Radoša tikšanās ar aktrisi

Kultūra

Valdemārpils bibliotēkas telpās darbojas sieviešu klubiņš «Skārleta», kurā regulāri notiek dažādas nodarbības un tikšanās ar radošiem cilvēkiem. Šoreiz klubiņa vadītāja Anda Dzene uz tikšanos ar interesentiem bija uzaicinājusi aktrisi Inesi Pudžu.
Inese Pudža dzimusi, augusi un mācījusies Valdemārpilī, tādēļ šo mazo Kurzemes pilsētiņu uzskata par savu un te bieži brīvo laiku pavada ar ģimeni. Lai gan ir aizņemta, viņa nekad neatsaka piedāvājumam tikties ar vietējiem cilvēkiem, lai pastāstītu par savu veikumu teātrī, kino pasaulē, režijas darbā. Tik izjustu, analītisku sarunu par kultūru un teātri Latvijā ilgi nebiju klausījusies.
Katrs interesents bija sagatavojis pārdomātu jautājumu par aktrises bērnību, skolas gadiem, par personības veidošanos kā aktrisei, par filmēšanos un režisores darbu. Inese Pudža sarunā ik brīdi atklāja, cik būtiski noskaidrot savas saknes, piederību dzimtajai vietai, savai Kurzemei. To apliecina viņas prieks par tikšanos ar ikvienu cilvēku, spēja uzklausīt, izteikt savu viedokli. Inesei vismīļākās atmiņas ir no bērnudārza «Saulstariņš». Jauki mirkļi pavadīti Valdemārpils mūzikas skolā un vidusskolā, vadot dažādus pasākumus.
Klātesošie ar interesi sekoja stāstījumam par aktrises izglītības ieguves ceļiem gan Latvijas Kultūras koledžā, gan Latvijas Kultūras akadēmijā, kur ieguvusi režisores diplomu. Latvijas Universitātē viņa ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā. Bagāts ir aktrises atveidoto teātra izrāžu lomu klāsts. Kopš 2011. gada viņa bijusi Valmieras teātra aktrise. Māra Ķimele — īpaša režisore Inesei Pudžai. Viņa atveidojusi Veroniku filmā «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru» un tēlojusi Violetas lomu filmā «1906».
Inesei par visu savs viedoklis, apbrīnojama spriestspēja, bet reizē viņa ir tik vienkārša un sirsnīga. Ejam pa krēslaino Valdemārpils ielu. Saku, ka pavisam kluss, bet Inese atbild, ka tā nebūt nav, mēs taču te esam… Šie vārdi izsaka aktrises Ineses Pudžas būtību. Sirds cilvēks, spridzeklītis, kas spēj iedvesmot, uzklausīt, mīlēt, dalīties. Tā ir bagātība, kuru iegūst tikai izredzētie.
Pēdējais autobuss no Talsiem uz Rīgu sagaidīts, lai nākamajā dienā spēlētu Valmieras teātra izrādē «Smieklu sasaukšanās».
Aira Saleniece
Valdemārpilī