Ierobežots darbs arī pašvaldībās. Rojas novadā

Rojas novads

Ievērojot «Covid-19» ārkārtas situācijas izsludināšanu, Rojas novada pašvaldības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) strādā attālinātā režīmā.
Pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu vecākiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši «Covid-19» skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar «Covid-19» saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Iedzīvotājus aicina ar pašvaldības iestādēm sazināties telefoniski vai ar e-pasta palīdzību, lai vienotos par konkrēto pašvaldības pakalpojumu saņemšanu.
Rojas novada dome: roja@roja.lv, tālrunis: 27234281.
Klientu apkalpošanas centrs: roja@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 27234281.
Dzimtsarakstu nodaļa: dzimtsaraksti@roja.lv, tālrunis: 29231680.
Bāriņtiesa: barintiesa@roja.lv, tālruņi: 29193438, 29421943.
Pašvaldības policija: policija@roja.lv, tālrunis: 28600215.
Finanšu jautājumos: aiga.grunte@roja.lv, tālrunis: 26375053.
Izpilddirektors: janis.puce@roja.lv, tālrunis: 27052492.