Kad mežu izmanto zivju un kārbu izgāšanai

Ziņas

Ceļa posmā no Talsiem uz Valdemārpili meža masīva dziļumā paveras šausminoša aina — kalni ar konservu kārbām un zivīm.
Noskaidrojām, ka Talsu novada pašvaldības policija par notikušo ir uzsākusi administratīvo lietvedību. Gala lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada pašvaldības administratīvā komisija. Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds pauž, ka lietu centīsies izskatīt pēc iespējas ātrāk, bet maksimālais lietvedības laiks var būt pat līdz deviņiem mēnešiem. Būtisks jautājums — kuram šī cūcība jāsavāc? Šeit varot būt divi varianti. Pirmais — tas jāsavāc zemes īpašniekam, un par to vainīgajam piestāda summu, kas radusies, tos savācot, un no vainīgā tiesiskā ceļā šos izdevumus var piedzīt. Otrais — to var savākt vainīgais, tā savā labā iegūstot vainu mīkstinošus apstākļus. Nedēļas sākumā atkritumu kalni vēl nebija savākti.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pants nosaka, ka sods, kas pienākas par šādu piesārņošanu, ir: naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 2090 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.