Ar otro piegājienu izdodas. No amata atbrīvo Talsu novada domes priekšsēdētāju Daini Karolu

Talsu novads

14. maijā Talsu novada domes sēdē pirmais izskatāmais jautājums bija par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karolam. Ar deputātu balsu vairākumu lēmums arī pieņemts.
Deputātu pieprasījumu domei iesnieguši deviņi no 17 deputātiem: Normunds Tropiņš, Andis Astrātovs, Edmunds Demiters, Sandra Pētersone, Gundars Sebris, Alfons Spēks, Gerda Zeberiņa, Normunds Krūze un Oļegs Solovjovs, pieprasījumā lūdzot 14. maija domes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karolam, atbrīvojot viņu no ieņemamā amata. Sēdē garu diskusiju par D. Karola atbrīvošanu no amata nebija. Deputāte Inga Gluzda pauda, ka līdzšinējā domes vadītāja darbs viņu nav apmierinājis un viņa atbalstīs šo lēmumu. «Neteikšu, ka šo brīdi negaidīju, jo tam bija jānotiek. Tas ir likumsakarīgi, ka līdz tam nonācām,» viņa teica. Tai pašā laikā deputāte pauda neizpratni, kas noticis tā saucamās koalīcijas vidū, ja vēl nesen tā bija tik vienota balsojumos, bet tagad ir sagatavots iesniegums par neuzticības izteikšanu domes vadītājam. Uz to N. Tropiņš aicināja atbildēt pārējos deputātus, kas parakstījušies pieprasījumā par domes vadītāja atcelšanu no amata, bet neviens tā arī savu skaidrojumu publiski nesniedza. Turpinot debatēt, viņa pauda, ka neredz no esošā sastāva nevienu, kurš varētu uzņemties domes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu. Labākais risinājums būtu Talsu novada domi atlaist, kā tas noticis Rīgā. Savukārt deputāts Miervaldis Krotovs sacīja, ka gada laikā līdz pašvaldības vēlēšanām būtisku neko neizdosies paveikt. Viņaprāt, šis lēmums rāda, ka Talsos ir sākusies priekšvēlēšanu cīņa, jo pārmetumi nav tik lieli, lai to dēļ izteiktu neuzticību domes vadītājam.
Debatēja arī deputāte Ilva Norenberga, kura atgādināja, kā kopš 2017. gada ir notikusi domes priekšsēdētāju maiņa, paužot, ka redzot visu notiekošo, viņas partijas pārstāvji šajā balsojumā nepiedalīsies. Par D. Karola atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata balsoja deputāti — Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters, Andis Astrātovs, Normunds Krūze, Oļegs Solovjovs, Gerda Zeberiņa, Sandra Pētersone, Gundars Sebris, Alfons Spēks un Inga Gluzda. Pret bija Dainis Karols, Miervaldis Krotovs un Tabita Kalniņa. Balsojumā nepiedalījās I. Norenberga, Lauris Pīlēģis un Edgars Zelderis. Sēdē nepiedalījās deputāte Daiga Feldmane.
Situācija var izvērsties visāda
Deputātu pieprasījuma viens no parakstītājiem bija arī domes priekšsēdētāja vietnieks N. Tropiņš. Viņš «Talsu Vēstīm» pirms domes sēdes teica, ka šādu lēmumu pieņēmis, jo priekšsēdētāja līdzšinējā komunikācija ar pārējiem deputātiem, kā arī ilgstošā krīze izpildvarā darījusi savu. «Man liels un plašs komentārs nebūs, jo nevēlos ne veļu mazgāt, ne kādam dubļus laistīt uz galvas. Ilgāku laiku savstarpējā komunikācija starp deputātiem reizēm bija, reizēm vispār nebija. Tas ietekmēja dažādu lietu un jautājumu skaidrošanu. Ilgu laiku vilkās arī jautājums par izpildvaras sakārtošanu, kas tomēr ir domes priekšsēdētāja atbildība,» sacīja N. Tropiņš. Parunājoties ar vairākiem politiskajiem spēkiem, pie šādiem argumentiem esot nonākts. «Nebija tā, ka es ņēmu telefonu un visus uzrunāju — darām tā. Tas veidojās pavisam citādāk. Negribētu, ka es tiktu pozicionēts par galveno organizētāju un gāzēju. Ar domes priekšsēdētāju esmu runājis un to darījis arī plašākā lokā, paužot to pašu, ko tagad — nav pareizi sēdēt ierakumos un gaidīt, ka kaut kas pats no sevis notiks. Komunikācija bija nepieciešama, lietas bija jāizrunā ar visiem kolēģiem (deputātiem — A. N.), jo tad arī bilde būtu citādāka. Arī idejas un ieceres netika strauji un mērķtiecīgi virzītas uz priekšu,» turpināja skaidrot deputāts.
Jautāts, cik ilgā laikā Talsu novada domē lemšanai varētu virzīt jaunu domes vadītāju, viņš pauda, ka to vajadzētu izdarīt vēlākais divu nedēļu laikā. «Kaut kādas idejas jau gaisā lidinās, bet konkrētus scenārijus nevēlētos iezīmēt. Varas vakuums nevar vilkties bezgalīgi. Ja D. Karolu atceļ no amata, nedēļas, vēlākais divu laikā vajadzētu tikt pie jaunas domes vadības. Pēc normatīvajiem aktiem priekšsēdētāja vietnieks domi var vadīt divus mēnešus. Ja tad nekas nesanāk, atbildīgās jomas ministrs nāk ar savu verdiktu, un situācija var izvērsties visāda, kā to parāda jau notiekošais Rīgā. Ceru, ka līdz tam nenonāksim,» domas izteica N. Tropiņš.
Jautāts, vai pats piekritīs ieņemt domes vadītāja amatu, ja par to būs vienošanās, viņš nesaka «Nē!», bet piebilst, ka tas nekad nav bijis viņa pašmērķis. «Ņemot vērā, cik raibi mēs domē esam, simtprocentīgi kaut ko prognozēt pašlaik ir ļoti grūti,» sacīja deputāts.
Deputātu pieprasījumu vērtē negatīvi
D. Karolu domes priekšsēdētāja amatā apstiprināja 2018. gadā, kad no šo pienākumu pildīšanas deputāti atbrīvoja pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām domes vadītāja amatā ievēlēto partijas «Mēs — Talsiem un novadam» saraksta līderi Edgaru Zelderi. Nostrādājot vienu gadu, 2019. gada 11. jūlijā domes sēdes darba kārtībā bija jautājums par neuzticības izteikšanu D. Karolam. Toreiz to iesniedza seši deputāti: no «Talsu novada attīstībai» — Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs, Ģirts Kalnbirze un Gerda Zeberiņa, Daiga Feldmane (ievēlēta no Latvijas Reģionu apvienības) un Inga Gluzda (ievēlēta no Jaunās konservatīvās partijas, bet vairs nav šajā partijā). Kā iemesls šādai rīcībai bija norādīta domes vadības bezdarbība un nolaidība, kā arī nesakārtoti jautājumi pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA «Talsu ūdens», SIA «Talsu namsaimnieks» un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», lēna projektu virzība un neapmierinoša situācija pansionātā «Lauciene». Toreiz tikai ar vienas balss vairākumu (savas domas balsojumā mainīja pieprasījuma iesniedzēja D. Feldmane, paužot, ka tās mainījušās gan laika posmā kopš pieprasījuma iesniegšanas, gan domes sēdes laikā, deputātiem diskutējot par attiecīgo jautājumu) viņam izdevās saglabāt amatu. Toreiz, izturot balsojumu, domes priekšsēdētājs D. Karols pauda, ka tas liks sapurināties un mainīt darba stilu. «Katrs, kurš strādā, var pieļaut kļūdas. Līdz šim tas, kā risināju lietas, lai tās virzītos uz priekšu, bija ļoti liela kompromisa māksla. Acīmredzot vajadzētu būt stingrākam,» viņš toreiz pauda.
Tagad, vaicāts skaidrot, ko domā par šādu deputātu rīcību, otro reizi prasot demisiju, D. Karols «Talsu Vēstīm» atbildēja: «Vienmēr domē esmu atbalstījis demokrātisku darbības stilu, kaut jāatzīst izpratne par demokrātiju ir dažāda. Lai nonāktu pie jēgpilniem lēmumiem, ceļš ejams garāks.
Šo deputātu pieprasījumu vērtēju negatīvi, daļēji izbrīna: ne jau tāpēc, ka, iespējams, zaudēšu amatu, bet gan tāpēc, ka šāds pieprasījums nāk laikā, kad valstī izsludināta ārkārtas situācija vīrusa «Covid-19» izplatības dēļ. No šādām politiskām svārstībām cieš viss novads, un tas nav labs signāls sadarbības partneriem. Vadot pašvaldību, kopā ar kolēģiem esam nodrošinājuši drošību un kārtību novadā. Prasot vadības maiņu, nepaskaidrojot visiem skaidri saprotamus iemeslus, turklāt nav zināms, vai politiķiem ir izdevies panākt kompromisu par nākamo iespējamo domes priekšsēdētāju, vietnieku, un nav skaidrs rezultāts par izsludinātā izpilddirektora konkursu, tā ir politiķu atbildība. Pieprasījuma iemesli nav minēti saņemtajā iesniegumā.
Viens no trūkumiem, kuru nevar izlabot šis deputātu sasaukums, kad atsevišķu partiju lēmuma pieņēmēji nesēž pie deputātu domes galda, — ar to domāju atsevišķu Talsu novadā esošo partiju līderus. Atstādināšanas pieprasījums, protams, nav patīkams, tomēr zinu, ka politikā ne tikai tas vien ir iespējams. Domes priekšsēdētāja amats ir vēlēts amats, pie krēsla neesmu piesiets. Man vienmēr svarīgākais ir bijis pildīt amata pienākumus pēc tīrākās sirdsapziņas, varu ieskatīties jebkuram acīs un atzinīgi novērtēt to, ko kopā ar kolēģiem ir izdevies paveikt mūsu novadā.»
Jautāts, vai arī pēc atstādināšanas turpinās pildīt deputāta pienākumus, D. Karols teica, ka viņam deputāta mandātu ir devuši Talsu novada iedzīvotāji, kas ir daudz vērtīgāks nekā priekšsēdētāja amats. «Turpināšu pildīt deputāta pienākumus, iedziļināties jautājumos un pārstāvēt mūsu iedzīvotāju intereses, kā arī rūpīgi sekot pieņemto lēmumu izpildei. Man iekšēji ir gandarījums par paveikto, par partiju, kuru pārstāvu, un zinu, ka to ir novērtējuši mūsu novada iedzīvotāji. Esmu pateicīgs Talsu novada deputātiem, pašvaldības speciālistiem, ar kuriem kopā esam paveikuši labas lietas!» sacīja nu jau bijušais domes vadītājs.
Šobrīd Talsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus veiks priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš.