Talsu Komersantu klubam jauna valde un izpilddirektore

Uzņēmējdarbība

11. janvārī Talsu Komersantu klubā (TKK) tika ievēlēta jauna valde — tās priekšgalā priekšsēdētājs Kaspars Eihe. Savukārt no 1. februāra TKK būs arī jauna izpilddirektore — Egita Sudakova.
Aizvadītajā nedēļā «Talsu Vēstis» tikās ar lielāko daļu jaunievēlētās valdes un izpilddirektori, lai pārspriestu TKK aktualitātes un nākotnes redzējumu. Jaunajā valdē ievēlēti: K. Eihe, Emīls Gulbis (valdes priekšsēdētāja vietnieks), Ainārs Lūks, Jānis Grahoļskis un Kārlis Volanskis. Katram valdē iedalīti savi pienākumi, jomas, par ko atbildēt.
Jūtas līdzatbildīgi sabiedrības norisēs
K. Eihe uzsver, ka TKK ir sabiedriski aktīvs un seko līdzi tam, kas notiek Talsu novada pašvaldībā, pauž savu viedokli, nostāju un vajadzības, kas būtiski, lai veicinātu gan uzņēmējdarbības vidi, gan iedzīvotāju dzīvi ikdienā. Tāpat uzņēmēji bijuši līdzdalīgi, lai veicinātu projektu realizāciju, piemēram, Raiņa, Celtnieku, Laukmuižas un Jaunās Celtnieku ielas rekonstrukcija. TKK tur roku uz pulsa, lai tiktu realizēti arī citi projekti, piemēram, iecerētais multifunkcionālais sporta un rekreācijas komplekss. «Mēs sekojam līdzi, lai novadā kaut kas notiktu,» teic jaunais valdes priekšsēdētājs. «Talsu Vēstis» jau informēja, ka decembrī TKK pārstāvji tikās ar Talsu novada domes deputātiem, kad prezentācijas veidā sniedza salīdzinājumu tam, ko katrs politiskais spēks ir solījis pirms vēlēšanām, kas no tā visiem ir kopīgs, kas nav paveikts un kas prioritārā kārtībā katrā jomā (sociālā joma, sports, kultūra u. c.) vēl būtu realizējams. Nākamā tikšanās ar deputātiem paredzēta aprīlī. «Mums, TKK, ir svarīgi, lai tiekam uztverti kā sadarbības partneri, nevis parunāt ar mums tikai ķeksīša pēc pirms vēlēšanām. Ir jāmaina domāšana «mēs, pašvaldība, un tie tur, ārā»,» pauž A. Lūks.
K. Eihe teic, ka ir būtiski gatavoties gaidāmajai administratīvi teritoriālajai reformai: «Mums ir jādomā, kā dabūt šurp cilvēkus, lai te kaut kas būtu. Pēc reformas būsim teritoriāli liels novads, bet ne iedzīvotāju skaita ziņā. Ir jādomā, kuras būs tās lietas, ar kurām varēsim konkurēt ar citiem novadiem Latvijā. Kāda varētu būt mūsu stiprā puse, lai šajā virzienā vērtos gan uzņēmēji, kuri vēlētos šeit veidot savu biznesu, gan cilvēki, kuri gribētu te dzīvot?» vaicā K. Eihe. Uzņēmēji uzskaita vairākus faktorus, kas ir būtiski, lai tas realizētos: sakārtota infrastruktūra, laba izglītības kvalitāte, brīvā laika atpūtas iespējas, skaidras vadlīnijas un vienota platforma ar iespējām, ko pašvaldība piedāvā jaunajiem uzņēmumiem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību mūsu pusē u. c.
«TKK vislabāk zina iedzīvotāju noskaņojumu, jo mūsu uzņēmumos strādā ļoti daudz cilvēku, un mēs redzam viņu un viņu ģimenes locekļu domas un izpratni par to, kā norit dzīve Talsu novadā. Lai veicinātu cilvēkus atgriezties no ārzemēm Latvijā un panāktu, ka tie, kuri ir šeit, neaizbrauktu, ir vajadzīga labklājība. Protams, katram izpratne par tās līmeni atšķiras, bet galvenais ir stipra ģimene, darbs (uzņēmēju pārziņā) un pārējais laiks, kas ir pašvaldības pārziņā — atpūtas, izglītības, kultūras iespējas u. tml.,» domā J. Grahoļskis.
Jaunas ieceres
Jaunievēlētā valde norāda, ka TKK ir kā pašvaldības sociālais partneris, kurā ir vērts ieklausīties un ņemt vērā. «TKK ir 42 uzņēmumi, esam lielākie nodokļu maksātāji novadā un esam novada lielākie patrioti. Mēs, jaunā valde, nākam ar jaunām idejām, un valdes priekšsēdētājs K. Eihe ir enerģijas pilns, ar lielu pieredzi un vēlmi darboties,» ir pārliecināts J. Grahoļskis.
Piemēram, viena no jaunajām idejām ir iecere aptuveni reizi nedēļā aicināt jaunos uzņēmējus ierasties uz konsultatīva rakstura sarunām ar kādu no TKK (kluba jaunās telpas atrodas kinoteātra «Auseklis» telpās) pārstāvjiem, kas varētu sniegt padomus, palīdzību, ieteikumus. «Mēs, pieredzējušie uzņēmēji, varētu dalīties ar pieredzi, radot informatīvo telpu, platformu,» skaidro K. Eihe. Savukārt TKK biedriem tiek plānots rīkot dažādas lekcijas, apmācības, seminārus.
«Man nav vienalga, kas notiek Talsos. Es gribu, lai mums apkārt ir vairāk pozitīvu stāstu, novads augtu un mēs lepotos ar saviem uzņēmējiem. Gribu iesaistīties procesos, cik varu, jo vēlos, lai mūsu novads attīstās. Gribu redzēt, kas paliek aiz manis. Vai spējam radīt vidi, lai cilvēki gribētu te dzīvot un lepotos ar to, kas šeit notiek? Jo tikai mēs paši varam būt šīs vietas saimnieki. Mēs esam mazi, bet stipri, un mums tas ir jāparāda. Lai nav tā — kāds no malas, no kādiem krūmiem vai aiz robežas diktē, kas mums šeit jādara. Nosakām paši savu likteni!» liek aizdomāties K. Eihe.