No šā gada ierosināt būvniecību var tikai elektroniski

Talsu novads

Kopš 1. janvāra jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas uzsākt jebkādu būvniecības procesu, kā, piemēram, pārbūvēt dzīvojamo māju, būvēt palīgēku, atjaunot vai pārbūvēt dzīvokli, būvēt ražošanas ēku vai realizēt inženierbūves būvniecību, visas nepieciešamās darbības jāveic Būvniecības informācijas sistēmā jeb BIS. Kas jāņem vērā, izmantojot šo iespēju, sarunā ar Talsu novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Juri Krišjāni.
— No 1. janvāra visiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) ar būvniecību saistīti dokumenti, neskatoties, vai tā ir jauna būvniecība vai pārbūve, jāievada būvniecības informācijas sistēmā jeb BIS. Vai iedzīvotāji ir pietiekami informēti par šo iespēju?
— Ir tāda sajūta, ka tauta vēl nav pamodusies. Tas viss ir pārāk svaigs. Skatoties kopējo tendenci, kā ir bijis un ir tagad, lielākā daļa tomēr vēl nepārzina šo sistēmu. Tā nav vienkārša — jāsaprot, ka, sākot lietot un vadīt dokumentus, viss uzreiz nebūs skaidrs. Ir jāmāk strādāt ar datoru un jābūt kaut kādām priekšzināšanām šīs sistēmas izmantošanā. Ja datus fiziskā persona neprot ievadīt, ir iespējams deleģēt vai pilnvarot to darīt kādai citai personai. Arī pilnvarojums vai deleģējums ir aizpildāms tikai elektroniski šajā sistēmā.
— Vai būvniecības dokumentus papīra formātā būvvaldē vairs nav iespējams iesniegt?
— To var darīt tām būvniecības lietām, kas būvvaldē iesniegtas līdz 2019. gada 31. decembrim. Taču, ja ir vēlme, arī šos dokumentus var ievadīt elektroniski sistēmā. No 1. janvāra jaunu būvniecību vai pārbūvi, pat visvienkāršāko, kurai nepieciešams būvvaldē saņemt apliecinājuma karti, būvatļauju, var ierosināt tikai un vienīgi elektroniski.
— Vai cilvēkiem, kuri vēlas kaut ko būvēt, pārbūvēt, bet nav pieejams internets un nav iepazinušies ar BIS, iespējams nākt uz būvvaldi, saņemt konsultāciju un arī aizpildīt un iesniegt sākotnējo informāciju šajā sistēmā?
— Padomu nevienam neliedzam un konsultāciju sniedzam. Taču būvvaldē strādājošie nav vienīgie speciālisti būvniecības nozarē. Ir arhitekti, projektētāji, būvspeciālisti, būvinženieri, pie kuriem arī šo informāciju var saņemt, jo arī viņiem ar šo sistēmu ir jāstrādā.
— Kur redzat ieguvumus no BIS izmantošanas?
— Ar šo sistēmu tiek samazināta birokrātija. Tā ir saistīta starp dažādiem reģistriem, piemēram, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Valsts ieņēmumu dienesta sistēmām utml. Pieejamā informācija ir ļoti visaptveroša. Līdz ar datu ievadi,tiek veidots arī reģistrs, veikta uzskaite, kādā apjomā būvdarbi tiek veikti, kāds bijis to finansējums.
Kā viens no labumiem minams fakts, ka īpašniekam būs iespējams redzēt vēsturi, kādi un kāda veida būvdarbi veikti būvē. Piemēram, nopērkot īpašumu, varēs redzēt, kas un ko saistībā ar būvniecību konkrētā īpašumā darījis. Lai gan BIS sistēmā dažādas darbības var veikt no 2015. gada un atsevišķi dati jau ir uzkrājušies, šī vēstures informācija lielākoties veidosies no šā gada.
Kā vēl viens ieguvums: būvniecības ieceres iesniedzējs vai pasūtītājs sistēmā var sekot līdzi, kādā stadijā atrodas iesniegtā būvniecības iecere.
— Pašvaldības būvvaldēm BIS bija iespējams izmēģināt jau agrāk.
— Kad šo sistēmu palaida darbībā, būvvalde mēģināja tajā jau esošās lietas ievadīt, kaut dokumenti bija arī papīra formātā. Daudzi objekti tajā jau ir ievadīti.
— Vai būvvalde šogad BIS ir saņēmusi būvniecības iesniegumus no fiziskām un juridiskām personām?
— Jā, ir saņemti, un kustība notiek. Taču var just, ka aktivitāte nav tik liela kā pagājušajā gadā ap šo pašu laiku. Cilvēki pie mums vērsušies, lai noskaidrotu, vai tiešām viss tagad jāiesniedz elektroniski. Viņi baidās, ka sistēmā neatzīmē kaut ko nepareizi.
— Cik aktīvi notiek būvniecība Talsu novadā?
— Ja skatāmies statistiku par pagājušo gadu, tad saņemtās ieceres pieteikumi ir 488, akceptētas 450 būvniecības ieceres, kas nav mazs skaits. 2018. gadā saņemtas 380 ieceres, akceptētas 372. Var just, ka cilvēkiem ir vēlme uzlabot savu vidi, kurā dzīvo. Vēlētos, lai šis skaits tikai augtu.
Novadā joprojām konstatējam patvaļīgu būvniecību, kur būvdarbi uzsākti vai tiek veikti bez vajadzīgā saskaņojuma. Par šādu būvniecību mums informāciju sniedz iedzīvotāji, ir, ko arī paši redzam. Būvvalde patvaļīgās būvniecības veicējus ir brīdinājusi. Šādām darbībām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēti arī soda apmēri. Šogad būvvalde pastiprināti uzmanību pievērsīs degradējošām būvēm, jo mērķis ir apzināt tās mūsu novadā simtprocentīgi.
— Kas vēl aktuāls no būvvaldes puses būtu sakāms iedzīvotājiem?
— Šogad nodevās par būvatļaujas saņemšanu apliekamos objektos, nodevas apmēru un nodevas maksāšanas kārtību Talsu novada administratīvajā teritorijā izmaiņu nav. Tirgotājiem zināšanai — stājušies spēkā Talsu novada domes saistošie noteikumi par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību novadā. Tie noteic, kā tiek izdotas reklāmas atļaujas, kā arī detalizētāki nosaka, kādiem ir jābūt skatlogu noformējumiem. Tāpat atgādinu, ka no šā gada dzīvoklī ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram, bet privātmāja jāaprīko ar dūmu detektoru un ugunsdzēšamo aparātu.