Ierobežots darbs arī pašvaldībās. Dundagas novadā

Dundagas novads

Pašvaldība Dundagā — līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta klientu apkalpošana un dokumentu pieņemšana klātienē Dundagas novada pašvaldības centrālajā administrācijā un saimnieciskajā dienestā. Iesniegumus un citus dokumentus iespējams ielikt pastkastītē Pils ielā 5—1 Dundagā (tūlīt aiz ieejas durvīm. Dundagas novada pašvaldība lūdz pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus risināt attālināti.
Kolkas pagasta pārvalde — Kolkas pagasta pārvalde pieņem apmeklētājus; Kolkas pagasta pārvaldes kase būs slēgta. Iedzīvotāji lūgti pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus risināt attālināti.
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs — līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Iedzīvotāji aicināti izmantot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv (pabalstu pieteikšana, dzīvesvietas deklarēšana, izziņas no valsts reģistriem, gada ienākumu deklarāciju u. c.), vai nepieciešamo pakalpojuma izpildi, pagaidām atlikt. Centra speciāliste apkalpos klientus attālināti, sniedzot konsultācijas gan telefoniski, gan elektroniski.
Pašvaldības policija — valsts ārkārtējās situācijas laikā ir sasniedzama, zvanot 20273535 un 26437575.
Dundagas novada centrālā bibliotēka un pārējās ciema bibliotēkas — nodrošinās tikai grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņu; datora pakalpojumus tikai lietišķām vajadzībām, ne ilgāk par 15 minūtēm. Bērnu un pusaudžu uzturēšanās bibliotēkā ierobežota! Spēlēt spēles un datorspēles nav atļauts. Visi pasākumi bibliotēkās ir atcelti.
Dundagas kultūras pils, brīvā laika pavadīšanas centrs, Kubalu skola-muzejs, tūrisma informācijas centrs  — slēgti apmeklētājiem līdz 14. aprīlim. Ir atcelti visi plānotie pasākumi, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi. Darbinieki turpina administratīvo un organizatorisko darbu, bet apmeklētāju apkalpošana klātienē nenotiek.
Dienas centrs «Mājas» — slēgts līdz 14. aprīlim.
Kolkas Lībiešu saieta nams — ir slēgts apmeklētājiem līdz 14. aprīlim. Atcelti visi plānotie pasākumi un izstādes maiņa. Darbinieki turpina administratīvo un organizatorisko darbu, bet apmeklētājus klātienē neapkalpo.
Kolkas tautas nams — atcelti visi plānotie pasākumi, mēģinājumi, sporta nodarbības un telpu noma privātiem pasākumiem. Darbinieki turpina organizatorisko un administratīvo darbu.
Sociālais dienests — līdz 14. aprīlim strādās pēc iespējas attālināti. Klientu pieņemšana klātienē netiks nodrošināta (ar izņēmumu gadījumiem). Pie dienesta ieejas durvīm tiks izvietota informācija par esošo situāciju, kā arī norādīts telefona numurs, uz kuru zvanīt nepieciešamības gadījumā.
Dundagas novada būvvalde — konsultācijas sniegs telefoniski un elektroniski.
SIA «Dundagas veselības centrs» — tiek ierobežots klientu apmeklējums ilgstošajā sociālajā aprūpē. Neuzņems jaunus klientus ilgstoši sociālā aprūpē, tikai ārkārtas gadījumā — izvērtējot situāciju. Dienas stacionāra klientus apkalpos uzņēmuma pirmā stāva telpā — fizikālās terapijas kabinetā.
SIA «Ziemeļkurzeme» — no 16. marta līdz 14. aprīlim klientus klātienē neapkalpos un nepieņems. Maksājumus veikt attālināti ar bankas starpniecību. Bojājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties pa e-pastu ziemelkurzeme@dundaga.lv vai telefoniski 63242430, 26452551.
SIA «Kolkas ūdens» — pārtrauc pakalpojumu sniegšanu klātienē līdz 14. aprīlim. Jebkuru jautājumu gadījumā (skaitītāju rādījumu nodošana, rēķinu apmaksa, asenizācijas pieteikšana u. c.) lūgums sazināties pa tālruņiem: 29793759 vai 29155184, vai rakstot e-pastu: kolkasudens@inbox.lv.