Pabeigta gājēju tilta izbūve uz Kalna dārzu

Dundagas novads

Nesen noslēgušies gājēju koka tilta izbūves darbi uz Kalna dārzu Dundagā, kas agrāk bija populāra atpūtas vieta. Pašvaldībā teic, ka objekta atklāšana notiks šā mēneša beigās vai februāra sākumā.
Jaunizbūvētais objekts nodrošinās iespēju uz saliņu tikt visiem — arī māmiņām ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Saliņa agrāk bija arī populāra un iecienīta laulību ceremoniju vieta. Ideju par gājēju tilta izbūvi Dundagas novada domes deputāti pieņēma 2018. gada 23. novembrī, kad toreiz sēdē esošie astoņi deputāti nobalsoja par finansējuma piešķiršanu gājēju tilta projektēšanai. Pašvaldība pasūtīja projektu, ko izstrādāja SIA «Lejnieku projektēšanas birojs» un 2019. gada maijā izsludināja iepirkumu par koka konstrukcijas gājēju tilta izbūvi. Iepirkumam pieteicās seši pretendenti, vienu no piedāvājumiem noraidīja, jo tas nebija atbilstoši noformēts. Zemāko cenu piedāvāja uzņēmums SIA «EMB Group». Kopējās tilta izmaksas ir 67 743,63 eiro, no tā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums — 45 000,00 eiro, bet pašvaldības finansējums — 17 309,63 eiro. Objektu plānots nodot ekspluatācijā šomēnes un pēc tam to arī atklāt, liecina pašvaldības izpilddirektores Janitas Vandas Valteres sniegtā informācija.
Par jauno objektu priecājas arī tūrisma informācijas centra tūrisma organizatore Alanda Pūliņa. Viņa teic, ka līdz šim tūristiem nācies stāstīt par šo vietu, bet piekļuve tai nebija nodrošināta. Līdz ar tiltiņa izbūvi, tas kļūs par vēl vienu magnētu, kas tūristiem ļaus Dundagā uzkavēties ilgāk