«Pandēmijas izplatības apkarošana arī mums ir jauns izaicinājums»

Talsu novads

Latvijā līdz 9. jūnijam pagarināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar «Covid-19» izplatību. Viena no iestādēm, kas iesaistīta ārkārtas stāvokļa stabilizēšanā, ir Valsts policija. Kā policisti strādā, kopš valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis, saruna ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieku Mārci Pētersonu.

«Šobrīd, kad valstī izsludināts ārkārtējās situācijas stāvoklis,
Valsts policijas novērojumi liecina, ka noziedzības līmenis nav palielinājies — nav izteiktu noziedzīgu nodarījumu, kuru skaita palielināšanos vai samazināšanos varētu saistīt ar ārkārtas stāvokļa ietekmi. Vidējais izsaukumu skaits dienā ir pieaudzis, tomēr šo tendenci var vērtēt pozitīvi — kā godprātīgu pilsoņu attieksmi pret iespējamajiem ārkārtas stāvokļa pārkāpumiem. Saistībā ar «Covid-19» Valsts policijas galvenie uzdevumi nav mainījušies. Tāpat kā līdz šim nodrošinām sabiedrisko kārtību, atklājam noziedzīgus nodarījumus, veicam arī citus pienākumus, tāpat kā līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai. Pandēmijas izplatības apkarošana arī mums ir jauns izaicinājums, un policijas darbiniekiem ir jāveic papildu pienākumi, piemēram, personu kontrole, kuriem jāievēro pašizolācija, sabiedrisko vietu uzraudzība, lai tiktu ievērota distancēšanās citam no cita.
Manuprāt, Talsu pusē cilvēki paši jau palikuši piesardzīgāki, izprot noteikto ierobežojumu nozīmīgumu vīrusa apkarošanā. Grūtāk ir ar jauniešiem, kuriem mācības šobrīd notiek attālināti un ne visiem ir vēlme mācīties, un viņi šo laiku uztver kā brīvlaiku. Viņiem gribas pulcēties, komunicēt, sportot. Šobrīd novērots, ka visvairāk cilvēku pulcējas, protams, veikalos, kā arī jaunieši savās ierastajās pulcēšanās vietās. Tieši jauniešiem ir grūtāk ieskaidrot, cik svarīgi ir šajā laikā ievērot valstī noteiktos ierobežojumus. Katru dienu gan Talsu iecirkņa amatpersonas, gan pašvaldības policija veic preventīvus pasākumus, lai pēc iespējas ierobežotu jauniešu pulcēšanos. Nav pašmērķis visus sodīt par ierobežojumu ievērošanu, bet esam jau līdz šim sastādījuši vairākus administratīvā pārkāpuma protokolus gan par pašizolācijas neievērošanu, gan arī par distancēšanās pārkāpumiem. Tāpat, sākoties ārkārtas situācijai, iedzīvotāji intensīvi ziņoja par personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm, kā arī par distancēšanās neievērošanu.
Iedzīvotāji mūsu apkalpojamajā teritorijā
ir diezgan aktīvi, un tiek ziņots par dažāda veida pārkāpumiem. Samērā daudz tiek ziņots par pārkāpumiem ceļu satiksmē, par iespējamu vardarbību ģimenē, ko dzird un redz kaimiņi. Šajā laikā aktīvi tiek ziņots par personām, kuras atgriezušās no ārzemēm un, iespējams, neievēro noteiktos ierobežojumus. Gadu gaitā ir novērots, ka iedzīvotāji arvien vairāk iesaistās kopējās drošības uzlabošanā un nav vienaldzīgi pret līdzcilvēku pārkāpumiem.
Ārkārtējās situācijas laikā līdz 20. maijam Valsts policija Kurzemē sadarbībā ar pašvaldības policiju veikusi 2657 preventīvas pārbaudes, uzsākusi 55 administratīvās lietvedības, 36 resoriskās pārbaudes, kā arī noformējusi vairāk nekā 150 administratīvā pārkāpuma protokolu. Tāpat tiek veikts arī skaidrojošais darbs. Līdz šim lielākā daļa konstatēto pārkāpumu bijuši saistīti ar pulcēšanās ierobežojumu, tostarp divu metru distances neievērošanu.
Ja runājam par notikumiem, tad Talsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā notiek gan mantiska rakstura noziedzīgi nodarījumi, gan sadzīves konflikti, ir reģistrētas dažāda veida krāpšanas internetā arī par aizsarglīdzekļu iegādi. Parādījusies tendence, ka palielinās transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā. Aprīļa beigās vienā dienā tika fiksēti trīs šādi pārkāpumi. Vēl ir nedaudz palielinājušies izbraukumi uz ģimenes konfliktiem, bet nevarētu teikt, ka tas būtu satraucoši.
Analizējot izsaukumu skaitu
uz ģimenes konfliktiem ārkārtējās situācijas laikā visā Latvijā, Valsts policijas novērojumi liecina, ka 2020. gadā laika posmā no 13. marta līdz maija sākumam ir palielinājies izsaukumu uz ģimenes konfliktiem skaits — 2019. gadā šajā periodā uz ģimenes konfliktiem bija reģistrēts 1141 izsaukums visā Latvijā, kas ir vidēji 22 izsaukumi dienā. Savukārt 2020. gadā tajā pašā laika posmā bija reģistrēti 1819 izsaukumi, kas ir vidēji 34 izsaukumi dienā, kas ir par 37% vairāk nekā pērn.
Tomēr šajos izsaukumos pieņemto policijas lēmumu par nošķiršanu skaits vidēji paliek nemainīgs, pat šogad to skaits ir samazinājies — 2019. gadā šajā periodā pieņemti 114 policijas lēmumi par nošķiršanu visā Latvijā, kas ir vidēji divi lēmumi dienā. 2020. gadā tajā pašā laika posmā pieņemti 82 policijas lēmumi par nošķiršanu, kas ir vidēji 1,5 lēmumi dienā.
Jānorāda, ka izsaukumi uz ģimenes konfliktu tiek reģistrēti ne tikai kā notikumi, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, — lielu daļu no minētajiem notikumiem sastāda arī sadzīviska rakstura konflikti, kur vardarbība nav pielietota, un citi tamlīdzīgi gadījumi.
Savukārt saistībā ar mājokļiem, manuprāt, iedzīvotāji var justies droši, ja, protams, arī paši parūpēsies par savu īpašumu, t. i., signalizācijas ierīkošanu, apsardzes nodrošināšanu, durvju aizslēgšanu arī dienas laikā utt. Katram pašam vispirms ir jāsāk ar sevi, jo tad arī varēs justies droši ikdienā. Preventīvā plāna ietvaros veicam dažāda veida pasākumus, bet ar nožēlu jāteic, ka atsevišķa iedzīvotāju kategorija neieklausās policijas ierosinājumos, priekšlikumos par drošības uzlabošanu un neuztver tos nopietni.
Talsu iecirknī ir brīvas vakances, bet tas neapgrūtina pienākumu izpildi. Iecirkņa teritorijā ir fiksēti pārkāpumi par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu neievērošanu, bet to nav tik daudz, lai krasi palielinātu mūsu darbu. Šajā laikā arī mums ir noteikti dažādi ierobežojumi un atsevišķus iepriekš veiktos uzdevumus mēs neveicam, lai netiktu apdraudēta darbinieku un iedzīvotāju veselība. Runājot par sejas maskām, policijas darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, kā arī instruēti, kad un kā tos nepieciešams izmantot. Valsts policija strādā pēc Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rekomendācijām. Šobrīd nav obligāta prasība policijas darbiniekiem izmantot maskas, līdz ar to ne visās situācijās tas ir nepieciešams, tomēr policisti, izvērtējot situāciju, var izmantot citus individuālās aizsardzības paņēmienus, piemēram, iespēju robežās distances ievērošanu. Satraukumam nav pamata — aicinām pildīt policistu likumīgās prasības.
Ar visām pašvaldības policijām Talsu iecirknim ir laba sadarbība. Tā kā Talsu novads ir vislielākais, tad tikai loģiski, ka tieši ar Talsu novada pašvaldības policiju ir izveidojusies visciešākā sadarbība. Sadarbības ietvaros šā brīža situācijā pašvaldības policija pievērš pastiprinātu uzmanību tam, kā iedzīvotāji ievēro distancēšanās noteikumus, uzrauga izklaides vietas darbību, vai tiek ievēroti noteiktie ierobežojumi. Tāpat kā līdz šim pašvaldības policija sniedz atbalstu arī izbraukumos uz notikumiem.
Tāpat mums ir izveidojusies laba sadarbība ar bāriņtiesu, sociālo dienestu. Tiek veidotas kopīgas Starp-institūciju tikšanās, kurās tiek apspriesti kopīgi jautājumi. Protams, ka tiek saņemti arī priekšlikumi kopīgu mērķu sasniegšanai. Pagājušo gadu kopā ar Talsu novada pašvaldības darbiniekiem piedalījāmies iedzīvotāju sanāksmēs, kur arī tika saņemti ierosinājumi kopējai drošības uzlabošanai novadā.
Skolu izlaidumu laikā,
kā vienmēr, uzraudzīsim, kā tiek ievērota sabiedriskā kārtība. Protams, ka pastiprinātu uzmanību pievērsim, vai nepilngadīgas personas nelieto alkoholu.
Izjūtam, ka Talsos ir iespēja spēlēt azartspēles, bet mūsu ikdienas pienākumu izpilde nav apgrūtināta. Izsaukumi uz šīm vietām, protams, ir, bet nevarētu teikt, ka to būtu daudz un šo vietu aizvēršana mūsu darbu īpaši mainīs. Šīs iestādes apmeklē noteiktas kategorijas iedzīvotāji, kuri to dara gadiem, un tā ir viņu pašu brīvprātīga izvēle. Tiek reģistrēti arī dažādi notikumi, kā rezultātā iegūtie naudas līdzekļi tiek iztērēti šādās vietās. Ja iestādes Talsos tiks aizvērtas, šīs personas vienalga atradīs iespēju apmeklēt tuvāko azartspēļu vietu,» stāsta M. Pētersons.