Pašiem sava kino diena

Izglītība

Talsu Kristīgajā vidusskolā 24. aprīlī skolēnu dome organizēja Filmu dienu, lai izrautos no ierastā un aktualizētu dažādu žanru filmu iekļaušanu mācību procesā, kā arī veicinātu skolēnu izziņas procesu un jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu, izmantojot kino mākslu.
Filmas šajā īpašajā dienā gandrīz 300 skolēnu skatījās nopietnāk un ar citu skatījumu, jo pēc noskatīšanās gaidīja arī uzdevums. Pasākumā piedalījās skolēni no 1. līdz 12. klasei, kuras dalījās klašu grupās, un tika piedāvāts noskatīties dažāda žanra filmas: mākslas, animācijas, dokumentālās. No piedāvātajām filmām 1.—3. klases audzēkņi tika aicināti noskatīties vienu, divas vai vairākas, pēc tam uzzīmējot radošo darbu par vienu no tām un uzrakstot arī piecu—sešu teikumu aprakstu, bet 4.—12. klasei bija jāatbild uz jautājumiem par redzēto. Vērtēšanu veica skolēnu domes izveidotas darba grupas.
1.—3. klases skolēnu radošos darbus un aprakstus vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem, kas bija iepriekš minēti Filmu dienas noteikumos un plānojumā, un mazākie dalībnieki tika apbalvoti ar nominācijām, kā arī diplomiem, pateicībām par piedalīšanos, šoreiz, protams, attālinātā formā. Savukārt 4.—12. klases skolēnu testu rezultātus apkopoja skolēnu domes izveidotās komisijas, un tika pasniegti 1., 2., 3. vietas diplomi, atzinības un pateicības par piedalīšanos. Skolēnu labākie radošie darbi un sasniegumi atspoguļoti sociālajos tīklos un skolas mājaslapā.
Filmu piedāvājums — plašs un daudzveidīgs
Mazāko bērnu grupā tika piedāvāts noskatīties filmas «Sprīdītis», «Ruksīša ceļojums», «Bitīte Maija», «Karalienes korgijs», «Mošķu ģimenīte», 4.—6. klases skolēni varēja izvēlēties skatīties filmu «Ūdensbumba resnajam runcim» vai «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru», bet 7.—8. klases jaunieši pēc izvēles skatījās filmu «Tille un Suņu vīrs», «Rīgas sargi», «Marsietis», savukārt 9.—12. klases — «Astoņas zvaigznes», «Vai viegli būt jaunam?», «Pieci prezidenti», «Modris», «Dinamo 9 sezonas», «Cīņa pie Heksoridžas», «Marsietis» (angļu val.).
Pārējo klašu skolēnu vērtēšana notika pēc atbildēm uz jautājumiem. Ja skolēns bija uzmanīgs skatītājs, tad varēja saņemt visaugstāko punktu skaitu. Jautājumus par filmām veidoja skolēnu domes izveidotās grupas, kas vispirms pašas noskatījās filmas un tad izveidoja jautājumus.
Iesākumā bijusi doma skolēniem skatīšanai piedāvāt tikai latviešu filmas, taču dažas filmas interneta vietnēs bija ievietotas tikai uz noteiktu laiku, tādēļ tika izlemts piedāvāt arī ārzemju. Bija iespēja izvēlēties gan mākslas, gan animācijas, gan dokumentālās filmas. Daži domes dalībnieki atzina, ka paši esot tā aizrāvušies, ka filmas noskatījušies pat vairākas reizes.
Zelta vērtē — centība
Runājot par skolēnu centību, kas tika akcentēta kā svarīga prasība, skolotāja Alla Ankmane komentē, ka bija dažādi — no maksimālajiem punktiem, līdz pat dažām pareizām atbildēm, bet tādu bija maz. Bijuši arī tādi skolēni, kuri iesūtīja zīmējumus pēc divām dienām pēc beidzamā termiņa, un arī tādi, kas aizbildinājušies, ka nezināja, kurp jāsūta zīmējums, kaut gan nolikumā un plānojumā par to tika skaidri un gaiši rakstīts. Skolēnu domē ir pārstāvji, kuri beiguši mākslas skolu, tādēļ zīmējumus, var sacīt, ir vērtējusi profesionāla žūrija. Radošo darbu konkursā vislabāk novērtēti tika un godalgotas vietas ieguva Gustavs Kārkliņš no 1. klases, kas savu darbu rūpīgi zīmējis ap sešām stundām, jo nācies daudz dzēst un kārtīgi krāsot, un rakstot jau bijusi nogurusi roka, tāpat arī Elza Sidere no 3. klases un Madara Ostrovska no 2. klases.
Visvairāk skatītākās bija «Sprīdītis», «Karalienes korgijs», «Modris», «Marsietis», «Dinamo 9 sezonas», «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru». No 1. līdz 6. klasei maksimālos punktus ieguva gandrīz 60% skolēnu. Bērni patiešām ļoti centušies, un ne tikai skolēni, bet arī vecāki interesējās un precizēja informāciju. No 7. līdz 12. klasei maksimālos punktus ieguva tikai viena skolniece — Ketlīna Līna Grigorjeva no 8. klases.
Diena kā kino svētki
Paši Filmu dienas dalībnieki pozitīvi novērtējuši šādu iespēju, jo citkārt varbūt šādas filmas neskatītos laika trūkuma vai citu iemeslu dēļ. Paticis arī tas, ka šajā dienā bijusi atslodze no mācībām un varējis baudīt filmu, un ar vienu vis nepieticis. Kādi dalībnieki atzinīgi novērtē labi organizēto Filmu dienas konkursa nolikumu, kas bijis skaidrs un saprotams, un ideju, ka paši varējuši izvēlēties starp vairākām filmām, lai nav, piemēram, jāskatās tādas filmas, kas jau vairākas reizes redzētas. Pozitīvi novērtēts arī tas, ka filmas pārstāv dažādus žanrus, tādējādi katrs skolēns varējis atrast sev tīkamāko. Katra no piedāvātajām filmām likusi par kādām lietām aizdomāties dziļāk, bet kāds no skolēniem ierosina, lai nākamajā reizē būtu vairāk filmu tieši angļu valodā.