Izstrādās būvprojektu jaunajam Sabiles bērnudārzam

Talsu novads

Ceturtdien, 16. janvārī, Talsu novada domes deputātu vairākums nolēma piešķirt 46 161,50 eiro būvprojekta dokumentācijas izstrādei pirmsskolas izglītības iestādei (PII) «Vīnodziņa» Sabilē, Ventspils ielā 17b.
«Talsu Vēstis» jau vairākkārt rakstījušas par to, ka Sabiles PII nepieciešamas jaunas telpas. No sākotnējām Ventspils ielā 10 viņi izvācās, jo ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un atsevišķas ēkas daļas ir avārijas stāvoklī. Pašlaik bērnudārzs atrodas bijušās skolas telpās Abavas ielā 5, kas ir pagaidu risinājums (ēkas kvadratūra uz katru bērnu no 1. septembra, ja netiks veikti grozījumi, kā tas solīts no Izglītības un zinātnes ministrijas, neatbildīs Ministru kabineta noteikumiem), līdz tiks uzbūvēts jauns bērnudārzs.
Process norit ārkārtīgi gausi
Darbs pie jauna bērnudārza būvprojekta izstrādes noritējis jau vairākus gadus iepriekšējā sasaukuma laikā. Pie vadības stūres stājoties jaunajam domes sasaukumam 2017. gadā, Talsu novada pašvaldībai bija būvprojekts minimālā sastāvā, kas nozīmē, ka tas nebija izstrādāts līdz galam. Jāatgādina, ka 2018. gada 15. marta Talsu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt lēmumprojektu, kurā noteikts: jaunajam bērnudārzam jābūt uzbūvētam līdz 2020. gada 31. martam. Nu ir pienācis 2020. gads, un ir skaidrs, ka tas nenotiks, jo tikai aizvadītajā nedēļā deputāti pieņēma lēmumu par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta dokumentācijas izstrādei. Tas nozīmē, ka līdz gatavam jaunam bērnudārzam vēl tāls ceļš ejams…
Ja 2018. gadā tika lēsts, ka nepabeigtā būvprojekta pabeigšanai būtu nepieciešami aptuveni 37 000 eiro, tad tagad šis skaitlis palielinājies. Pēc iepirkuma procedūras kā lētākais piedāvājums bija no SIA «AMB Design» par kopējo summu 46 161,50 eiro. Pretendents apņemas septiņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas izstrādāt būvprojektu saskaņā ar iepirkuma nolikuma un projektēšanas uzdevuma prasībām.
Bažas par projekta realizāciju
Pirms lēmuma pieņemšanas komitejās vairākiem deputātiem bija bažas par uzņēmumu SIA «AMB Design». Proti, ka viņiem nav pārliecības, kā tiks izpildīts darbs, jo, piemēram, tā veicēji galvenokārt būs ārvalstu sadarbības partneri no Lietuvas, kā arī pārdomas par iespējamiem riskiem raisot mazais uzņēmuma pamatkapitāls, apgrozījums un iepriekšējā pieredze. Skaidrojumu par vairākiem aspektiem gan sniedza Talsu novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa. «Uzņēmums balstās uz ārvalstu partnera pieredzi, par kura kvalifikāciju un pieredzi var pārliecināties jebkurš, jo viņi realizējuši ļoti daudz apjomīgu projektu. Komisijai formāli nav iemesla noraidīt šo uzņēmumu, balstoties tikai uz emocijām vai, piemēram, uzņēmuma mazo pamatkapitālu,» teica K. Riekstiņa-Sniedziņa.
«Kā mēs redzam, gada laikā neesam izkustējušies uz priekšu. Ņemot vērā situāciju valstī, kad pašvaldībām ir ierobežotas iespējas saņemt aizņēmumu Valsts kasē, domāju, ka mums vajadzēja realizēt vienkāršāku projektu, bet to vismaz paveikt, nevis šādu speciālu projektu, kur mums pastāv risks neiegūt finansējumu tā realizācijai,» pauda deputāts Lauris Pīlēģis. Deputāts Edmunds Demiters daļēji piekrita šīm bažām, bet sniedza arī skaidrojumu, kāpēc balsoja «par» finansējuma piešķiršanu. «Pirmkārt, mums jau ir būvprojekts minimālajā sastāvā, par ko esam jau samaksājuši un ko varam izmantot tālāk. Otrkārt, arī mani līdz galam nepārliecināja konkrētais darbu veicējs, bet, saņemot informāciju, ka uzņēmums darbu realizācijai piesaista ārvalstu (no Lietuvas — aut.) partneri, turklāt man vēl mazāk gribētos, lai šos darbus veic projektētājs, kurš sarakstā bija otrajā vietā (SIA «Campaign», ar ko pašvaldībai bijušas dažādas problēmas — aut.), tas mani pārliecināja,» pauda E. Demiters.