«Mani aizrauj viss nepazīstamais»

Personības

Rojeniece Kitija Maišele ir viena no tiem jauniešiem, kuri dzīvo pēc principa — jo vairāk dari, jo vairāk vari izdarīt. Šogad meitene par ieguldījumu dzimtajā novadā saņēma apbalvojumu nominācijā «Gada jaunietis». Apkārtējie Kitiju raksturo kā komunikablu, atsaucīgu, sirsnīgu, dzīvespriecīgu un ar augstu intelektu apveltītu jaunieti.
«Ikdienā daru to, kas mani patiesi aizrauj un sagādā prieku. Nesen no aktiera Ginta Andžāna aizguvu paradumu rītu iesākt ar kādu dzejoli vai citātu. Esmu sapratusi, ka, izmainot domāšanu un vārdus, kādus lietoju ikdienā, ir iespējams izmainīt iekšējo sajūtu, būt pozitīvākai un enerģiskākai. Tā arī cenšos savu ikdienu pavadīt. Pēc skolas apmeklēju skatuves runas nodarbības pie Daces Brokas. Viņa man ir palīdzējusi attīstīt pareizu stāju, runas tembru un veidu, kā pasniegt informāciju plašākai auditorijai,» atzīst Kitija.
Šīs zināšanas viņai lieti noder Latvijas parlamenta projektā «Jauniešu Saeima» un profesionālās izglītības programmā «Panākumu Universitāte». Pagājušajā mācību gadā Kitija piedalījās Imanta Ziedoņa muzeja organizētajā konkursā «Ideju pavasaris», kur pilnveidoja savas spējas sadarboties komandā un uzņemties atbildību. Kopā ar vēl četrām meitenēm — Paulu Feldmani, Evu Kiršteini, Anci Klaužu un Laimu Simonu Grīnbergu — viņa radīja izglītojošu mācību stundu par Rojas zvejniecības vēsturi. Ik pa laikam Kitija apmeklē arī seminārus un citus ar izglītību saistītus pasākumus. Pašlaik lielu viņas ikdienas daļu aizņem zinātniski pētnieciskā darba rakstīšana un darbošanās skolas pašpārvaldē. Par viņas prasmi apvienot mācības ar ārpusstundu darbu liecina augsti sasniegumi un veiksmīga dalība mācību priekšmetu olimpiādēs.
Darbība Jauniešu Saeimā
Kitijai ir devusi iespēju paplašināt zināšanas par notikumiem politikā. Liela loma tajā, ka jauniete izvēlējās iesaistīties Latvijas parlamenta projektā, ir viņas tētim un vectētiņam. «Mūsu mājās nekad nav izpalikušas ziņu epizodes un pārrunas par šo tēmu, tādēļ nodomāju — nav ko zaudēt, varu tikai iegūt! Lai kļūtu par Jauniešu Saeimas dalībnieku, vispirms jānāk klajā ar idejām, priekšlikumiem un jāiegūst atbalsts. Mans priekšlikums bija vispārējās izglītības sistēmā ieviest tādus mācību priekšmetus, kuri sekmē jauniešu prasmi sevi prezentēt, attīsta darba ētiku un motivē. Viens no šādiem mācību priekšmetiem varētu būt publiskā runa. Kurzemes vēlēšanu apgabalā pēc balsu skaita biju 4. vietā! Tā nu kļuvu par vienu no 100 Jauniešu Saeimas deputātiem un ne mirkli to nenožēloju — šis projekts man ir sniedzis pavisam citas iespējas. Esmu iepazinusi jaunus cilvēkus, no kuriem varu daudz mācīties, esmu izpratusi parlamenta darbu un likumdošanu, kā arī spēju aizstāvēt savu viedokli, balstoties uz faktiem, nevis savām vai citu domām. Tas bija izaicinājums — pārliecināt par savu ideju vairāk nekā 100 cilvēku, kuru starpā ir arī ievērojami politiķi. Kā reiz teicis rakstnieks Deils Kārnegijs: «Attīsti panākumus no neveiksmēm! Bailes un neizdošanās ir divi visdrošākie un stabilākie akmeņi pakāpieniem uz panākumiem.» Iesaku arī citiem jauniešiem izmēģināt šo vienreizējo iespēju, lai nākotnē kļūtu par tiem, kuru lēmumi veicina mūsu valsts uzplaukumu!» iedrošina Kitija.
Viņasprāt, ir būtiski, lai jaunieši
aktīvi līdzdarbotos sabiedriski politiskajās norisēs, jo viņi ir tie, kuri veido Latvijas nākotni. Pēc jaunākajiem Izglītības un zinātnes ministrijas datiem tikai 20 procenti jauniešu vecuma posmā no 18 līdz 30 gadiem interesējas par politiku. Meitene piekrīt Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces teiktajam, ka mums visiem ir vienots mērķis, — politikai jādarbojas Latvijas un tās cilvēku interesēs. «Mūsdienās jauniešiem ir ļoti lielas iespējas tikt sadzirdētiem. Par to liecina Jauniešu Saeima, kas šogad norisināsies jau desmito gadu. Iesaistoties politikā, es vēlētos dot nozīmīgu pienesumu mūsu valsts attīstībā. Sāpīgākais ir tas, ka daudzi latvieši aizbrauc no Latvijas. Mums jārada nepieciešamie apstākļi, lai šeit būtu tikpat labi kā valstīs, kas mums ir soli priekšā. Valstij vajadzētu balstīties uz ražošanu un eksportu. Jo vairāk uzņēmumu, jo bagātāka valsts. Par piemēru var ņemt mūsu kaimiņvalsti Igauniju, kas parādīja, ka īsā laika posmā var sasniegt krietni vairāk. Igaunijā tādas lietas kā izglītības sistēma, mediķu un skolotāju atalgojums ir sakārtotākas nekā pie mums, bet man ļoti patīk dzīvot Latvijā un es negribētu teikt, ka viss ir slikti. Tas ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu vēlmes saņemties un izmainīt domāšanu. Skatoties nesen iznākušo filmu «Dvēseļu putenis», man paliek ļoti skumji, ka nenovērtējam to, cik daudz asiņu ir izliets, lai mums būtu šī valsts. Mums viss ir pasniegts uz paplātes,» pārdomās dalās jauniete.
Par iespēju piedalīties
profesionālās izglītības programmā «Panākumu Universitāte» 11. klases skolniece uzzināja internetā. Tajā var piedalīties jebkurš mūsdienīgs un mērķtiecīgs jaunietis, kurš vēlas ieguldīt laiku un enerģiju personīgajā izaugsmē un izcilu rezultātu sasniegšanā nākotnē. Programma piedāvā reizi mēnesī apmeklēt lekcijas, iegūt plašāku redzējumu un iedvesmoties no dažādām personībām, reizi mācību gadā apmeklēt panākumu sesiju, doties uz Latvijā veiksmīgiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, piedalīties «Panākumu Universitātes» konkursā, cīnīties par sponsoru sarūpētām balvām, piedalīties biznesa augstskolas «Turība» aktivitātēs un iegūt divas budžeta vietas vai studiju maksas atlaides. Absolvējot programmu, jaunietis iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, nodrošinot pirmo ierakstu CV.
«Mani aizrauj viss nepazīstamais. Man patīk izaicināt sevi un pārbaudīt, vai esmu spējīga sasniegt izvirzīto mērķi. Mani iedvesmo cilvēki, kuri ir man blakus, īpaši ģimene. Man ļoti patīk Raiņa teiktais — «Pastāvēs tas, kas pārvērtīsies!». Mēs dzīvojam 21. gadsimtā — lai sasniegtu lielus mērķus, ir jāmainās! Apbalvojums «Gada jaunietis» man kalpo kā motivācija, kas palīdz virzīties uz priekšu arvien ātrāk un pārliecinošāk. Saņemot šo nomināciju un dzirdot vecāku vārdus «mēs ar tevi lepojamies», apzinos, ka visu daru pareizi. Apzinos, ka nedrīkstu apstāties, lai ar godu varētu nest šo titulu,» izjūtās dalās jauniete.