Kultūras ministrs pirmajā reģionālajā vizītē apmeklē Talsu novadu

Talsu novads

Piektdien, 14. februārī, kultūras ministrs Nauris Puntulis devās savā pirmajā reģionālajā vizītē, kas likumsakarīgi bija Talsu novadā, jo ministra dzimtā puse ir Tiņģere. Viņš tikās ar novadā esošo kultūras centru, bibliotēku, kinoteātra, mūzikas skolas un muzeja pārstāvjiem, lai spriestu par aktuālo kultūras jomā.
Diena sākās Firksu-Pedvāles muižā, kur pirms tikšanās ar kultūras nozares darbiniekiem ministrs kopā ar valsts sekretāri Daci Vilsoni un kultūras ministra biroja vadītāju Mariku Zeimuli apskatīja muižas telpas. «Šī ir nozīmīga diena, jo šis ir pirmais pasākums, kas notiek atjaunotajā Firksu-Pedvāles muižā. Tai bijuši 37 īpašnieki, piedzīvotas dažādas varas, laiki, un tagad muiža ir atdzimusi no drupām, lai šeit veidotu mākslu un kultūru. Būtiski, ka pirmais pasākums norit tieši ar novada kultūras darbiniekiem. Aicinu visus uz turpmāku sadarbību!» pauda muižas saimnieks Ojārs Feldbergs.
«Atceros, kā savulaik ar atskaišu mapīti devos no Tiņģeres kultūras nama uz Talsu kultūras daļu atskaitīties par pirmajā darba mēnesī paveikto. Laiks iet, dzīve mainās, un ar prieku uzklausīšu, kā jums klājas šodien,» atklājot pasākumu, teica N. Puntulis. «Ceru, ka šī tikšanās sniegs uzrāvienu jaunajai sezonai. Uz priekšu, un skatāmies uz vasaru ar jaunām un lielām iespējām!» novēlēja Saeimas deputāte, talseniece Ilze Indriksone, kura arī visas dienas garumā pievienojās vizītei.
Pēc video prezentācijas par Talsu novadu un pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājas Egitas Murauskas sniegtā ieskata par situāciju kultūras jomā un iestāžu metodisko vadīšanu un finansējumu notika jautājumu, atbilžu un viedokļu izteikšana.
Vajadzība pēc Kultūras centru likuma
Visvairāk tika apspriests Kultūras centru likums, kas pašlaik ir akceptēts Saeimā pirmajā lasījumā. Ministrs pauda nostāju, ka šāds likums noteikti ir vajadzīgs. Tas ļautu kultūras iestādēm justies drošāk, stabilāk, un to darbību neietekmētu politisko spēku mainība pašvaldībās, jo pašlaik kultūras centru darbību un ar to saistītos jautājumus nosaka un finansē tikai pašvaldības.
N. Puntulis uzsvēra, ka šis likums sniegtu garantiju kultūras jomā strādājošajiem. Salīdzinājumam klātesošie piesauca muzejus un bibliotēkas, kuru darbība jau krietnu laiku balstās uz likumā noteikto, tāpēc pienācis laiks to ieviest arī kultūras centriem.
Ministrs, D. Vilsone un M. Zeimuli uzdeva klātesošajiem dažādus jautājumus, kas saistīti ar šo likumu un ko tajā vajadzētu iekļaut, mainīt, pilnveidot. Piemēram, tika apspriesti tādi aspekti kā kultūras centru vadītāju izglītība un centru akreditācija. Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola izteica atbalstu šāda likuma vajadzībai, jo tas ir arī sava veida prestiža jautājums darbiniekiem. «Tā mums būtu iespēja būt pasargātiem,» viņa bilda. Pļavmuižas saieta nama vadītāja Dina Bērziņa izteica bažas, vai šāda likuma pieņemšanas rezultātā netiktu likvidēti mazie kultūras centri, pie kuriem pieskaitāms arī Pļavmuižas saieta nams. Ministrs gan sacīja, ka šā likuma mērķis nebūtu samazināt vai likvidēt kādu no kultūras centriem, jo galvenais būtu skaidri saprotama un visiem vienāda metodiskā sistēma, turklāt uzteica Talsu novadu, kur šī sistēma ir sakārtota un no aizvadītā gada vidus ieviesta. Tomēr ne visos Latvijas novados ir vērojama šāda situācija. Talsu tautas nama direktore Dace Obodovska uzsvēra: «Jo mazāka vieta, jo lielāka nozīme kultūras centram.»
Vizītes visas dienas garumā
Sarunu noslēgumā tika apspriestas arī tādas tēmas kā kultūras projekti un iespējas apgūt to finansējumu, par ko klātesošie izteicās pozitīvi. Tāpat arī, runājot par projektu «Latvijas skolas soma», izskanēja tikai pozitīvas atsauksmes un aicinājumi programmu turpināt arī nākotnē.
Pēc tikšanās ar kultūras jomas pārstāvjiem ministrs kopā ar kolēģēm atsevišķi vēl apspriedās ar O. Feldbergu par muižas nākotni, kā arī devās vizītē uz Talsiem, lai apmeklētu vairākas iestādes un tiktos ar to vadītājiem — Talsu Galveno bibliotēku, Talsu tautas namu un Radošo sētu, kā arī Talsu mūzikas skolu. Ar katru no tiem tika pārspriestas aktualitātes un sasāpējušie jautājumi.
N. Puntulis «Talsu Vēstīm» sacīja, ka tas ir tikai loģiski, ka viņa pirmā reģionālā vizīte ir tieši Talsu novadā, jo šeit viņš ir dzimis, audzis, gājis skolā un guvis pirmo skatuves pieredzi. «Es solīju, ka tie būs Talsi, un savu solījumu arī pildu. Šodien jūtos ļoti īpaši. Tiekoties ar kultūras jomas pārstāvjiem, pārliecība, ka Kultūras centru likums ir nepieciešams, manī tikai nostiprinājās. Tas šobrīd ir viens no pamatjautājumiem manā dienaskārtībā. Par šā likuma nepieciešamību runāšu arī citās reģionālajās vizītēs. Tas, vai Saeimā šo likumu pieņems, lielā mērā ir atkarīgs no mums pašiem, gan ierēdņiem, gan kultūras darbiniekiem, kuri iesaistās likuma veidošanā. Lai varētu cīnīties par šo likumu Saeimā, tam ir jābūt ļoti kvalitatīvam, jo pašlaik tajā ir uzlabojamas daudzas lietas,» skaidroja ministrs. Vaicāts, kā viņš vērtē kultūras dzīvi Talsu novadā, N. Puntulis sacīja, ka, viņaprāt, tā ir izcila, labi organizēta un ar augstu kvalitāti. «Domāju, ka Talsos viss ir kārtībā!» ar pārliecību pauda kultūras ministrs N. Puntulis.