Gandarīti par iespēju palīdzēt

Talsu novads

Talsu novadā atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem dažādās situācijās nodrošina sociālais dienests. Tagad, kad ikdienu tik ļoti mainījuši vīrusa «Covid-19» izplatīšanās ierobežojošie pasākumi, sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi kļūst vēl nozīmīgāki. Par dienesta šā brīža prioritātēm informē sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe.
— Kādi ir šā brīža aktuālākie darbi?
— 26. martā Talsu novada domes deputāti apstiprināja jaunu pabalsta veidu: atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā. Tas paredzēts visiem skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 12. klasei vispārizglītojošajās mācību iestādēs, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju, 15 eiro mēnesī. Esam saņēmuši ap 1000 iesnieguma veidlapu no ģimenēm; šajā nedēļā sāksies pabalsta izmaksa. Saprotam, ka cilvēki gaida pabalsta izmaksu, apstrādājam informāciju, cik operatīvi spējam: visa informācija ir jāievada sistēmā, jāprecizē, ja radušās kādas kļūdas. Tas prasa laiku.
Šobrīd svarīgi ir papildu atrisināt ēdināšanas jautājumu trūcīgām un maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm. Ministru kabinets ir paredzējis piešķirt paredzēto valsts budžeta dotāciju, ko drīkst piešķirt no 1. līdz 9. klašu skolēniem, kuri ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm un deklarējušies Talsu novadā. Ir dažādi veidi, kā nodrošināt šo atbalstu, katra pašvaldība izvēlas savu ceļu: citi piešķir dāvanu kartes, citi piegādā katru dienu siltu maltīti, citi izsniedz pārtikas pakas. Arī mēs sliecamies uz pārtikas paku nodrošināšanu, kas būtu 30 eiro vērtībā.
Ja domes deputāti piekritīs atbalsta nodrošināšanai ar pārtikas pakām, tad tiks veikta cenu aptauja par iespējamajiem piegādātājiem. Būs nepieciešama daudzu pašvaldības darbinieku palīdzība paku izdalē. Izdalīt atsevišķu saņemšanas vietu nedrīkstam, jo tādā veidā mēs izveidotu pulcēšanās vietu, kas šajos apstākļos nav pieļaujami.
Centīsimies veidot pārtikas pakas, lai to saturs apmierinātu pēc iespējas vairāk cilvēku pamatvajadzības. Konsultējamies ar sabiedrības veselības veicināšanas speciālisti, lai kopā izveidotu optimālāko pārtikas paku, kas būtu daudzveidīga un dažāda, lai tās saturs nebūtu identisks Eiropas Savienības nodrošinātajām pārtikas pakām un krīzes pārtikas pakām.
Aizvadītajā nedēļā apkopojām informāciju par trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm. Mūsu rīcībā noteikti nav visa informācija, varam apkopot tikai par tiem cilvēkiem, kuri pie mums kādās situācijās ir jau vērsušies. Šobrīd varam teikt, ka mūsu rīcībā ir izveidota datu bāze par 62 bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un 366 daudzbērnu ģimeņu bērni.
Tagad veidojam jau nākamo apkopojumu, lai novērstu situāciju, kad par vienu bērnu tiek iesniegts iesniegums divas reizes.
Saņemam iesniegumus krīzes pabalsta saņemšanai, bet ne visi gadījumi saistīti ar «Covid-19» izraisīto situāciju. Izvērtējam katru iesniegumu, katra persona savu situāciju rūpīgi apraksta, lai mēs varētu saprast krīzes cēloņus. Nereti cilvēki teic, ka vienīgais nepieciešamais atbalsta veids ir nauda.
Ir dažādas situācijas, bet aicinām neizmantot valsts un pašvaldības palīdzību šajā situācijā ļaunprātīgi. Ir gadījumi, kad pēc darba laika, visbiežāk no 23.00 līdz pusnaktij, mēs saņemam dažādas ziņas no iedzīvotājiem. Piemēram, kādai personai vairs nav, ar ko kurināt krāsni. Tomēr šī problēma jau neizveidojās «Covid-19» dēļ un ne jau vakar, tā bija jārisina savlaicīgi.
Regulāri apzinām ģimenes, kas ir jau iepriekš nākušas pie mums pēc palīdzības, pārliecināmies, vai ar tām viss ir kārtībā. Saņemam lūgumus pēc palīdzības, piemēram, mazulītim nepieciešama speciālā pārtika. Sadarbojamies ar Janu Biezo, kura veic sirdsdarbu un organizē pārtikas sagādi krīzē nonākušām ģimenēm. Tas ir cits atbalsta veids, kas atšķiras no mūsu piedāvātajām pārtikas pakām. Kad vajadzīgs, sazināmies ar Janu, viņa sarūpē cilvēkiem nepieciešamo, un mēs nogādājam viņam mājās.
— Kā cilvēkiem sazināties ar jums, ja ir tāda nepieciešamība?
— Visi kontakti pieejami pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv. Talsu novada pašvaldībai ir izveidots vienotais telefona numurs 63232110, uz kuru zvanot tiek atbildēts uz interesējošajiem jautājumiem vai, ja nepieciešams, zvanītāju savieno ar attiecīgo speciālistu.
Saviem klientiem piedāvājam arī psihologa palīdzību, ja tas ir nepieciešams.
Darbu apjoms šajā brīdī ir pieaudzis, bet pats svarīgākais ir nodrošināt palīdzību, ko arī darām.
— Vai turpināt arī līdzšinējo pakalpojumu nodrošināšanu?
— Turpinām Eiropas Savienības pārtiku paku izdali, arī pabalstu izmaksa notiek kā iepriekš. Pakalpojumus pagaidām nenodrošina ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš», bet biedrība «Latvijas Sarkanais krusts» turpina pakalpojumu sniegšanu, arī Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem strādā. Turpinām arī ikdienas darbus, piemēram, statusu pagarināšanu.
— Kādu paredzat situācijas attīstību?
— Noteikti pieaugs maznodrošināto un trūcīgo personu skaits. Pagaidām neesam saņēmuši informāciju, ka no Talsu novada uzņēmumiem kāds būtu aizvērts vai ka būtu samazināts darbinieku skaits un viņu atalgojums. Uztraucamies par vardarbības palielināšanos ģimenēs. Tāda tendence Latvijā ir vērojama. Turam roku uz pulsa, lai laikus pamanītu šādus riskus. Divas reizes nedēļā sazvanāmies ar riska ģimenēm, bet ne tikai ar tām ir jāstrādā. Lielu spiedienu izjutīs ģimenes, kas līdz šim nav nonākušas riska ģimeņu kategorijā.
— Vai sociālajam dienestam pietiek resursu?
— Mums ir nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un aizsargtērpi. Pietiek arī darbinieku, bet liels risks ir viņu izdegšana. Darbinieki šajā krīzes situācijā strādā no visas sirds, paldies viņiem par to! Paldies klientiem, kuri novērtē sniegto palīdzību! Mēs arī esam gandarīti par iespēju palīdzēt!
Inita Fedko,
Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja