiņa teritorija būtu sakārtota, lai čūskas nelien virsū, un viņš ziņo anonīmi, un tad mēs strādājam ar šo īpašnieku. Jā, mums šajā laikā cilvēki arī ziņo par pulcēšanās vietu pārkāpumiem. Ir gadījumi, kad šī informācija apstiprinās, ir, kad neapstiprinās. Taču pirmais, ko mēs darām: izrunājamies, izstāstām noteikumus. Parasti, ja policija piebrauc, cilvēki cits no cita atkāpjas, un divi metri tiek ievēroti.
— Vai jūs paši arī lietojat aizsardzības līdzekļus?
— Jā, mums ir pilns ekipējums, dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām, mums ir aizsargtērpi, brilles, maskas, cimdi — viss nepieciešamais. Darbinieku ikdiena sākas ar automašīnu dezinfekciju. Arī tas paņem ikdienas darba laiku. Paši lietojam gumijas cimdus, un pašiem mums arī jābūt uzmanīgiem. Instruējot darbiniekus, tiek noteikts, ka jāievēro divu metru distance, lai pasargātu sevi no iespējas saslimt.