Žaņa Sūniņa prēmiju piešķir māksliniekam Andrim Biezbārdim

Kultūra

14. maija Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršanu.
Ziņojot par lēmumprojektu, kultūras un sporta attīstības nodaļas kultūras daļas vadītāja Egita Murauska informēja, ka šogad pēc komisijas lēmuma, kurā tā izskatīja divus pieteikumus, nolemts, ka šī prēmija piešķirama māksliniekam Andrim Biezbārdim. Kopš 2004. gada prēmija tiek piešķirta vienu reizi gadā Talsu novada māksliniekam vai mākslinieku grupai, kā apbalvojums par augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā iepriekšējā kalendārā gada laikā, vai laika periodā, kurā darbi ir parādīti publiskā telpā — izstādē, personālizstādē.