Ierobežots darbs arī pašvaldībās. Talsu novadā

Talsu novads

Pašvaldības policija — darbojas, bet iedzīvotāji ir aicināti iespēju robežās jautājumus risināt attālināti. Ja tas nav iespējams, pašvaldības policija dodas izbraukumos un pieņem apmeklētājus.
Talsu Galvenā bibliotēka un pagastu bibliotēkas — būs pieļaujama tikai grāmatu apmaiņa, ja bibliotēka to var nodrošināt bez tieša kontakta.
Talsu tautas nams un kultūras/tautas nami pagastos — iestādes apmeklētājiem ir slēgtas, bet darbinieki strādā. Izvietota kontaktinformācija pie durvīm, lai nepieciešamības gadījumā var nokārtot jautājumus attālināti. Atcelti visi pasākumi, pārtraukts mēģinājumu process.
Kinoteātris «Auseklis», brīvā laika pavadīšanas centri pagastos, bērnu un jauniešu centrs, Talsu novada muzejs — slēgti līdz 14. aprīlim.
Talsu hokeja klubs — pašvaldības organizētie pasākumi un treniņu procesi tajā nenotiek. Tā ir biedrība, kas atbildīga par valstī noteikto piesardzības pasākumu ievērošanu.
Talsu sporta nams, visas sporta halles un sporta zāles novadā — slēgtas līdz 14. aprīlim.
Tūrisma un informācijas centrs — apmeklētājiem slēgts, bet darbinieki strādā. Izvietota kontaktinformācija pie durvīm, lai nepieciešamības gadījumā var nokārtot jautājumus attālināti.
Talsu novada pašvaldība un pagastu pārvaldes — Talsu novada pašvaldība nodrošinās funkciju izpildi, bet stingri ierobežos klātienes apmeklējumus. Iedzīvotāji aicināti iesniegt informāciju pasts@talsi.lv vai telefoniski sazināties ar attiecīgajiem speciālistiem. Pie pašvaldības ārdurvīm tiks izvietotas pastkastītes iesniegumu un dokumentu nodošanai, apmeklētāju pieņemšanas centrā izveidots klientu apkalpošanas lodziņš. Apmeklētāju plūsmai būs pieejams ēkas pirmais stāvs (2. korpusā, kur ir APC), bet kāpnes uz pārējiem stāviem tiks noslēgtas. Ikviens aicināts arī pārvaldēs jautājumus risināt attālināti, lai mazinātu sociālo kontaktēšanos.
SIA «Talsu ūdens» — pārtraukta klientu apkalpošana klātienē, slēgta arī kase. Iedzīvotāji aicināti sazināties attālināti ar speciālistiem vai pa tālruni 63222216, vai elektroniski, e-pasts: info@talsuudens.lv.
SIA «Talsu namsaimnieks» — nodrošinās funkciju izpildi, bet stingri ierobežos klātienes apmeklējumus. Iedzīvotāji aicināti iesniegt informāciju info@talsunamsaimnieks.lv vai telefoniski sazināties ar attiecīgajiem speciālistiem. Atceltas plānotās sapulces, reaģēs uz avārijas situācijām.
Sociālais dienests — slēgta veļas mazgāšanas iespēja. Ja iedzīvotājiem nepieciešama papildu palīdzība, ikviens ir aicināts sazināties ar dienesta vadītāju Daci Zeļģi (tālrunis 22008676), vadītājas vietnieci Ilzi Kārklevalku (tālrunis 20234529), vecāko sociālo darbinieci Tatjanu Kuzmuku (tālrunis 29357075) un Daci Bergmani (tālrunis 27848227).
Laucienes pansionāts — apzināti klientu piederīgie un informēti, ka apmeklētājiem iestāde ir slēgta līdz 14. aprīlim (izņemot ar iestādes direktora atļauju).