Talsu novada sporta skola atsāk daļēju klātienes treniņu procesu

Sports

Pēc Ministru kabineta lēmuma mīkstināt ārkārtas situācijā noteiktos ierobežojumus, atļaujot individuālas fiziskās aktivitātes stadionos, sporta zālēs un citās telpu un ārtelpu sporta bāzēs, šonedēļ treniņu process atsācies arī Talsu novada sporta skolā.
Sākot no 14. maija, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus, Talsu novada sporta skola atsākusi daļēju mācību — treniņu procesu. Ņemot vērā, ka vairāki treneri ir atvaļinājumā un pilnā apmērā nodrošināt noteikto prasību ievērošanu nav iespējams, treniņu process atsākts daļēji. Vairākas grupas turpina darboties attālinātā treniņu režīmā, patstāvīgi veicot uzdevumus savā dzīvesvietā vai to apvidū. Lai treniņu process noritētu veiksmīgi, treneri sniedz norādījumus par papildu iekšējās kārtības noteikumiem. Sporta skolas administrācija aicina pieņemt lēmumu par dalību klātienes nodarbībās un pārrunāt drošības noteikumus arī ģimenē. Pirms un pēc treniņa, kā arī treniņa laikā audzēkņiem jāietur divu metru distance, ierodoties uz nodarbībām, jāģērbjas tā, lai nebūtu jāizmanto ģērbtuves, līdzi ņemot tikai nepieciešamos sporta apavus, un jāseko līdzi savam veselības stāvoklim. Treniņu procesa laikā aizliegts dalīties ar inventāru, telefonu, ūdens pudeli vai citām mantām un novietot tās pārējo mantu tuvumā. Bērniem, kuri jūtas neveseli, doties uz treniņu kategoriski aizliegts. Ja ir manāmas slimības pazīmes, trenerim ir tiesības sūtīt audzēkni mājās un par saviem novērojumiem informēt vecākus.
«Lai noskaidrotu, kāda varētu būt noslodze, aicinājām vecākus aizpildīt aptaujas anketu. Kopumā atbildes sniedza vairāk nekā 400 vecāku, no kuriem lielākā daļa (89,5 procenti) apgalvoja, ka ļaus bērniem piedalīties klātienes treniņu procesā. Pluss ir tas, ka šobrīd Talsu novada sporta centri ir pieejami tikai Talsu novada sporta skolas treniņu procesa nodrošināšanai, līdz ar to treniņu procesu ir vieglāk organizēt. Lai novērtētu esošo situāciju, maija beigās organizēsim kontrolnormatīvus. Izmaiņas vairāk vai mazāk visos sporta veidos ir vienādas, līdz ar to mums jābūt vienlīdz piesardzīgiem. Sporta bāzēs ir izvietoti noteikumi, zīmes un papildus atgādinājumi, lai nerastos nekādas interpretācijas. Lūgums vecākiem šajā klātienes nodarbību atsākšanās periodā pret skolas un treneru darbu izturēties ar sapratni,» aicina Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš.