Talsu jaunieši — Eiropas Parlamentā Strasbūrā

Izglītība

Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas skolēni jau trešo gadu ir iesaistījušies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Jau otro reizi viņi nopelnīja braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai piedalītos «Euroscola» nodarbībā.
Arī šogad izmantojām iespēju apskatīt interesantas Eiropas Savienības pilsētas, vietas un muzejus gida Toma Gulbja pavadībā. Ceļā devāmies ar autobusu un bijām septiņās valstīs — Lietuvā, Polijā, Austrijā, Čehijā, Vācijā un Francijā. Skolas un Latvijas jauniešu viedokli Eiropas Parlamentā kopā ar Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2. vidusskolas skolēniem aizstāvēja mūsu vakara un neklātienes vidusskolas jaunieši — Rolanda Vesela, Anna Mīlberga, Anna Līna Dārziņa, Edija Ezeriņa, Alita Ceraukste un Emīls Eizenbergs.
Anna Līna Dārziņa atzina: «Brauciens uz Eiropas Parlamentu man vienmēr paliks atmiņā. Neskatoties uz garajām braukšanas stundām un negulētajām naktīm, brauciens bija izdevies. Braucot cauri Eiropas valstīm, varēja pamanīt: katra Eiropas valsts atšķiras ar kaut ko unikālu. Austrija ar skaisto galvaspilsētu Vīni apbūra visus. Vācijas dabas skati lika elpai aizrauties, jo Latvijā mums tādus kalnus neredzēt. Eiropas Parlamenta pilsēta Strasbūra ir unikāla, pilsētas arhitektūra piedeva tādu kā romantisku izjūtu. Diena Eiropas Parlamentā bija visinteresantākā. Esmu priecīga, ka man bija dota iespēja iejusties deputātu lomā un izteikt viedokli par Eiropai nozīmīgām tēmām. Vislielāko prieku man sagādāja iepazīšanās ar citu valstu pārstāvjiem. Nekad mūžā nebiju sastapusies ar tik daudziem ārzemniekiem, bet mums visiem ir kaut kas kopīgs, mēs esam eiropieši un mums ir svarīga Eiropas nākotne.»
Savukārt Anna Mīlberga uzskata: «Šis brauciens man uz Eiropas Parlamentu bija pieredzes pilns, jo nekad neesmu bijusi tik tālu no mājām. Pirmo reizi ieguvu pieredzi, sēdēdama deputātu krēslā un veicot visu dienu viņu darba pienākumus, balsojot, izsakot idejas saistībā ar aktualitātēm Eiropā, rodot idejas problēmu risināšanai. Man bija iespēja piedalīties debatēs kopā ar 26 valstu pārstāvjiem, sniedzot savu viedokli, idejas saistībā ar izvēlēto tēmu «Atkarības jauniešu vidū».»
Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma dod skolām iespēju vairāk runāt par Eiropas Savienības problēmām, izmantojot dažādus sagatavotus mācību materiālus, sadarbojoties ar citām Latvijas un Eiropas skolām. Skolēni tiek iesaistīti apmācībās, semināros un braucienos uz Strasbūru un Briseli. Esam priecīgi, ka Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola šīs iespējas izmanto.
Sandra Eisaka,
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja