Talsu biznesa inkubators aizvadījis veiksmīgu gadu

Uzņēmējdarbība

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena teic, ka aizvadītais gads bijis ļoti veiksmīgs, un mudina cilvēkus nebaidīties arī turpmāk izmēģināt savas biznesa idejas vai uzlabot jau esošo uzņēmumu ar inkubatora palīdzību. Martā gaidāma jauna uzņemšana inkubācijā.
2019. gads bija trešais pilnais Talsu biznesa inkubatora darbības gads. Pērn pirmsinkubācijā iestājās 31 dalībnieks, savukārt inkubācijā — 13 (kopumā kopš darbības uzsākšanas — 29).
«Mums pērn bija ļoti daudz pasākumu, apmācību un semināru par dažādām tēmām. Šogad vairāk strādāsim ar pirmsinkubācijas dalībniekiem arī individuāli, bet apmācības vairāk būs paredzētas inkubācijas dalībniekiem. Aicinu cilvēkus nākt, izmēģināt, patestēt savu biznesa ideju! Ja sapratīs, ka pirmā nestrādā, jāņem otrā, trešā, ceturtā! Kļūdīšanās biznesā ir ļoti normāla un pieļaujama, nevajag ar pirmo neizdošanos mest plinti krūmos,» liek aizdomāties D. Dreiškena. Pirmsinkubācijā iespējams iestāties vairākkārt ar dažādām biznesa idejām, galvenais, lai ir motivācija un vēlme darboties. Biznesa inkubatora interesēs, protams, ir, lai pirmsinkubācijas dalībnieks attīsta vai nostiprina savu ideju vai jau esošo biznesu un iestājas inkubācijas posmā.
Uzņems piecus dalībniekus inkubācijā
Jāņem vērā, ka biznesa inkubatori Latvijā strādās līdz 2023. gadam, tāpēc iespējams, ka šajā pavasarī Talsu biznesa inkubatorā pēdējo reizi tiks uzņemti dalībnieki inkubācijā, jo tā ilgst līdz četriem gadiem. Savukārt pirmsinkubācijā iespējams pieteikties jebkurā brīdī. Pieteikumus inkubācijai varēs iesniegt no 1. līdz 20. martam, un uzņemti tiks pieci labākie un motivētākie. 1. aprīlī pieteikumus vērtēs.
«Gaidīsim motivētus uzņēmumus un cilvēkus ar biznesa ideju, bet ne tikai. Nepietiks ar ideju un biznesa plānu. Ir vēlams arī produkta paraugs. Ja tas ir domāts kā pakalpojums — tam jābūt jau kaut kur testētam. Turklāt šogad vēlamies redzēt uzņēmumus, kuriem ir finanšu plāns,» skaidro D. Dreiškena.
Izceltajā teksta rāmī blakus iespējams iepazīties ar to, kam inkubācijas posmā iespējams iegūt līdzfinansējumu. Inkubatora vadītāja uzsver — ja līdz šim iekārtām, izejmateriāliem un izejvielām atbalstu varēja saņemt tikai no otrā inkubācijas gada, ļoti iespējams, ka šovasar mainīsies noteikumi un atbalstu arī šīm trīs pozīcijām varēs saņemt jau no pirmā gada. Būtiski zināt, ka inkubatorā nevar saņemt finansējumu būvniecības un remontdarbu izmaksām.
Bez zemūdens akmeņiem
Talsu biznesa inkubatora vadītāja stāsta, ka pašlaik inkubācijā esošie dalībnieki ir ļoti dažādi, atšķirīgās attīstības pakāpēs. Viena daļa ir produkta izstrādes stadijā, bet otra savu produktu vai pakalpojumu jau pārdod. Nozares, kurās dalībnieki darbojas, ir dažādas: ražošana, viesmīlība, pakalpojumu sniegšana. Arī atbalsts, ko dalībnieki jau saņēmuši, ir atšķirīgs, piemēram, vairāki ir izstrādājuši vizuālās identitātes, tiek segtas telpu nomas izmaksas, grāmatvedības pakalpojumi, iegādāti izejmateriāli, iekārtas u. c. «Mums ir milzīgs gandarījums, kad redzam, ka mūsu dalībniekiem viss virzās uz priekšu un ka inkubatora sniegtais atbalsts ir tas, kas palīdzējis izveidoties, izdzīvot vai attīstīties,» pauž D. Dreiškena.
Talsu biznesa inkubatora darbinieces vēlas iedrošināt ikvienu nebaidīties un atnākt uz inkubatoru kaut vai uz konsultāciju parunāties, lai saprastu — dalība biznesa inkubatorā viņam der vai ne. «Mēs vēlamies, lai reģions attīstās, un biznesa inkubators var sniegt lielisku atbalstu jaunajiem vai topošajiem uzņēmējiem, lai tā notiktu. Iesakām izmantot šīs programmas sniegtās iespējas, kamēr tās vēl ir pieejamas. Tas ir valsts atbalsts, ko pie mums var saņemt, bez nekādiem zemūdens akmeņiem vai āķiem. Viss ir pieejams bez maksas. Tas, kas jaunajam uzņēmējam ir jāizdara, — jāatnāk pie mums,» mudina Talsu biznesa inkubatora vadītāja D. Dreiškena.

Pirmsinkubācija:
biznesa ideju autori sešus mēnešus bez maksas izmanto inkubatora kopstrādes telpas un biroja aprīkojumu, konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu, lai validētu savu biznesa ideju un tās dzīvotspēju ar iespēju vēlāk pretendēt uz inkubāciju. Pirmsinkubācijā uzņem fiziskas personas un komersantus, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Uzņemšana notiek nepārtraukti.

Inkubācija:
papildus pirmsinkubācijas sniegtajām iespējām klientam ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējuma biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām, izejmateriāliem, izejvielām u. c. Inkubācija ilgst līdz četriem gadiem, kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubācijas mērķus. Uzņemšana notiek periodiski.