Ķīvējoties lemj par izmaiņām konkursā

Talsu novads

27. februāra Talsu novada domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt šā gada konkursa nolikumu par novada pagastu un pilsētu skatēm. Būtiskākās izmaiņas nolikumā — konkursa nosaukuma un nomināciju maiņa. Savukārt par vērtēšanas komisijas locekļiem deputāti nespēja vienoties, tāpēc to apstiprināja tikai vakar, 12. marta domes sēdē.
Līdzšinējais konkursa nosaukums «Talsu bruncī ieaustie» nomainīts uz «Radi Talsu novadam!» tāpēc, ka novadam ir izveidota jauna identitāte, ko iespējams vizuāli redzēt jau dažādās vietās, piemēram, pašvaldības un tūrisma informācijas centra jaunajās mājaslapās, afišās, pasākumu dekorāciju elementos, novada suvenīros utt. Tā kā jaunās identitātes ietvaros paredzēts atteikties no saukļa «Ieaud savu stāstu!» lietošanas, tad, mainot konkursa nominācijas, tika nolemts, ka jāmaina arī tā nosaukums, kas vistiešākajā veidā bija saistīts ar šo saukli.
Savukārt nominācijas tika nolemts mainīt, jo šā gada sākumā pirmo reizi tika rīkots uzņēmēju sumināšanas pasākums, kurā arī tika izvirzītas dažādas nominācijas un sveikti uzvarētāji. Līdz ar to, lai šīs nominācijas «nepārklātos», jo pirms tam «Talsu bruncī ieaustie» konkursā tika vērtēti arī uzņēmēji, tad nominācijas, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, tika izņemtas, tā vietā radot jaunas. Šogad konkursā ar jauno nosaukumu «Radi Talsu novadam!» būs 12 nominācijas: «Sakoptākā privātmāja», «Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms», «Sakoptākā vēsturiskā ēka», «Veiksmīgākās ēkas pārvērtības», «Degradētas teritorijas atjaunošana», «Skaistākais balkons», «Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls», «Aktīvākā organizācija», «Čaklākais mājražotājs», «Radošākais novadnieks», «Vides vērtība» un «Gada jaunums».
Deputāti «plēšas», kas vadīs vērtēšanas komisiju
Domes deputāti jautājumu, diskusiju sadaļā nesprieda, piemēram, par jauno konkursa nosaukumu vai izmaiņām nominācijās, bet visa uzmanība tika vērsta uz to, kurš būs konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, jo tas nolikumā norādīts domes priekšsēdētājs Dainis Karols. Ne visi deputāti ar to bija mierā.
«Kāpēc komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs? Manā laikā (aptuveni gadu E. Zelderis bija domes priekšsēdētājs, bet tad viņu gāza — aut.) es nebiju šīs komisijas priekšsēdētājs. Kāpēc nevar būt kāds cits? 14 dienas plānots doties pagastu, pilsētu apskates braucienos (nolikumā gan redzams, ka apskatēs plānots doties septiņas, nevis 14 dienas, lai apskatītu nominantus novadā — aut.). Tātad domes priekšsēdētājs visu šo laiku braukās apkārt, staigās, fotografēsies, propagandēs, publicēsies! Kad es biju domes priekšsēdētājs, es patiešām strādāju, bet komisijas priekšsēdētājs bija mans toreizējais vietnieks Karola kungs. Man ir priekšlikums izņemt Karola kungu ārā no komisijas kā tās vadītāju. Manuprāt, tas būs tikai godīgi pret pārējiem deputātiem,» sacīja deputāts Edgars Zelderis. Viņš ierosināja, ka vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja varētu būt attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece, savukārt viņas vietniece varētu būt sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.
D. Karols vērsa deputātu uzmanību, ka E. Zelderis šo priekšlikumu nav pirms tam iesniedzis rakstiski, un ar savām domes priekšsēdētāja tiesībām uzskata, ka par šo priekšlikumu nav jābalso, jo tas neesot būtisks lietas tālākai virzībai. «Atceroties laiku, kad jūs bijāt domes priekšsēdētājs, jūs tāpat braukājāt līdzi,» teica D. Karols un aicināja viņam savs narcisma iezīmes neattiecināt uz citiem.
E. Zelderis izteica nākamo priekšlikumu, proti, atcelt lēmumprojekta apstiprināšanu. «Tas ir ārprāts, kas pašlaik notiek. Tas nav normāls veids, kā risināt šo situāciju,» sprieda E. Zelderis, kam turpinājās viņa un D. Karola savstarpēja viedokļu un jautājumu apmaiņa. «Zeldera kungs izteica ļoti normālu priekšlikumu, un tas, ka jūs, domes priekšsēdētājs, reaģējāt tik sāpīgi, apliecina jūsu kompetenci un līmeni. Bet tas nenozīmē, ka mums šī nekompetence ir jāatbalsta. Es arī uzstāju uz to, ka komisijas priekšsēdētājam ir jābūt citai personai,» sprieda deputāte Inga Gluzda. Uz to domes priekšsēdētājs norādīja, ka I. Gluzda ar šādiem izteicieniem tikai «spodrina sev spalvas». «Nodaļa ir izstrādājusi jauno nolikumu, un man ir žēl, ka politikas dēļ atkal nenotiek lietu virzība,» bilda deputāte Ilva Norenberga.
Apstiprina daļu no nolikuma
Deputāts Andis Astrātovs situāciju, ka domes priekšsēdētājs nepieņem E. Zeldera mutiski izteikto priekšlikumu, raksturoja kā kāpšanu uz ļoti plāna ledus, jo līdz šim tā nav bijusi ierasta prakse, proti, mutiskie priekšlikumi vienmēr ņemti vērā, un par tiem ir balsots. «Man ir aicinājums tomēr turpināt pieņemt mutiskos priekšlikumus, jo sevišķi šajā gadījumā, kad priekšlikums bija ļoti skaidri un saprotami izteikts, kas citkārt tā nebūt nav, bet mēs vienalga par tiem balsojam. Šādā veidā mēs neko nepanāksim,» dalījās A. Astrātovs.
«Es ļoti priecātos, ja komisijas priekšsēdētājs būtu mēra kungs vai kāds cits no jums, deputātiem, jo mēs, pašvaldības darbinieki, neesam tik publiskas personas. Tāpat aicinām šogad arī ikvienu no jums, deputātiem, piedalīties paredzētajos izbraucienos uz teritorijām, lai tiktos ar cilvēkiem, jo šai komisijai ir jābūt arī reprezentatīvai,» skaidroja I. Fedko.
Rezultātā deputāti nolēma, ka lēmumprojekts ir jāapstiprina, bet sadaļa par vērtēšanas komisijas sastāvu ir jāizņem ārā, tas jāskata un par to jālemj atkārtoti. Vakar Talsu novada domes sēdē par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju tika apstiprināta J. Skujeniece, savukārt viņas vietniece — I. Fedko.