Izsolē nepiesakās neviens pretendents

Talsu novads

22. maijā Talsu novada pašvaldībā notika izsole nekustamajam īpašumam V. Ruģēna ielā 4 Talsos, jeb plašāk zināmai kā agrākās poliklīnikas ēkai, nosakot sākuma cenu 520 300 eiro. Izsoles noteikumi arī paredzēja, ka pēc īpašuma pārdošanas tā izmantošanas veidam jāpaliek esošajam — ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka. Pašvaldībā sniegtā informācija liecina, ka šoreiz neviens pretendents nepieteicās un tā nenotika. Arī turpmāk šāda izsoles piedāvājuma, visticamāk, nebūs.
Tā kā šis objekts ir nozīmīgs pilsētā, jo tajā joprojām tiek sniegti dažāda veida medicīniskie pakalpojumi, atrodas ģimeņu ārstu prakses, jautājām pašreizējam domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam, deputātam Normundam Tropiņam, kāda būs pašvaldības turpmākā rīcība šajā jautājumā. «Ja man prasa, es jautājumu par atkārtotu izsoli šai ēkai nevirzīšu. Šajā sasaukumā noteikti ne, ja tas būs atkarīgs no manis. Nevajag mums te karot, sakot: tas un šis ir nepareizi un viss ir garām. Turpināsim iznomāt šo ēku, lai nomnieks strādā. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu valsts iestāžu norādījumus, papildināsim nomas līgumu, lai tas atbilstu visiem normatīvajiem aktiem. Nomnieks uz to ir atsaucies,» saka N. Tropiņš.
Jautāts, kā argumentē aprīļa izskaņā domes sēdē deputāta Edmunda Demitera pausto, ka pašvaldībai ir ierobežoti līdzekļi ēkas sakārtošanā un tā būtu izsolē pārdodama, izskan, ka notikusī izsole rādot, ka par šādu cenu neviens nav gatavs ēku pirkt. «Pēc likuma, ja vienā izsolē ēka netiek iegādāta, nākamajā var par attiecīgiem procentiem samazināt sākuma cenu. Jūs jau saprotat: ja par kādiem procentiem cena tiks samazināta un sludināta izsole atkārtoti, atkal būs sazvērestības teorijas: kāds kaut ko speciāli dara. To nevienam nevajag,» turpina N. Tropiņš, piebilzdams, ka viņš joprojām uzskata, ka pareizais solis tomēr bija ēku pārdot.