Skolēni no Talsiem tiešsaistē absolvē «Uzņēmējdarbības skolu»

Izglītība

Ar tiešsaistes izlaidumu un zināšanu testu 14. maijā noslēdzās projekts «Uzņēmējdarbības skola», kas tika organizēts sadarbībā ar Biznesa augstskolu «Turība».
Projekta laikā Talsu vidusskolēni visa gada garumā apguva biznesa un uzņēmējdarbības pamatus, savukārt noslēguma nodarbībā pārbaudīja zināšanas testā, cīnoties par iespēju iegūt studiju maksas atlaides. 2. vietu testā izcīnīja Talsu Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Emīlija Kurčina, iegūstot studiju maksas atlaidi.
Projekta 2019./2020. gada sezonas noslēguma nodarbību skolēni iesāka ar atbildīgu un nopietnu uzdevumu — tiešsaistes testu trīs kārtās, kurā tika ietverti jautājumi par visu aizvadīto lekciju tematiku, piemēram, biznesa etiķeti, komandas veidošanu, cilvēkresursu vadību, digitālo mārketingu u. c. Pasākuma turpinājumā skolēnus ar iedvesmojošu lekciju pārsteidza televīzijas raidījumu un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš, kurš jauniešiem stāstīja par to, cik nozīmīgi ir būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties sabiedrībai nozīmīgos procesos neatkarīgi no ikdienas nodarbošanās vai profesijas.
«Jaunieši ir mūsu valsts topošie uzņēmēji, politiķi, ekonomisti un citu profesiju pārstāvji, kas nākotnē rūpēsies par Latvijas izaugsmi un attīstību. Daloties veiksmes un pieredzes stāstos un piedāvājot dažādas izglītojošas lekcijas, mēs spējam šos jauniešus iedvesmot, sniegt vērtīgas zināšanas un iemācīt nepadoties ceļā uz mērķi, vienlaikus atstājot ieguldījumu viņu personības izaugsmē,» uzsvēra Aivis Ceriņš.
Projekta «Uzņēmējdarbības skola» mērķis ir veicināt vidusskolēnu interesi par uzņēmējdarbību, iepazīstinot ar būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Šogad projektā kopumā piedalījās 220 skolēni no 11 skolām no visas Latvijas. Jaunieši pievienojās 430 skolēnu absolventu pulkam, kas šo projektu absolvējuši iepriekšējos gados.
«Uzņēmējdarbības skola» turpināsies arī 2020./2021. mācību gadā, piedāvājot radošas nodarbības un iedvesmojošas lekcijas.
Elvijs Mičulis
Biznesa augstskola «Turība»