Ieviesti stingrāki personu fiziskās distancēšanās noteikumi

Ziņas

Lai mazinātu riskus «Covid-19» tālākai izplatībai iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valdība pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un citus ierobežojumus.
Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu metru distances un divu cilvēku kopā atrašanās ievērošanas noteikumus.
Ārkārtējās situācijas laikā tiek aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi. Tiek samazināts kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citu atpūtas vietu darba laiks no 8.00 līdz 22.00. Aizliegti jebkādi publiski pasākumi, sapulces, gājieni, piketi, sporta norišu darbība telpās, kā arī reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties.
Publiskās vietās ir noteikti vairāki jauni ierobežojumi, kas nosaka personu atrašanos vienuviet. Visās publiskās vietās — iekštelpās, ārtelpās un koplietošanas telpās — ir jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī citi noteiktie fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās drīkst ne vairāk kā divas personas. Izņēmums ir personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī vecāks un to nepilngadīgie bērni gadījumos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Vairāk nekā divas personas drīkst pulcēties arī gadījumos, kad tiek veikti darba vai dienesta pienākumi.
Tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas vietās varēs atrasties tāds personu skaits, kas tiks noteikts ar ekonomikas ministra rīkojumu, nodrošinot divu metru savstarpēju distanci un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Valdība uzdeva ekonomikas ministram noteikt personu skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas vietā.
Papildus noteikts, ka brīvdienās un svētku dienās visos tirdzniecības centros, nodrošinot fiziskās distancēšanās pasākumus, darbosies arī preses tirdzniecības vietas, vakcinācijas kabineti un ķīmiskās tīrītavas.
Turpmāk ar zāļu, medicīnisko ierīču, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu piegādēm primāri būs jānodrošina valsts vajadzības.
Personām būs pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt informāciju par savu veselības stāvokli, ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā darba veikšanā. Darba devējs ārkārtējās situācijas laikā būs tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas gadījumos, ja būs pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešama obligātās veselības pārbaudes veikšanai. Tas neattieksies uz personām, kuras nodarbinātas bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.
Daiga Holma,
Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītāja