«Mana novada dārgakmens — jaunā būve»

Izglītība

Noslēdzies bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss «Mana novada dārgakmens — jaunā būve». Šogad tajā tika iesniegts 421 zīmējums no visas Latvijas, un labāko darbu vidū ir arī Talsu novada skolēni.
1.—3. klašu grupā atzinība un sponsora «S.B.C.» simpātijas balva piešķirta Aleksandrai Feldmanei (pasniedzēja Sarmīte Jurjaka) no Sabiles pamatskolas par darbu «Sabiles pilsētas laukums». 4.—6. klašu grupā pirmo vietu ieguvusi Talsu mākslas skolas audzēkne Paula Irbe (pasniedzēja Inese Mīlberga) par darbu «Sabiles pilsētas laukums». Savukārt 7.—9. klašu grupā zīmējumu konkursa atbalstītāja SIA «S.B.C.» atzinību saņēmusi Nellija Brunsliepa (15 gadi, skolotāja Inguna Sakniņa) no Laucienes pamatskolas.
Zīmējumu konkursu ar SIA «S.B.C.» atbalstu rīkoja skates «Gada labākā būve Latvijā 2019» organizatori, bet zīmējumus izvērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Skates «Gada labākā būve Latvijā» Facebook lapā notika balsojums par skatītāju simpātiju balvu. Konkursa uzvarētāji saņems balvas un diplomus, bet zīmējumi elektroniskā formātā būs redzami skates noslēgumā aprīlī Rīgā, uz kuru tiks aicināti konkursa uzvarētāji. Labākos darbus ar autoru un skolotāju vārdiem publicēs gadagrāmatā «Gada labākā būve Latvijā 2019», kuru konkursa uzvarētāji saņems dāvanā.
Zīmējumi konkursam bija iesūtīti no 41 izglītības iestādes, bet daži autori savu skolu vai darbu nebija nosaukuši. Pirmsskolas vecuma grupā tika iesniegts 21 darbs, 1.—3. klašu grupā — 190 darbi, 4.—6. klašu grupā — 148, bet 7.—9. klašu grupā tika iesniegti 62 darbi. Zīmējumu konkursa «Mana novada dārgakmens — jaunā būve» un skates «Gada labākā būve Latvijā 2019» organizatori un SIA «S.B.C.» darbinieki pateicas visiem dalībniekiem, viņu skolotājiem un vecākiem, kuri mudināja piedalīties.
Zīmējumu konkurss ir ievērojams skates «Gada labākā būve Latvijā» notikums jau piekto gadu. Tajā var piedalīties bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam no Latvijas un ārzemēm. Zīmējumā jāattēlo Latvijas būvnieku novadā vai Latvijā celtā vai restaurētā būve, kuru izvēlas pats zīmējuma autors.