Dara visu, lai plaukti nav tukši

Uzņēmējdarbība

Līdz ar vīrusa «Covid-19» izplatību cilvēki kļuvuši piesardzīgāki, un ir daļa tādu, kas pārtikas produktus iegādājas mazajos veikaliņos, kur nav lielas cilvēku plūsmas. Tāds veikals ir arī «Senči» Talsos, Laidzes ielā, kur pieprasījums pēc pārtikas produktiem kopš valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ir audzis.
Jautāta, kā sokas šajā laikā, kad ne tikai jāspēj pārdot produkciju, bet arī pašiem tirgotājiem jāievēro pastiprinātas drošības prasības, Laura stāsta, ka veikala darbībā nekas daudz nav mainījies. «Darba laiku nesaīsinājām, jo mums veicamais darba apjoms kopš ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas valstī tikai pieauga. Cilvēki ļoti daudz nāca uz mazajiem veikaliņiem, jo negribēja drūzmēties lielveikalos. Sākumā uz mums sevišķi neattiecās visi piesardzības pasākumi, kas tika attiecināti uz lielveikaliem. Taču tāpat lietojām pieejamos dezinfekcijas līdzekļus gan rokām, gan virsmām un izvietojām brīdinājuma zīmes par distances ievērošanu. Kad arī mazajos veikalos lika obligāti ieviest distances ievērošanu un nolikt dezinfekcijas līdzekļus pie durvīm, izdarījām. Līdzekļi sākumā bija tādi, kas ikdienā nepieciešami higiēnas nodrošināšanai, bet, kad bija pieejami dezinfekcijas līdzekļi, piepirkām klāt pircēju vajadzībām. Šiem līdzekļiem cenas ir ļoti pieaugušas, gandrīz divkārši, kā pirms ārkārtējās situācijas. Veikalos pie kases uzstādītas arī organiskā stikla starpsienas, kas ļauj arī pašām pārdevējām justies drošāk,» viņa stāsta.
Šajā laikā neviens no darbiniekiem nav atlaists. Uz valstī notiekošo darbinieki reaģē mierīgi, slimības lapas neņem, turpina strādāt un neslimo. Ģimenes apsaimiekotajos veikaliņos dara visu, lai tiktu galā ar pieaugušo darba apjomu. «Strādājam, lai plaukti nav tukši, lai cilvēki šajos apstākļos var nopirkt pirmās nepieciešamības preces,» saka Laura.
Ikdienā novērots, ka mainījusies arī pircēju uzvedība. Cilvēki palikuši pacietīgāki un saprot, ka iepirkšanās norit lēnāk. Citi ir ļoti piesardzīgi un baidās no katra cilvēka un jebkur pieskarties, ir tādi, kas nesatraucas nemaz. «Par distances ievērošanu reizēm esmu aizrādījusi, citreiz paši pircēji cits citam aizrāda, ka jāpagaida un lai nenāk par tuvu. Ir tādi, kas nāk iepirkties trīs reizes dienā. Mēs neesam pieraduši iepirkt lielus krājumus, aprēķināt, lai viss nepieciešamais sanāk, piemēram, nedēļai. Tad arī nākas atskriet pēc kāda pietrūkuša sīkuma. Tomēr liela daļa grib nopirkt uzreiz vairāk, lai nav tik bieži jānāk. Tas arī saprotams,» novērojusi veikala īpašnieku meita. Lai gan pašlaik pieprasījums pēc griķiem, mannā, šķeltajiem zirņiem ir rimies, šīs preces pirmajās nedēļās cilvēki ātri izpirkuši.
Jautāta, kā pati jūtas šajā laikā, kad nākas veikalos sniegt palīdzīgu roku un strādāt, Laura atzīst, ka bailes pievelk negatīvo. «Šī vīrusa gadījumā cenšos par to nedomāt, bet piesardzība ir jāievēro! Pašreiz tiek darīts viss, lai sevi pasargātu, cik nu tas ir mūsu spēkos. Pārējais jau vairs nav mūsu rokās. Ja visu laiku baidītos, tad nevarētu strādāt. Lielākā daļa cilvēku jau cenšas drošības pasākumus ievērot, protams, gadās arī vieglprātīgie, bet to ir krietni mazāk,» viņa saka.
Pārsvarā komersantu rīcība atbildīga
Dezinfekciju līdzekļu un minēto ierobežojumu ievērošanu pārtikas tirdzniecības vietās skata arī Pārtikas un veterinārais dienests. Pārtikas inspektori valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā turpina veikt pārtikas aprites uzraudzību un kontroli, bilst dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda. Lai arī uz laiku ir pārtrauktas ierastās plānveida pārbaudes, saņemot patērētāju sūdzības vai iespējama riska gadījumos inspektori veic arī ārpuskārtas pārbaudes. Inspektori, ievērojot drošības pasākumus, dodas uz mazumtirdzniecības uzņēmumiem, un papildu ikdienas higiēnas prasību izpildei skatās, kā uzņēmumos ieviestas prasības, kas noteiktas Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un Zemkopības ministrijas rīkojumā par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā. Visās tirdzniecības vietās, realizējot gatavo produkciju, jāievēro piesardzības princips: vaļējai produkcijai jābūt nosegtai vai ievietotai slēgtā tirdzniecības iekārtā. Veikaliem jānodrošina roku dezinfekcija apmeklētājiem pirms un pēc iepirkšanās. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem jānodrošina apmeklētājiem roku mazgāšanas vai dezinficēšanas iespēja, jāievēro prasības attiecībā uz galda piederumiem un jādezinficē galdiņi pēc katra apmeklētāja ēdienreizes.
«Pārbaudēs novērots, ka pārsvarā komersantu rīcība ir atbildīga. Uzņēmēji cenšas izpildīt ārkārtas situācijas nosacījumus. Tomēr vēlamies atgādināt, ka gadījumos, ja uzņēmumi neievēro normatīvo aktu prasības, inspektoriem ir tiesības piemērot sankcijas — brīdinājumu, naudas sodu, produktu izplatīšanas apturēšanu vai izņemšanu no apgrozības, līdz pat uzņēmuma darbības apturēšanai. Diemžēl šajā laikā pārtikas inspektoriem nācies saskarties gan ar pārtikas apritē nereģistrētas darbības reklamēšanu, gan sūdzībām par higiēnas prasību un pārtikas derīguma termiņu neievērošanu. Pārtikas inspektori nodrošina uzraudzību arī uzņēmumos, kas produkciju eksporē. Šajā laikā aktīvi strādā zivju pārstrādes uzņēmumi un katru dienu tiek izrakstīti vairāki atbilstības sertifikāti produkcijas eksportam,» saka I. Koloda.
Ārkārtas situācija nav būtiski ietekmējusi uzņēmumu skaitu. Daži pārtikas uzņēmumi ir paziņojuši par darbības pārtraukšanu, bet mūsu uzraudzības teritorijā pēdējā mēneša laikā ir nākuši klāt astoņi jauni uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar mobilo ēdināšanu, zaļumu audzēšanu, ir vairākas pārtikas tirdzniecības vietas.