Cer iegūt finansējumu Rīgas ielas sakārtošanai

Talsu novads

30. aprīlī valdība ārkārtas sēdē atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt pašvaldību aizņēmuma limitu par 150 miljoniem eiro, lai mazinātu vīrusa «Covid-19» ekonomiskās sekas. Uz šo valsts aizdevumu plāno startēt arī Talsu novada pašvaldība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedzot projekta pieteikumu par gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvi un ielas seguma virskārtas atjaunošanu Rīgas ielā Talsu pilsētā.
Ar šo valdības lēmumu ir palielināts pašvaldību 2020. gada aizņēmumu limits par 150 miljoniem eiro. Valdībā 12. maijā pieņemtie noteikumi «Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar «Covid-19» izplatību» paredz izsniegt aizdevumu pašvaldību investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēti projekti un kuru īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmas investīciju plāns, un kas vērsti vismaz uz vienu no šādiem mērķiem: pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumiem, pašvaldības transporta infrastruktūra, jauna pašvaldības pakalpojuma sniegšanas veidu attīstība, atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Pašvaldību plānotajiem projektiem būs nepieciešams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums par šo projektu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novadu attīstībai. 15. maijā tiekoties ar reģionālo mediju pārstāvjiem, valdības vadītājs Krišjānis Kariņš pauda, ka darīs visu, lai par šo naudu netiktu īstenotas nelietderīgas ieceres.
Pretendēt uz iespējām saņemt valsts budžeta aizdevumu nolēmusi arī Talsu novada pašvaldība, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas kļūs par jaunās administratīvi izveidotās teritorijas centru. Ja finansējumu izdosies iegūt, par to plānota Rīgas ielas seguma virskārtas atjaunošana, gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve. Šo jautājumu 28. maija domes sēdē skatīja arī deputāti, un lielākā daļa iecerei pauda atbalstu.
Pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece «Talsu Vēstīm» teic, ka šis ir augstas gatavības projekts, proti, ielai ir apstiprināts būvprojekts. Atliek tik saņemt ministrijas pozitīvu atbildi, ka tā ir atbalstāma iecere, valsts aizdevumu, un projektu varētu īstenot. Šī iela ir nozīmīga, jo ir viena no galvenajām iebraukšanai pilsētā. Īstenojot šo ieceri, paredzēts veikt Rīgas ielas seguma atjaunošanu, gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūvi visā ielas garumā, savienojot ar Raiņa ielas velosipēdistu un gājēju ceļu, un izveidojot pieslēgumu ar nākotnē attīstāmo Dundagas ielas velosipēdistu un gājēju ceļu. Tiks veikta teritorijas labiekārtošana: uzstādītas jaunas autobusu pieturas, soliņi, atkritumu urnas un iestādīti koki. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir līdz 959 000 eiro, ieskaitot būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, liecina pašvaldības sniegtā informācija. Līdzfinansējums būs jānodrošina arī pašvaldībai, jo noteikumi paredz, ka projekta līdzfinansējumam jābūt ne mazākam kā 25 procentiem no projekta kopējām izmaksām.
Tas nozīmē, ka šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem šiem darbiem būtu nepieciešami 119 875,00 eiro un tikpat liels finansējums arī 2021. gadā. Ja viss izdosies, būvdarbus paredzēts uzsākt līdz šā gada 31. decembrim un īstenot ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.
J. Skujeniece teic, ka no pašvaldības puses būs izdarīts viss, lai šai iespējai pieteiktos. Kāds būs ministrijas vērtējums pieteiktajam projektam un cik ātri izdosies aizņemties finansējumu darbu veikšanai, būs zināms tuvāko divu mēnešu laikā. Optimistiskajā gadījumā viņa cer, ka ielas atjaunošanas darbi varētu sākties augustā.