«Šis vīruss varētu būt kā sanitārs negodīgo uzņēmēju izskaušanā»

Uzņēmējdarbība

Valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis saistībā ar «Covid-19» radījis būtiskas izmaiņas un problēmas daudziem uzņēmumiem. Arī Bārbalu ģimenei nācās pieņemt smagu lēmumu un slēgt visas trīs sava uzņēmuma struktūrvienības — divas kafejnīcas Venstpilī un «Kuršu krogu» Talsu novada Lībagu pagastā.
«Kad valdība lēma (12. martā — aut.) par ārkārtas stāvokļa ieviešanu valstī, mēs nolēmām, ka «Kuršu krogs» Lībagu pagastā tiek slēgts. Tajā piektdienā mums bija ļoti maz apmeklētāju un visas viesnīcas rezervācijas bija atceltas, paši atcēlām vienu. Darbinieki bija satraukti, jo visiem ir skaidrs, ka viesnīcās pārsvarā paliek cilvēki, kas ieradušies no ārzemēm. Pieņēmām sociāli atbildīgu lēmumu slēgt «Kuršu krogu». Slēdzām arī abas mūsu struktūrvienības Ventspilī. Patlaban esam pārtraukuši darba tiesiskās attiecības ar daļu darbinieku. Tie pārsvarā ir darbinieki, kuri strādāja nepilnu slodzi vai kuri salīdzinoši nesen bija uzsākuši darbu uzņēmuma jaunatvērtajā struktūrvienībā un kuriem vēl bija pārbaudes laiks. Konsultējoties ar Darba inspekciju, tas arī tika apstiprināts kā pareizs risinājums. Sapratām, ka šiem darbiniekiem labākais ir pieteikties bezdarbnieka pabalstam. Pārējiem darbiniekiem tika piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums. Tas ir viss, ko uzņēmums spēja sniegt darbiniekiem šai krīzes situācijā. Bez turpmāka valdības atbalsta uzņēmums darbiniekiem dīkstāvi nespēs apmaksāt, jo nesezona tuvojas beigām un naudas līdzekļi ir izsmelti,» par skarbo realitāti stāsta «Kuršu kroga» saimniece Zane Bārbale.
Vajadzēs atkopties vairākus gadus
16. martā uzņēmēja piedalījās Krīzes komitejas sēdē Latvijas Darba devēju konfederācijā, jo Z. Bārbale ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas valdē. Darba grupā izstrādāti priekšlikumi tūrisma, viesnīcu un ēdināšanas nozarēm, ko valdība sola triecientempā apstiprināt. «Galvenais jautājums bija par subsīdijām darbinieku algām. Tagad (saruna ar Z. Bārbali notika trešdien, 18. martā) visi gaida valdības lēmumu, jo nevienam nav tādu uzkrājumu, lai spētu apmaksāt ilgstošu dīkstāvi. Tāpat tiek runāts par turpmākajiem gadiem, kad nozare varēs atkopties, jo, kad viss atsāksies, tas nebūs ar tādu uzrāvienu, ka varētu visu atpelnīt vienas sezonas laikā. Valdības darbs ir ļoti operatīvs, cilvēki strādā režīmā «24/7», lai šobrīd valstī noregulētu visu pēc iespējas ātrāk un nodrošinātu informācijas izplatīšanu. Visi sanāk kopā, notiek daudz sapulču, lēmumu pieņemšanu… Viss norit intensīvi, daudzi strādā ārkārtas režīmā. Var just, ka valdība grib, lai uzņēmēji nāk ar konkrētiem priekšlikumiem, lai atrastu labākos risinājumus,» vērtē uzņēmēja.
Viņa apliecina, ka visi iesaistītie ir vienoti un izprot krīzi. «Tas, ko mēs sapratām no Finanšu ministrijas, ka godīgie uzņēmēji, kuri ir maksājuši nodokļus, saņems atbalstu. Tātad ar šo krīzi notiks zināma attīrīšanās no negodīgajiem uzņēmumiem, jo pelēkā zona mūsu valstī ir diezgan liela. Šis vīruss varētu būs kā sanitārs negodīgo uzņēmēju izskaušanā. Kā smējāmies, tas būs kā sava veida atmaksas brīdis,» teic Z. Bārbale.
Emocionāli grūts laiks
Uzņēmējiem šajā laikā ir smagi ne tikai no finansiālā viedokļa, bet arī no psiholoģiskā. Z. Bārbale atklāj, ka pārņemot ļoti dīvainas izjūtas, dodoties apsekot uzņēmuma tukšās ēkas. Arī tukšās ielas rada divējādas izjūtas. «Cenšamies saglabāt pozitīvismu, jo nav jau sācies karš. Mums vienkārši vajag pašiem sevi pasargāt, kas nav nemaz tik grūti. Skatos, ka «Facebook» cirkulē teksti par to, ka mūsu senči gāja karā, lai mēs būtu dzīvi un brīvi, un tagad mums ir dota iespēja palikt mājās, lai dotu iespēju izdzīvot mūsu vecākiem. Ja skatāmies šādās kategorijās, mums atliek vien būt kopā ar savu ģimeni, bērniem, mīļajiem, kas nav nemaz tik grūti. Protams, visus skar krīze, un pēc tās droši vien uz daudz ko skatīsimies citādāk,» pārdomās dalās Zane.
«Runājot par uzņēmuma sadarbības partneriem, noskaidrojām, ka tie saistībā ar rēķinu apmaksu, kas attiecas uz pastāvīgajām izmaksām, ir ļoti pretimnākoši. Patlaban gandrīz visi ir piekrituši, ka uzņēmums var nemaksāt rēķinus par šo dīkstāves laiku. Pagaidām nav bijis neviena brīdinājuma par rēķinu kavēšanu. Šobrīd ir jārisina ļoti daudzi jautājumi — uzņēmums, finansiālais stāvoklis, mammas veselība, tantes atrašanās ārzemēs, un no nākamās nedēļas mūsu četriem bērniem būs jāuzsāk attālinātās mācības. Izaicinājumi ir ik uz soļa, bet visu var paveikt,» ir pārliecināta Z. Bārbale.
Uzņēmēja necer, ka darbību varētu atsākt aprīlī. Labākajā gadījumā tas būs maijā, jūnijā. Viņa domā, ka līdz aprīlim nekas nebeigsies, tāpēc tagad ir tik ļoti būtiski izolēties, lai viss ātrāk beigtos. «Jo ātrāk cilvēki to sapratīs, jo ātrāk visu pārdzīvosim. Aicinu cilvēkus nekur lieki nebraukt, lai maksimāli apturētu koronavīrusa izplatību,» mudina Z. Bārbale.