Steigā apstiprina jauno Talsu pilsētas pārvaldnieku

Talsu novads

17. aprīlī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā bija divi kārtības jautājumi: par Normunda Strēlnieka atbrīvošanu no Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amata un par Ģirta Kalnbirzes apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Pēc vairāk nekā trīs stundu garās domes sēdes, kurā raisījās plašas diskusijas, abus lēmumus arī pieņēma. Ģ. Kalnbirze par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju būs iecelts nākamajā dienā, kad būs izbeigtas viņa deputāta pilnvaras saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu, bet N. Strēlnieks no 16. aprīļa pilda tansporta daļas vadītāja pienākumus komunālajā nodaļā.
Lēmumu uzskata par sasteigtu
To, ka domes sēde par diviem jautājumiem bija tik gara, liecināja, ka šie jautājumi pirms sēdes nebija izdiskutēti. Vairāki deputāti — Inga Gluzda, Lauris Pīlēģis un Ilva Norenberga — pauda neizpratni, kāpēc šādā steigā jāapstiprina amatā jauns Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs. Pārējie deputāti gan garās diskusijās neiesaistījās. Jāmin arī, ka 16. aprīlī notika kārtējā domes sēde, kur šos jautājumus varēja izskatīt, tomēr tā nenotika. Par to ārkārtas domes sēdes sākumā interesējās arī deputāte I. Gluzda, sakot, ka Talsu pilsētas pārvaldnieks Normunds Strēlnieks atbrīvots 15. aprīlī, un fakts bija zināms pirms kārtējās domes sēdes. Domes priekšsēdētājs Dainis Karols skaidroja, ka deputātus informējis, ka šāda sēde būs, bet konkrētu atbildi par steigu, kādā bez konkursa Talsu pilsētas pārvaldnieka amatam virzīts apstiprināšanai Ģirts Kalnbirze, nesniedza, vien minot, ka balsošanai bija nepieciešams, lai tie, kuriem ir jābalso, to varētu arī izdarīt (pašlaik domes sēdes notiek attālinātā režīmā, deputātiem sazinoties interneta platformā «Zoom»; sēdes ikvienam ir iespēja noskatīties arī «Youtube» kanālā). Līdzīgu viedokli pauda arī deputāts Lauris Pīlēģis: «Kāpēc nepieciešama ārkārtas sēde, lai tik steidzīgi pieņemtu šos lēmumus. To varētu skatīt arī nākamajā kārtējā domes sēdē.» Uz to D. Karols atbildēja, ka vienošanās, kas panākta starp pārvaldnieku un pašvaldību, ir jāapstiprina domei. Tā ir normāla prakse. Pārvaldnieku amatā dome apstiprina un arī lemj par atbīvošanu no amata. Atbildi, kāpēc vajadzīga tāda steiga, domes vadītājs arī šoreiz nesniedza, vien noteica, ka nedzīvojam vienkāršā laikā, ir zināma krīzes situācija. Viņapāt, šie lēmumi nav sasteigti. «Patlaban pilsētas pārvaldes vadītāja pienākumus pilda Valdgales pagasta pārvaldniece Jana Robalde. Talsu pilsēta bez pārvaldnieka — tā nav laba prakse,» teica domes vadītājs D. Karols.
No viena amata uz citu
Ziņojot par N. Strēlnieka atbrīvošanu no Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amata, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka informēja, ka pagājušās nedēļas sākumā (nedēļā pirms Lieldienām) viņai bijusi saruna ar pārvaldnieku. Tās rezultātā nonākts pie secinājuma, ka abu redzējums par darbu organizāciju pilsētā, darba gaitu un procesu ir dažāds un atšķirīgs. «Tāpēc sarunas rezultātā vienojāmies, ka darba attiecības šajā amatā ar N. Strēlnieku tiks pārtrauktas. Zinot, ka šajā brīdī mums komunālajā nodaļā ir vakance «Transporta daļas vadītājs», kas ir vairāk atbilstoša šā darbinieka izglītībai, iepriekšējai darba pieredzei, vienojāmies, ka viņam tiks piedāvāts šis amats, ko viņš arī pieņēma,» deputātiem klāstīja I. Kaļinka. Darba attiecības ar N. Strēlnieku kā Talsu pilsētas pārvaldnieku ir pārtrauktas no 15. aprīļa, bet jau no 16. aprīļa viņš ieņem minēto amatu komunālajā nodaļā. Pirms deputātu jautājumiem un diskusijām D. Karols izteica gandarījumu, ka pašvaldībā N. Strēlnieks turpinās darbu, liekot lietā savas prasmes un zināšanas. Deputāte Ilva Norenberga interesējās, vai ir bijuši kādi pārkāpumi, neizdarības pārvaldnieka darbā? Kāpēc skatījums uz darbu, kas jāveic Talsu pilsētas pārvaldniekam, atšķiras? «Ir bijušas pārunas iepriekš, ir bijis viens disciplinārlietas pārkāpums un gadījumi, kad prasīti skaidrojumi no darbinieka,» atbildēja I. Kaļinka. Deputāte I. Gluzda interesējās, vai, N. Strēlnieku ieceļot transporta daļas vadītāja amatā, uzskati vairs nebūs atšķirīgi? Kas bija tās lietas, kas nebija pieņemamas kā pārvaldniekam un kas ir tās kopīgās lietas, kas lika izlemt par viņa iecelšanu šajā amatā? «Mūsu redzējums par darbu organizāciju bija dažāds,» vēlreiz teica I. Kaļinka, minot N. Strēlnieka izglītību un pieredzi kā atbilstošāku transporta daļas vadītāja amatam. Taču uz deputātes jautājumu plašāks skaidrojums netika sniegts.
Pēc diskusijām 13 deputāti atbalstīja N. Strēlnieka atbrīvošanu no Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amata, bet trīs deputāti — Alfons Spēks, Tabita Kalniņa un Inga Gluzda — balsojumā nepiedalījās; domes ārkātas sēdē nepiedalījās deputāts Edgars Zelderis.
Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā N. Strēlnieku apstiprināja 2017. gada jūlijā. Jautāts, kā vērtē šajā amatā pavadīto laiku un kas būtisks tajā izdarīts, viņš «Talsu Vēstīm» teic: «Par pārvaldnieka amatā pavadīto laiku es varu pateikt tikai pozitīvo, bet par politiku runāt negribu. Kopš 2017. gada paveikti daudzi darbi — Galvenā bibliotēka, Raiņa ielas atjaunošana, Laukmuižas iela un Jaunās Celtnieku ielas izbūve un labiekārtošana. Sākta risināt visūdeņu un kanalizācijas sistēmu sakārtošana, kas pilsētā ir sliktā stāvoklī. Pērn iesākta tā saucamo zivju ielu izbūve Talsos. Ir izbūvēta Raudu un Asaru iela. Vēl būtu īstenojama šā projekta otrā kārta. Priecē, ka Talsos atjaunots skeitparks, kur uzstādītas videonovērošanas kameras un apgaismojums. Grantētajām ielām veikta dubultās virsmas apstrāde. Atjaunots akmens dārzs. Šajā laika posmā pilsētā ir ienācis jauns apsaimniekotājs «Hagberg», ar ko ne visi ir mierā. Ir runas, meklētas vainas nekvalitatīvam darbam, lai gan es tā nedomāju.» Jautāts komentēt domes ārkārtas sēdē izskanējušo no izpilddirektora pienākumu izpildītājas I. Kaļinkas, ka abu redzējums par darbu organizāciju pilsētā, darba gaitu un procesu ir dažāds un atšķirīgs, N. Strēlnieks teic, ka nevēlas par to plašāk runāt. «Katrs mēs strādājam. Biju tajā vietā, kas ir saistīta ar politiku un tur neko nevar darīt,» viņš saka. «Iespējams, kādas plānotās lietas neizdevās īstenot, bet ne vienmēr tās arī norit, kā sākotnēji plānots. 2017. gadā es darbus pārņēmu no Ģirta (Ģ. Kalnbirzes — aut.), tagad tos nododu viņam atpakaļ,» teic N. Strēlnieks. Kā aktuālākos darbus pilsētā viņš nosauc uzturēšanas darbus, ceļu stāvokli un virs-ūdens sistēmas sakārtošanu pilsētā, kas saglabājusies no 70. gadiem un ir ļoti sliktā stāvoklī.
Atkal pārvaldnieks
Pirms 2017. gada pašvaldību vēlēšanām Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja pienākumus pildīja Ģ. Kalnbirze. Minētajās pašvaldību vēlēšanās viņš ieguva deputāta mandātu, un nācās izvēlēties, kurā amatā palikt, jo likums aizliedza tos apvienot. Toreiz izvēle krita par labu deputāta vietai. Taču 17. aprīļa domes ārkārtas sēdē Ģ. Kalnbirze ar balsu vairākumu atkal apstiprināts Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Pēc N. Strēlnieka aiziešanas konkurss uz vakanto amata vietu netika rīkots, bet amats piedāvāts cilvēkam, kuram ir pieredze šajos jautājumos, izvēli šādai rīcībai skaidroja domes vadītājs D. Karols. Lai gan deputāti — I. Norenberga, L. Pīlēģis un I. Gluzda — teica, ka uz minēto vietu būtu rīkojams atklāts konkurss, pārējiem deputātiem iebildumu nebija, un viņa kandidatūru pārvaldnieka amatam lielākā daļa sēdē esošie deputāti atbalstīja, pret balsojot Ilvai Norenbergai un Laurim Pīlēģim, bet I. Gluzdai un pašam kandidātam Ģ. Kalnbirzem balsojumā nepiedaloties.
Jautāts, kāpēc atkal vēlējies kļūt par pārvaldnieku un nepildīt vēlētāju doto uzticības mandātu šajā deputātu sasaukumā strādāt kā domē ievēlētam deputātam (pēc Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas, Ģ. Kalnbirze 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās guva lielu vēlētāju atbalstu, jo ar plusiņu palīdzību no septītās vietas sarakstā pacēlās uz trešo un tika ievēlēts domē — aut.) viņš «Talsu Vēstīm» skaidro: «Es uzskatu, ka mans pienesums Talsiem un novadam būtu lielāks, esot pārvaldnieka amatā. Ņemot vērā, ka esmu šā amata pienākumus pildījis, redzu lietas, ko būtu nepieciešams izdarīt.» Interesējoties, kas mainījies kopš 2017. gada, kad par labu izvēli izdarījis deputāta mandāta iegūšanai, nevis turpinājis darbu kā pārvaldnieks, bet tagad atkal ieņem pārvaldnieka amatu, viņš teic, ka savā profesionālajā darbā ieņēmis daudz vadošu amatu un redz, ka reālu darbu var padarīt kā pārvaldnieks. «Lielāko savu darba mūžu esmu bijis vadītājs, arī vēlēts vadītājs. 2017. gadā izvēlējos kļūt par deputātu, lai būtu novada vadībā un virzītu novada attīstību. Mana pieredze ir tāda: nokļūsot opozīcijā un arī šajā sasaukumā ilgu laiku neviens mani pozīcijā negribēja ņemt, sasniegumus nevar gūt. Manā dabā nav uz kādu gānīties vai meklēt kādam uti matos. Vairāk gribas strādāt,» izvēli pamato Ģ. Kalnbirze. Viņš par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju kļūs nākamajā dienā, kad tiks izbeigtas viņa deputāta pilnvaras saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu. Līdz ar Ģ. Kalnbirzes kļūšanu par Talsu pilsētas pārvaldnieku nākamajam no partijas «Talsu novada attīstībai» deputāta mandāts pienākas Laucienes sporta centra vadītājam Normundam Krūzem. Viņš «Talsu Vēstīm» apstiprina, ka ir gatavs šos pienākumus pildīt.
Lai gan par līdzšinējā Talsu pārvaldnieka atlaišanu un jauna iecelšanu rīkota domes ārkārtas sēde un kā pamatojums šādai rīcībai no domes vadītāja D. Karola izskanēja, ka pašlaik ir sarežģīta situācija, kurā Talsi kā novada centrs nevar palikt bez pārvalnieka, deputāti I. Gluzda un I. Norenberga atgādināja, ka pašvaldībā kopš 2019. gada jūlija joprojām vakanta ir arī izpilddirektora vieta. Tas jebkurā pašvaldībā ir ļoti nozīmīgs amats, jo pārrauga administrācijas darbu un nodrošina pieņemto lēmumu izpildi. Zināms, ka pēc deputātes I. Gluzdas vēršanās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, tā 9. aprīlī nosūtīja vēstuli Talsu novada domei, aicinot deputātus nodrošināt izpilddirektora iecelšanu amatā pēc iespējas īsākā termiņā.