Zināmi konkursa «Augsim Latvijai» goda nominācijas laureāti

Izglītība

Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz piecu gadu garumā. Šogad to ieguvusi Maija Anete Betnere no Valdemārpils mazpulka.
Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojusi mazpulka vadītāja Anda Dzene, Maija Valdemārpils mazpulkā darbojas no 2013. gada, un kopš 2018. gada ir mazpulka priekšniece. Meitene ir draudzīga, saticīga, prot iedvesmot mazpulcēnus un godprātīgi veic jebkuru uzticēto darbu. Maijai lielu atbalstu sniedz ģimene. Mazpulkā darbojas arī Maijas māsa Agate Everita.
Maija aktīvi iesaistījusies grupas projektu veidošanā, un šo gadu laikā izstrādājusi dažādus projektus (2014. gadā — «Cūku pupu genofondu atjaunināšana», 2015. gadā — «Sarkanie sīpoli»). Projektus viņa izstrādā ar lielu atbildību un prieku. Maija ir talantīga zīmētāja un rokdarbniece — viņa piedalās dažādos radošos konkursos, viņai ļoti patīk fotografēt. 2019. gadā viņa kopā ar 808. Puzes mazpulku izveidoja kalendāru. Meitenei padodas vācu valoda, un viņa darbojas arī Ventspils vācu biedrībā. Nākotni Maija vēlas saistīt ar tūrismu.
Zane Šteinberga,
projektu un mediju koordinatore