Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levita viesojās Dundagā

Dundagas novads

5. martā Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levita apmeklēja Dundagu, kur iepazinās ar labdarības organizācijas «Ronald McDonald House Charities Latvija» mobilo veselības aprūpes projektu, tikās ar Dundagas ģimenes ārstiem un viesojās pirmssskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
Jautājums par jaunu speciālistu nepieciešamību lauku apvidos nav tikai Dundagas novada problēma. Reti kur jaunie speciālisti pēc studijām izvēlas darbu saistīt ar laukiem arī Eiropā, sarunā atzina Prezidenta kundze. Izrādot praksi, ģimenes ārste Gunta Skujiņa teica, ka ir vietējā un pēc medicīnas studijām darba gaitas uzsākusi Dundagā. Viņas aicinājums ir pediatrija, un par ārsti viņa strādā 42. gadu. G. Skujiņas pacientu vidū ir gan bērni, gan pieaugušie, kuriem viņa sniedz nepieciešamo palīdzību. Ārste sarunā atzina, ka ir runājusi universitātē, kur mācās veselības speciālisti, un Ģimenes ārstu asociācijā, paužot vēlmi praksi nodot kādam jaunam speciālistam, lai, dodoties pelnītā atpūtā, pacientus neatstātu bez ģimenes ārsta. Pagaidām neviens ierosmei nav atsaucies. Prezidenta kundze interesējās, vai šī ir dakteres vienīgā darba vieta, uz ko saņēma apstiprinošu atbildi, kādas medicīniskās manipulācijas pacientiem praksē iespējams veikt, vai daktere dodas arī mājas vizītēs, kādi papildu izmeklējumi vēl Dundagā pieejami un citus jautājumus. «Mums ir laboratorija, rentgens, mūsu pašu ausis un acis,» Valsts prezidenta kundzei sacīja G. Skujiņa.
Līdzīga saruna izvērtās arī ar otru ģimenes ārsti Asju Feltu. Arī viņa savā praksē strādā vairākus desmitus gadu, pieredzējusi, kādām grūtībām un problēmām izgājuši cauri ģimenes ārsti, veidojot savas prakses. Līdzīgi kā kolēģe, arī A. Felta Valsts prezidenta kundzei pauda, ka jauno speciālistu trūkums ir jūtams. Piemēram, viņas praksei blakus esošajā kabinetā, kur ir viss nepieciešamais, lai strādātu zobārsts, pašlaik ir kluss, jo iepriekšējā zobārste devās pensijā un jaunu speciālistu vietā nav izdevies atrast. Tuvākie zobārsti dundadzniekiem pieejami Talsos vai Kolkā, protams, daudzviet nākas gaidīt rindā. Bez abu ģimenes ārstu prakšu apskates sarunas par veselības pakalpojumu jautājumiem raisījās arī pie kafijas tases.
Pie Dundagas veselības centra todien atradās arī labdarības organizācijas «Ronald McDonald House Charities Latvija» mobilais veselības aprūpes centra autobuss, kurā bērni pēc iepriekšēja pieraksta varēja saņemt acu ārsta un endokrinologa konsultācijas. Savukārt mikrologopēds ar bērniem strādāja pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte». Šo iespēju izmantoja daudzi mazie dundadznieki, kuriem ģimenes ārsts šādas pārbaudes nepieciešamību bija nozīmējis un ieteicis. Šā centra veselības veicināšanas koordinatore Diāna Niedra pastāstīja, ka «Ronald McDonald House Charities Latvija» ar izmeklējumiem nepieciešamajām lietām aprīkotais autobuss uz lauku apvidiem dodas jau desmito gadu. Sākumā braucieni bijuši tikai daži mēnesī, tagad tas ceļā dodas gandrīz katru dienu. Pērn Latvijā kopumā šādi apskatīti 5000 pacientu vecumā līdz 18 gadiem. Dundagā šis autobuss ierodas tad, kad ir pietiekams skaits to, kas vēlas apmeklēt konkrētu speciālistu. Šoreiz tas bija acu ārsts un endokrinologs. Pēc centra pārstāves teiktā, ģimenes ārsti ir tie, kuri novērtē, kādu speciālistu konsultācijas visvairāk bērniem būtu nepieciešamas, izveido pierakstu un tad arī mobilā veselības aprūpes centra autobuss ar vajadzīgajiem speciālistiem ierodas.
Noslēdzot Dundagas novada apmeklējumu, Valsts prezidenta kundze A. Levita viesojās bērnudārzā «Kurzemīte», kur piedalījās minētā mobilā veselības aprūpes projekta mikrologopēda konsultācijā.