Piešķir finansējumu būvprojekta izstrādei Talsu pamatskolai

Talsu novads

16. janvārī Talsu novada domes deputāti nolēma piešķirt atlikušo nepieciešamo finansējumu 26 136 eiro apmērā būvprojekta «Talsu pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana» izstrādei un pagarināt projekta izstrādes laiku līdz 2. aprīlim.
Talsu novada pašvaldība pērn 8. jūlijā noslēdza līgumu ar SIA «Būvdizains» par būvprojekta iz-strādi ar termiņu līdz šā gada 7. janvārim par kopējo līguma summu 32 670 eiro. Tā kā 20% no šīs summas par būvprojektu minimālajā sastāvā jau samaksāts, deputātiem nācās lemt par pārējo, proti, 26 136 eiro, ko 16. janvārī viņi arī akceptēja. Savukārt projekta izstrādes līgumu nācās pagarināt, jo pēc tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA «Talsu ūdens» tika konstatēts, ka esošajos hidrantos pie Talsu pamatskolas nav pietiekams ūdens spiediens un netiek nodrošināta ārējā ugunsdzēsības apgāde ēkai. Tāpēc arī vajadzīgs papildu laiks, lai saprastu turpmāko rīcību un rastu labāko risinājumu.
Par to, kad mācību iestādē varētu uzsākties būvdarbi, vēl nevar spriest, jo, kā skaidro Talsu novada pašvaldības projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante, tas ir atkarīgs no kredītpolitikas valstī. «Šogad šādiem darbiem, kas netiek realizēti caur Eiropas Savienības projektiem (kā tas ir šajā gadījumā — aut.), nevar dabūt aizņēmumus. Tas nozīmē, ka būvdarbi tiks uzsākti, tiklīdz pašvaldība varēs nepieciešamos līdzekļus aizņemties,» teic A. Dimante. Tātad ļoti iespējams, ka šie darbi varētu sākties tikai nākamgad. Bez aizņēmuma darbus nevar realizēt, jo tas (aptuveni viens miljons eiro vai pat nedaudz vairāk) būtu pārāk liels slogs pašvaldības kopējam budžetam.