Cer, ka skola atkal kļūs par populāru nometņu vietu

Dundagas novads

Par Mazirbes internātpamatskolu pēdējo gadu laikā «Talsu Vēstīs» esam rakstījuši vairākkārt. 2018. gada 26. janvāra Dundagas novada domes sēdē deputāti atbalstīja jautājumu par Mazirbes internātpamatskolas likvidāciju, un to slēdza tā paša gada augusta izskaņā. Pērn novembrī skolu un tai pieguļošo teritoriju pašvaldība iznomāja uzņēmumam SIA «Legit». Tiekamies ar vienu no uzņēmuma pārstāvjiem Gintu Fricbergu, lai uzzinātu, ko nomnieki plāno ēkā darīt.
Pēc skolas slēgšanas vietējo iedzīvotāju vidū raisījās diskusijas, kas notiks ar ēku, jo vasarās tuvās jūras dēļ tā daudziem bija populāra nometņu rīkošanas vieta. Jautājumi radās ne tikai par skolas ēkas likteni, bet gan arī «Skolotāju mājas 2» turpmāko apsaimniekošanu, siltumapgādi un ūdenssaimniecības uzturēšanu, teritorijas sakopšanu. Tā paša gada 2018. gada 10. augustā skolā notika iedzīvotāju tikšanās ar Dundagas novada domes pārstāvjiem, kurā piedalījās arī tagadējais skolas nomnieks, uzņēmējs Gints Fricbergs. Viņš vietvaru aicināja nepārsteigties ar īpašuma sadalīšanu mazos gabaliņos, jo diez vai investoriem tāds sadalīts īpašums būtu pievilcīgs. Pagājušajā gadā pēc vairākkārtēji izrādītas intereses nomas tiesības ieguva uzņēmums SIA «Legit», kuram Dundagas novada dome īpašumu un tam pieguļošās teritorijas, tai skaitā sporta laukumu, iznomāja uz 12 gadiem.
Viens no šā uzņēmuma pārstāvjiem ir arī G. Fricbergs. Jautāts, kāpēc kopā ar Ilmāru Blumbergu nolēmuši ēku nomāt, viņš teic, ka tā ir sava veida avantūra. Viņš pēc profesijas ir informācijas tehnoloģiju speciālists un strādā Rīgā, bet pirms vairākiem gadiem, iepazīstot Lībiešu piekrasti un šeit skolā darbojošos cilvēkus, pēc skolas slēgšanas sapratuši, ka jāpamēģina, cerot, ka tādējādi izdosies arī vietējos veicināt uz sadarbību, kļūt atvērtākiem un piedāvāt arī kādu darba vietu.
Nomnieks spriež, ka pati skolas ēka ir gandrīz labā stāvoklī. Rokas jāpieliek vēl vairāku lietu sakārtošanā un iegādē, lai nometņu rīkotājiem jau šopavasar piedāvātu mājīgas telpas nakšņošanai un arī ēdināšanu. Lai gan pašlaik laukā ir ziema, pirms kāda laika izsludināta pieteikšanās nometnēm, uzrunāti arī ilggadējie nometņu rīkotāji, kas agrāk apmetušies Mazirbes skolā. Interese ir saņemta, bet pieteikties nometņu rīkošanai Mazirbē vēl varot. G. Fricbergs teic: ja agrāk skolā bija ierobežotas iespējas rīkot nometnes un tās pārsvarā notika vasarā, kad nav mācības, tagad to varēs darīt visu gadu. Pirmie pieci pasākumi skolā jau notikuši. Nomnieki cer, ka skola varēs uzņemt ne tikai nometņu rīkotājus, bet arī seminārus un saviesīgus pasākumus. Skolas ēkā saviesīgos pasākumos ar ēdināšanu var uzņemt vismaz 100 cilvēku.
Slēgtajā Mazirbes internātpamatskolā līdz šim atrodas arī ciema bibliotēka. Lai gan pašvaldībā izskanējis, ka to varētu pārvietot uz netālu esošo daudzdzīvokļu māju «Skolotāju māja 2» un ierīkot kādā no dzīvokļiem, nomnieki sarunās ar pašvaldību ir gatavi rast risinājumu, lai bibliotēka paliktu skolas telpās. Svarīgi tas arī tāpēc, ka bibliotēkai ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem un tajā darbojas arī valsts atbalstītais publisko bibliotēku attīstības projekts «Trešais tēva dēls».