Tiesa liek nekavējoties atjaunot amatā pārvaldnieku

Dundagas novads

22. janvārī kļuva zināms Kurzemes rajona tiesas Talsos pieņemtais spriedums, kurā tā lēmusi Dundagas novada pašvaldībai nekavējoties amatā atjaunot pērn augustā atlaisto Kolkas pagasta pārvaldnieku Aldi Pinkenu un nekavējoties izmaksāt vidējo izpeļņu 2000 eiro apmērā. Tāpat spriedumā teikts, ka pašvaldībai pārvaldniekam jāizmaksā morālā kompensācija 1500 eiro apmērā.
No Dundagas novada pašvaldības par labu pārvaldniekam tiek piedzīta arī pārējā vidējā izpeļņa par darba piespiedu kavējuma laiku 6803,40 eiro apmērā (ieskaitot jau minētos 2000 eiro) un 628,06 eiro valsts nodeva par tiesāšanos. Noteikts arī publicēt atvainošanos Aldim Pinkenam par atlaišanu no darba pašvaldības informatīvajā izdevumā un interneta vietnē www.dundaga.lv.
Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere, kura pērn iesniedza Dundagas novada pašvaldībā ierosinājumu Dundagas novada domei par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata, izpildot tiesas noteikto, A. Pinkenu arī Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatā atjaunoja 23. janvārī.
Lai gan tiesas spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā, un domes vadītājs Aldis Felts sarunā ar «Talsu Vēstīm» konkrēti neatbildēja, vai to darīs, jau tagad zināms, ka pašvaldībai tiesāšanās radījusi pietiekami lielus izdevumus. Jāpiemin, ka tiesāšanās procesā pašvaldība izmantoja arī zvērināta advokāta Kārļa Boldiševica pakalpojumus, kuram par tās interešu pārstāvniecību tiesā pret A. Pinkenu kopumā samaksāti 3900 eiro.
Par šo tiesas spriedumu 23. janvāra Dundagas novada domes sēdē izvērtās diskusijas arī deputātu vidū. Deputāte Tamāra Kaudze jautāja, vai pašvaldība turpinās saņemt zvērināta advokāta K. Boldiševica pakalpojumus, neskatoties uz to, ka pašvaldībā strādā juriskonsults, kura pienākumos ir pārstāvēt pašvaldību tiesvedībās. Izpilddirektore J. V. Valtere apstiprināja, ka līgums ar zvērināto advokātu nav pārtraukts. Ja pašvaldībai būs nepieciešams šis pakalpojums, viņa vērsīsies pie domes ar lūgumu piešķirt finansējumu to apmaksai, jo šāda pakalpojuma apmaksai šā gada budžetā līdzekļi nav ieplānoti. Sēdes gaitā, izskatot šā gada novada budžetu, deputāte An-dra Grīvāne pauda, ka nav gatava par to balsot, kamēr nav skaidrības, par kādu naudu būs atmaksāti minētās tiesvedības izdevumi. Ja naudu ņems no pašvaldības budžeta, viņasprāt, tā ir kliedzoša pašvaldības budžeta naudas izšķērdēšana.
Lai gan domes sēdē deputāte T. Kaudze aicināja izteikties arī pārējos deputātus, kuri balsoja, noticēdami izpilddirektores izdomātajai pasakai jeb iemesliem par Kolkas pagasta pārvaldnieka atlaišanu, to darīja vien Regīna Rūmniece, sakot, ka ar tiesas spriedumu vēl nav kārtīgi iepazinusies. Pārējie deputāti viedokli nepauda. Izpilddirektore, jautāta, vai spēs sastrādāties ar amatā atjaunoto pārvaldnieku, atbildēja, ka būs jāsastrādājas, jo darbiniekam jāpilda savi pienākumi. Savukārt A. Pinkens šaubās, vai tas būs iespējams, jo, dzirdot no domes vadības un izpilddirektores sacīto pēc tiesas sprieduma, viņam šķiet, ka nekas nemainīsies.
Kuram jāuzņemas atbildība?
Domes sēdē izskanēja arī jautājums, kuram par notikušo jāuzņemas atbildība, uz ko domes vadītājs A. Felts atbildēja ļoti vispārīgi — atbildība ir jāuzņemas. «Kas segs izdevumus par kompensācijām un pakalpojumiem šajā tiesvedībā?» turpināja jautāt deputāte T. Kaudze. «Jāskatās, kā tas būtu likumīgi,» sacīja A. Felts. «Tiesa spriedumā pasaka: jāmaksā ir pašvaldībai,» diskusiju uzturēja deputāte. «Skatīsimies, no kura pēc tam pašvaldība varēs piedzīt,» atbildēja domes vadītājs. Diskusijas noslēgumā deputāte T. Kaudze pauda: «Varam iedomāties, ko šis viss prasījis pašam cilvēkam (A. Pinkenam — aut.). Ne brīdi neesmu šaubījusies par viņa darba spējām. Viņš ir savā vietā, cilvēks — līderis, vietējā lokomotīve, kurš aiz sevis ved cilvēkus. Novēlu stipru veselību un aktīvu darbošanos tālāk, turpināt iesāktos darbus novada labā!»
Vēlāk domes vadītājs A. Felts «Talsu Vēstīm» pauda, ka par tiesas lēmuma pārsūdzēšanu vēl domās, jo tam laika esot. Viņš sacīja, ka, iespējams, pašvaldības pārstāvis tiesā nav pratis pasniegt to pārkāpumu būtību, kāda tā ir patiesībā. «Es savas domas neesmu mainījis un joprojām esmu nobažījies, ka tiesas spriedums netiešā veidā pasaka: man ir jāvirza uz apmaksu tie darījumi, kas, manuprāt, finansiāli un likumīgi ir apšaubāmi. Tādējādi kļūstu par likuma pārkāpēju pret paša gribu,» sacīja A. Felts. Taču šeit jāpiemin, ka tiesa spriedumā par Zītaru ēkas būvprojekta izstrādi un noslēgto lūgumu raksta, ka, neskatoties uz to, ka projektēšanas līguma saskaņošanu ar uzņēmēju uzsāka izpilddirektore, Dundagas novada pašvaldības priekšsēdētājs pieprasīja Kolkas pagasta pārvaldniekam paskaidrojumus par šā būvprojekta izstrādi. Šādi izdotie rīkojumi par paskaidrojuma sniegšanu neliecina par pašvaldības vēlmi konstruktīvi sadarboties un saņemt informāciju par kādu neskaidrību saistībā ar projektu, bet gan par konflikta situāciju starp pusēm, kas tiek risināta ar nevajadzīgu, nelietderīgu saraksti, slēptiem draudiem no pašvaldības puses.
Pēc tiesas sprieduma
darbā atjaunotais Kolkas pagasta pārvaldnieks A. Pinkens teica: «Tiesas spriedums pasaka pašu galveno — tas apstiprina to, ka konkrētajos apstākļos mana rīcība un darba pienākumu izpilde nav uzskatāmi par pārkāpumiem, kuru dēļ darbinieku drīkst atbrīvot no darba. Vienlaikus spriedumā tiek norādīts uz būtiskiem Dundagas novada pašvaldības pārkāpumiem pret mani, kas ir par pamatu morālā kaitējuma kompensācijai un publiskai atvainošanās nepieciešamībai. Faktiski spriedums ir motivēts tieši ar to, uz ko Dundagas novada pašvaldības vadītājiem jau ļoti sen norāda visi — sākot no iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem un beidzot ar ministru un Tiesībsargu —, pašvaldība savā darbībā neievēro normatīvos aktus un tās vadītāju lēmumi ir nelietderīgi un prettiesiski. Pieļauju, ka tā vietā, lai no šā sprieduma izdarītu atbilstošus secinājumus un mainītu savu darbu, pašvaldība varētu mēģināt atlikt šā nelabvēlīgā sprieduma stāšanos spēkā, 20 dienu laikā to pārsūdzot apelācijas instancē. Tādējādi spītīgi turpinot tērēt budžeta līdzekļus advokāta pakalpojumu apmaksai, lai aizstāvētu un attaisnotu amatpersonu nemākulīgas un pretlikumīgas darbības. Formāli tiesas spriedums ir nelabvēlīgs pašvaldībai, bet patiesībā — tas ir nelabvēlīgs konkrētām personām, kuras bija atbildīgas par šā lēmuma pieņemšanu. Tie ir pieci deputāti, ieskaitot domes vadītāju A. Feltu un izpilddirektori. Šiem cilvēkiem ir jāizdara secinājumi, kas jāmaina.»
Aktīvi visā notikušajā par savu pārvaldnieku iestājās arī Kolkas ciema valde, kas izveidota ar mērķi aktualizēt un aizstāvēt kolcenieku intereses pašvaldībā. Tās pārstāve Baiba Šuvcāne ir gandarīta, ka tiesa šādi spriedusi. «Kolkas pagasta iedzīvotāji ar lielu atvieglojumu uzņēma ziņu par Kurzemes rajona tiesas spriedumu. Taisnība it kā būtu uzvarējusi. (..) Mēs, Kolkas ciema valde, vēlamies noskaidrot — kurš nesīs personīgu atbildību par visu notikušo? Kurš personīgi maksās par visai Dundagas novada pašvaldībai nodarītiem finansiāliem zaudējumiem šajā tiesāšanās procesā? Mēs kategoriski protestējam par šīs naudas izņemšanu no pašvaldības budžeta vai citiem vārdiem no nodokļu maksātāju maka! Mēs kategoriski protestēsim pret mēģinājumiem pārsūdzēt spriedumu un turpināt bezjēdzīgu naudas šķērdēšanu dārgu advokātu pakalpojumiem! Lai turpmāk darbs Dundagas novada pašvaldībā ritētu sekmīgi, redzam tikai vienu risinājumu, kuru pauduši arī iedzīvotāji piketā, Senās uguns nakts pasākumā, parakstoties, un tas ir — Dundagas novada domes priekšsēdētāja A. Felta un izpilddirektores J. V. Valteres atkāpšanās.»
Rakstījām, ka 2019. gada 9. augustā par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu no amata balsoja pieci no deviņiem domes deputātiem, kuri domē ievēlēti no vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem», — domes priekšsēdētājs Aldis Felts, Regīna Rūmniece, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš un Māris Napskis, kurš deputāta mandātu nolika pagājušā gada 24. oktobrī, sakot, ka pamatdarbu nespēj savienot ar deputātu pienākumu pildīšanu. Jāpiezīmē arī, ka šī vēlētāju apvienība savā priekšvēlēšanu programmā 2017. gada pašvaldību vēlēšanās solīja, ka panāks pašvaldības līdzekļu lietderīgu pielietojumu. Vai minētie tiesas izdevumi un morālā kompensācija, kas pašvaldībai būs jāmaksā darbā atjaunotajam pārvaldniekam, ir lietderīga pašvaldības līdzekļu pielietošana — tas lai paliek katram vēlētājam atbildams jautājums.