Spriež par Talsu sākumskolas un Talsu Valsts ģimnāzijas apvienošanu

Izglītība

Talsu novada domes dienaskārtībā parādījies jautājums par to, vai apvienot Talsu sākumskolu un Talsu Valsts ģimnāziju. Viedokļi iesaistītajiem par to ir atšķirīgi.
Šo jautājumu 14. februāra domes sēdē deputāti skatīja, pamatojoties uz «Mēs — Talsiem un novadam» deputātu Edgara Zeldera, Ilvas Norenbergas un Laura Pīlēģa pieprasījumu līdz jaunā mācību gada sākumam apvienot abas mācību iestādes. Viņi uzsvēra, ka nav pieņemama situācija, ka divu skolu administrācijas, kas atrodas zem viena jumta, nereti nespēj vienoties par dažādiem lēmumiem.
Kā skaidroja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, par šādu iestāžu apvienošanas iespēju ar Talsu sākumskolas direktori Raimondu Belicku un Talsu Valsts ģimnāzijas direktoru Gundaru Sebri ir runāts kopš 2018. gada, kad tika veikti grozījumi Vispārējās izglītības likumā, paredzot, ka arī Valsts ģimnāzijas var nodrošināt mācību procesu no 1. līdz 12. klasei. Pirms tam tas bija atļauts tikai no 7. līdz 12. klasei.
Izglītības pārvalde izvērtēja iespējamās apvienošanas plusus un mīnusus. Pie ieguvumiem tiek minēts, piemēram, vienota administrācija, vienots mācību procesa skatījums un virzība no 1. līdz 12. klasei, vienots budžets ar līdzsvarotu budžeta sadalījumu, vienota izglītības procesa organizēšana, operatīva lēmumu pieņemšana, efektīva telpu lietošana u. c. Pie mīnusiem minēts tas, ka viens no direktoriem zaudēs amatu, skolas, iespējams, zaudētu savu individuālo zīmolu, un, iespējams, ka mazāka uzmanība varētu būt pievērsta mazākajām klasītēm, tomēr U. Katlaps gan piebilda, ka diez vai labs mācību iestādes vadītājs to pieļautu. Un, kā viņš skaidroja, būtiska finansiāla ieguvuma no iestāžu apvienošanas nebūtu. Kopumā izglītības pārvalde uzskata, ka apvienot abas iestādes būtu racionāls lēmums, un domā, ka no tā neciestu ne pedagogi, ne audzēkņi.
Katram savs viedoklis
Domes sēdē savās pārdomās dalījās abu mācību iestāžu direktori. R. Belicka uzsvēra, ka sākumskola strādā ļoti labi un bažas ir par to, ka, apvienojot mācību iestādes, sākumskola varētu zaudēt savu identitāti. Tāpat direktore sniedza ieskatu skolas vēsturē, uzsverot, ka sākumskola vienmēr darbojusies un mainījusi adreses, nākot pretī un atbalstot novada un pašvaldības vajadzības. To, ka pašlaik nebūtu piemērots laiks iestāžu apvienošanai un jautājums ir sasteigts, pauda arī G. Sebris, kā iemeslus minot to, ka skolā notiek un ir plānoti dažādi vērienīgi remontdarbi, turklāt ir jāievieš jaunais mācību saturs, pieeja. Ja vēl tiktu apvienotas iestādes, pastāv bažas, ka visam nevarēs pievērst pietiekami lielu uzmanību.
Ieradušies bija arī vecāku pārstāvji, un katram no viņiem bija atšķirīgs viedoklis. Viena daļa pastāv uz to, ka iestādes apvienot nedrīkst, otra daļa — ka tas noteikti ir jādara. Vienprātības nebija arī deputātu vidū, un ļoti bieži tika pieminēts, ka šis jautājums vispirms jāapspriež, tiekoties ar skolēnu vecākiem un iestāžu pedagogiem. Turklāt jautājums pat nav skatīts nevienā domes komitejā, bet gan uzreiz domes sēdē. Diskusijas, viedokļi un priekšlikumi ieilga uz aptuveni divām stundām, tām ļoti bieži kļūstot emocionālām, nereti novirzoties no galvenās tēmas. Vairākkārt kā iemesls nespējai piekrist skolu apvienošanai tika piesaukta politiskā piederība, jo G. Sebris ir no nacionālās apvienības ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» (šā iemesla dēļ viņš arī atteicās piedalīties balsošanā), savukārt R. Belicka 2017. gada pašvaldību vēlēšanās startēja no Latvijas Zaļās partijas saraksta.
Rezultātā lēmumprojekts par skolu apvienošanu netika pieņemts, deputātiem spriežot, ka jautājumu vispirms vajadzētu izdiskutēt komiteju sēdēs. Šī iecere (vismaz pagaidām) gan nerealizēsies, jo deputāti E. Zelderis, I. Norenberga un L. Pīlēģis atkal uzrakstījuši pieprasījumu par šo pašu jautājumu, kas nozīmē, ka to atkal skatīts domes sēdē, visticamāk, 27. februārī. Kā noskaidrojām, pirms tam ir plānota tikšanās ar skolu kolektīviem un audzēkņu vecākiem, lai pārspriestu šo ieceri. Visticamāk, tikšanās būs 26. februārī, tomēr par datumu interesenti aicināti pārliecināties pie skolu vadībām, ja nu pēkšņi ir kādas izmaiņas.