Ierobežots darbs arī pašvaldībās. Mērsraga novadā

Mērsraga novads

Sniedzam informācija par iestāžu darbību Mērsraga novadā saistībā ar ārkārtas stāvokli valstī.
Koronovīrusa («Covid-19») izplatības dēļ un saistībā ar Latvijas Republikā izsludināto ārkārtas stāvokli Mērsraga novada pašvaldības policija informē iedzīvotājus, ka turpina pildīt savus pienākumus, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus.
Iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt policijas izsaukšanas nepieciešamību. Izsaukumu saņemšanas gadījumā prioritāte būs izsaukumiem, kuri būs saistīti ar draudiem cilvēku dzīvībai vai veselībai. Iepriekš nozīmēto lietu izskatīšana klātienē tiek pārcelta pagaidām līdz 14. aprīlim vai līdz laikam, kad tiks atcelta ārkārtas situācija Latvijā. Iedzīvotāji ir aicināti klātienē neapmeklēt Mērsraga novada pašvaldības policiju, tādējādi neradot draudus policijas darbinieku veselībai. Ir aicinājums jautājumus risināt attālināti, saziņai izmantojot Mērsraga novada pašvaldības policijas oficiālos e-pastus: policija@mersrags.lv, ineta.lilinfelde@mersrags.lv vai sazinoties pa tālruni 26573007 vai 20703443. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi informācijai par valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus.
Mērsraga mūzikas un mākslas skola ir slēgta, bet Mērsraga vidusskola nodrošinās darbu attālināti līdz 14. aprīlim. Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes «Dārta» vadība informē, ka, sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, ir jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar «Covid-19» saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Mērsraga informācijas centrs no 16. marta līdz 14. aprīlim strādās attālināti. Klātienē informācijas centrs būs apmeklējams otrdienās no 9.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no 14.00 līdz 18.00. Katru dienu ir iespēja sazināties ar centra darbiniecēm attālināti, zvanot pa telefonu 26678815 Ingai vai 27789250 Evitai vai rakstot pa e-pastu infocentrs@mersrags.lv.
Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus un rakstīt e-pastā tieši Mērsraga novada VPVKAC mersrags@pakalpojumucentri.lv. Portālā www.latvija.lv pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumu, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības apmeklēt iestādi.
Mērsraga novada dome (arī kase) apmeklētājus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var, zvanot pa telefonu uz numuru 63235602 vai 28757923 sekretārei, kā arī rakstot pa e-pastu mersrags@mersrags.lv. Kase sazvanāma pa tālruni 63235643.
Mērsraga novada sociālais dienests no 16. marta līdz 14. aprīlim strādās attālināti. Tikšanās klātienē iespējama, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku, kas iespējams pirmdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; trešdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Katru dienu sociālā dienesta darbinieces būs pieejamas attālināti, zvanot pa tālruni uz numuru 26464443 Guntai, uz 25669007 vai 63237708 Anitai, vai rakstot socialaisdienests@mersrags.lv.
Mērsraga novada sociālais dienests informē, ka no 16. marta līdz 14. aprīlim pagaidām tiek pārtraukta pensionāru sveikšana dzīvesvietā, kā arī politiski represētām personām pabalsta izmaksa (visi tiks apsveikti, un neviens netiks aizmirsts aprīlī).
Ievērojot valdības lēmumu par «Covid-19» vīrusa ierobežošanu, tiek mainīts SIA «Mērsraga ūdens» kases darba laiks līdz 14. aprīlim. Kase darbosies trešdienās no 7.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, bet piektdienās no 7.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.