Mazpulcēni turpinās čakli strādāt

Uzņēmējdarbība

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā uz gadskārtējo biedrības «Latvijas mazpulki» konferenci pulcējās mazpulcēni un mazpulku vadītāji no visas Latvijas. Šā gada konferences tēma bija «Mūsu pēdas šodien!».
Pirms konferences visi mazpulcēni saņēma mājas uzdevumu: uzzīmēt labās un kreisās pēdas nospiedumus, kreisās pēdas nospiedumā attēlot kādu paradumu, kas rada negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu, savukārt labās pēdas nospiedumā ievietot kādu apņemšanos, paradumu, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz klimatu, un mazpulkā kopīgi pārrunāt, kādu jaunu apņemšanos mazpulcēni varētu ieviest gada laikā, lai uzlabotu vidi savā apkārtnē.
Atskatījās uz iepriekšējā gadā paveikto
Aizvadīts dažādiem notikumiem un darbiem bagāts 2019. gads, un konferencē izvērtēja paveikto, kā arī ieskicēja galvenos uzdevumus 2020. gadam. Atsaucoties uz konferences devīzi, diskutējām par to, kādus pēdu nospiedumus mēs katrs atstājam uz Zemes un kā mēs varam dzīvot videi draudzīgāk un mazināt savu radīto ietekmi uz klimatu. Par klimata pārmaiņām Latvijā stāstīja Gunta Kalvāne, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente. Viņa sadarbojas ar mazpulkiem jau daudzus gadus un rod idejas jaunu kopīgu projektu veikšanai.
Mazpulku padomes priekšsēdētāja Gundega Jēkabsone atskatījās uz mazpulku veikumu 2019. gadā un pasniedza Goda apbalvojumus «Sirdsdarbs mazpulkos» tiem mazpulku vadītājiem, kas šo darbu veic jau ilgāk nekā desmit gadu.
Šogad — septiņi projekti
Kā jau ierasts, konferencē uzzinām, kādus prioritāros projektus iesaka Latvijas Mazpulku padome. Šogad izvēlēti septiņi projekti. Projekts «Nopietns pupiņu bizness» sadarbībā ar ZS «Ezerkauliņi» paredz trīs šķirņu pupiņu augšanas un ražas salīdzināšanu, un 75 procentus ražas mazpulcēni pārdotu saimniecībai. Sadarbībā ar Priekuļu pētniecības centru plānots «Pākšaugu pētījums un genofonda atjaunošanas projekts» ar mērķi pavairot un izpētīt lauku pupu, dārza pupu un zirņu šķirnes. Dabas fonds aicina piedalīties projektā «No sēklas līdz sugām bagātām pļavām», lai savāktu savvaļas augu sēklas un varētu veidot dabiskos zālājus kultivēto vietā. Projekts «Mana zaļā pēda» aicina mazpulcēnus izvērtēt savu ietekmi uz vidi un izlemt, ko viņi varētu uzlabot vai mainīt savā rīcībā. Interesants projekts zēniem varētu būt «Koka auto». Tā mērķis ir veicināt mazpulcēnu interesi par amatniecību, mehāniku un fiziku, izgatavot pašgājēju koka auto un piedalīties ar to sacensībās Valkas novada Kārķos. Lai veicinātu mazpulku atpazīstamību un mazpulcēnu medijpratību, ierosināts projekts «Mazpulka sabiedrisko attiecību speciālists» — ar domu, ka mazpulcēns apgūs nepieciešamas iemaņas, lai prezentētu savu mazpulku sociālajos tīklos un citos medijos. Ilggadējs projekts «Latviešu karavīrs laikmeta griežos» paredz pētījumu «Es esmu Latvija» par Latvijas patriotiem, sava novada varoņiem un viņu devumu mūsu valsts izveidošanā un stiprināšanā. Projektu īsteno sadarbībā ar Latvijas Ģenerāļu klubu. Neraugoties uz šo piedāvājumu, katram mazpulcēnam ir izvēle veikt sev tīkamu darbu, izvēloties jebkura satura citu projektu.
Konferencē piedalījās pārstāvji no Valdemārpils mazpulka, vadītāja Anda Dzene un mazpulcēni Maija Anete Betnere un Agate Everita Betnere. Upesgrīvas mazpulku pārstāvēja vadītāja Arita Andendorfa kopā ar mazpulcēnu Juri Lasmani. Patīkami bija dzirdēt, ka abus šos mazpulkus vairākkārt pieminēja par labi paveiktiem darbiem un dalību konkursos un citos projektos.
Kopējais noskaņojums konferencē liecināja par to, ka mazpulcēni arī šajā gadā čakli strādās, lai attaisnotu mazpulku devīzi «Augsim Latvijai!».
Māra Kraule,
Puzes mazpulka vadītāja