«Mārketinga vide ļoti strauji mainās»

Talsu novads

Laikā, kad nekas šajā pasaulē nestāv uz vietas, elastīgiem jābūt arī tūrisma jomā strādājošajiem. Apzinoties laikmeta iezīmes, šo atziņu vērā ņēmusi arī Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Līva Dāvidsone. Par prioritāti kļuvusi jaunu kanālu meklēšana un aktīvāks darbs ar interneta resursiem.
— Kā norit gatavošanās jaunajai tūrisma sezonai?
— Aktīvi izstrādājam jaunu tūrisma informācijas materiālu un pagājušā gada nogalē esam izveidojuši jaunu logo un mājaslapu (visittalsi.com), kas ir iztulkota arī svešvalodās. Aktualizējam to nepārtraukti — izmantojam spraudni «Kurp.es», kas automātiski atjauno informāciju par aktuālajiem pasākumiem gan no facebook, gan mūsu iedotajām mājaslapām, līdz ar to mazinās cilvēkfaktora ietekme. Tagad, kad nav aktīvās tūrisma sezonas, sestdienās strādājam līdz 14.00, bet svētdienās esam slēgti, līdz ar to, ja uz vietas nav darbinieka, kas ieliek informāciju, tā tik un tā automātiski atjaunojas. Logo saskaņojām un ielikām pavisam nesen, bet mājaslapu palaidām pagājušā gada nogalē.
Plānojam izdot jaunu pilsētas karti četrās valodās, atjaunot esošo maršruta piedāvājumu, papildināt to ar jauniem maršrutiem, kurus izstrādājām pagājušajā gadā, un izdot plašāku pasākumu bukletu, kas ir mērķēts uz vietējo tirgu. Vietējiem ceļotājiem ļoti patīk svētki, un tas ir galvenais vilcējspēks. Tieši pirms tūrisma sezonas sākuma (no 24. līdz 26. aprīlim) plānojam rīkot atvērto durvju dienu Talsu novada muižās jeb Talsu novada Muižu dienas. Popularizēsim īpašus pasākumus un muižu aktuālo piedāvājumu, ko tās piedāvā vietējam tirgum. Tā kā sākas jauns plānošanas periods, veidosim stratēģiju un mārketinga plānu nākamajam periodam.
— Kāda ir iedzīvotāju un tūristu interese par iespējām, kas ir pieejamas šobrīd?
— Šobrīd ir klusāka sezona, bet valstiskā politika paredz, ka sezona jāpagarina. Visaktīvākā interese ir no maija līdz septembrim, kad ir pastāvīga ārvalstu ceļotāju plūsma. Šobrīd ceļotāji parādās nedēļas nogalēs, bet darba dienās pievēršamies cilvēkiem, kuri pērk ceļojumus un kārto vīzas. Ļoti aktīvi notiek «Biļešu servisa» tirdzniecība, jo pie mums var nopirkt arī kino biļetes. Liels prieks man ir par pārgājienu tūristiem. Velotūristi ziemā ir pieklusuši, dabas objekti ir mazāk pieejami, bet pārgājieni ir aktuāli vienmēr, un cilvēkiem tie patīk. Daudzi interesējas par pārgājienu maršrutiem Talsu paugurainē. Šosezon noteikti vajadzētu papildināt tos ar garākiem pārgājienu maršrutiem, kas būtu piemēroti vairākām dienām.
— Šogad izlēmāt tūrisma izstādē «Balttour» nepiedalīties. Kādus faktorus izvērtējāt, pieņemot šo lēmumu?
— Tas nebija tikai mūsu lēmums — visi lielie Kurzemes tūrisma centri, izņemot Ventspili, nolēma to nedarīt. Nolēmām to Kurzemes tūrisma asociācijas iekšienē. Galvenie iemesli ir tādi, ka izstāde sevi ir izsmēlusi un ir nepieciešamas pārmaiņas. Vēlamies sūtīt ziņu organizatoriem, jo dalība izstādē joprojām izmaksā ļoti dārgi, bet atdeve nav izmērāma. Vietējā tirgū daudz labāk strādā citi kanāli. Lielākoties cilvēki pērk ārzemju ceļojumus par lētāku naudu, un Latvijas halle bieži vien ir tikai piedēklītis. Jāmeklē citi kanāli un aktīvāk jāstrādā ar interneta resursiem.
— Maijā sākumā Kalnciema kvartāla asociācijas rīkotajā Kurzemes dienā popularizēsiet tūrisma piedāvājumu ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem…
— Pieņēmām lēmumu netaisīt Kurzemes stendu, bet tā vietā taisīt Kurzemes dienas Kalnciema kvartālā, kas labāk strādā tieši uz vietējo tūrismu, uz Rīgas publiku. Paralēli tam piedalīsimies brīvdabas gadatirgū, sarunu festivālā «Lampa» un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajā jaunrades festivālā «iNOVUSS», lai strādātu uz to auditoriju, kas mums ir interesanta un vajadzīga. Mārketinga vide ļoti strauji mainās, un mums jāiet tai līdzi. To, kuri uzņēmēji piedalīsies izstādē, vēl neesam nolēmuši, jo vēl nav skaidrs, kāda vieta katrai no pašvaldībām būs pieejama. Izejot no tā, skatīsimies, ko varam piedāvāt, bet tie noteikti būs uzņēmēji, kuri ir iesaistīti tūrisma piedāvājumā ilglaicīgi.
— Nākotnē plānojat veidot video par novada pilsētām un uzrunāt ārvalstu ceļotājus caur interneta medijiem. Pastāstiet vairāk par šo ieceri!
— Talsos «Balttour» mārketinga naudu esam nolēmuši ieguldīt video izstrādē. Izstrādāsim video par Talsiem un tuvāko apkārtni, kā arī Sabili un Valdemārpili, kas ir galvenās tūrisma piesaistes vietas. Lai paspodrinātu Valdemārpils piedāvājumu, liksim akcentu uz Krišjāni Valdemāru, jo šis ir viņa jubilejas gads. Video vairāk mērķēsim uz ārvalstu tirgu jeb prioritārajiem tirgiem, kas ir Lietuva, Igaunija un Vācija. Mēģināsim cilvēkus aizsniegt caur sociālajiem medijiem ar maksas reklāmām. Tas ir ilgstošāks rīks, ko varam izmantot gan pirms sezonas, gan sezonas laikā.
— Cik bieži gada griezumā sanāk piedalīties ārvalstu izstādēs?
— Šogad esam bijuši jau divās izstādēs — viena no tām janvāra pēdējā nedēļas nogalē notika Viļņā, bet otra — pagājušajā nedēļas nogalē Tallinā. Caur Kurzemes tūrisma asociāciju esam pārstāvēti Berlīnē, Utrehtā un senioru izstādē Zviedrijā. Ārvalstu izstādes vienmēr notiek gada sākumā. Iepriekšējos gados esam bijuši arī Nīderlandē, Krievijā, Baltkrievijā un Vācijā (Hamburgā), bet vienmēr skatāmies, lai tie būtu prioritārie tirgi. Pagājušajā gadā situācija mainījās, jo LIAA vairs neorganizē nacionālos stendus. Prioritārajos tirgos savu stendu veido Kurzemes tūrisma asociācija, un mēs vienmēr piedalāmies izstādēs kāda reģiona ietvaros, jo ārvalstu tirgos reģionālais līmenis ir mazākā vienība. Protams, asociācija veido arī kopējus informācijas materiālus, jo tūristiem patīk viena karte vai viens izdevums. Talsu pilsētas karte strādā šeit uz vietas, kad cilvēks ienāk un grib atrast galvenās apskates vietas, bet izstādēs tā nestrādā.
— Kuras šobrīd ir uzskatāmas par jūsu galvenajām prioritātēm un kādai ideālajā variantā būtu jāizskatās tūrisma dzīvei Talsu novadā?
— Pie vīzijas šobrīd strādājam, bet galvenais mērķis ir palielināt ārvalstu ceļotāju skaitu. Ņemot vērā nakšņotājus un tos, kuri iegriežas tūrisma informācijas centrā, Talsu novadā ir tikai desmit procenti ārvalstu ceļotāju. Vasarā šis skaitlis ir lielāks (25 procenti), tāpēc ir būtiski pagarināt sezonu. Ir svarīgi, lai mums būtu interesanti pasākumi, atbilstošas naktsmītnes un kvalitatīvs gastronomiskais piedāvājums. Mūsu stiprās puses ir dabas teritorijas — tas ir tas, kas cilvēkus piesaista aktīvajā tūrisma sezonā. Šogad gribam lielāku uzsvaru likt uz pārgājieniem, organizēt pārgājienus ne tikai Talsos, bet arī Valdemārpilī un Sabilē.
Aktuāla ir arī pilsētas norāžu un karšu atjaunošana, ko īstenojam, sadarbojoties ar būvvaldi. Mums ir vērtīgi deviņu pakalnu stendi, kas šobrīd atrodas pie «Talsu autotransporta». Plānojam tos pārvietot uz nozīmīgāku tūrismu plūsmas vietu un papildināt informāciju par pakalniem. Tas ir interesanti ne tikai iebraucējiem, bet arī vietējiem. Lai uzspodrinātu pilsētas informācijas vietas, liela nozīme ir sadarbībai ar visām iesaistītajām pusēm.