Sadziedāšanās Kaltenē

Kultūra

Par spīti lielajiem vējiem un lietum 2020. gads ar sirdi sildošām dziesmām sākās Kaltenē.
3. janvārī Kaltenes klubā kopā ar dziesmu draugiem «Kalitenes saime», kuras jaunākajai dalībniecei ir septiņi gadi (vadītāja Lita Krūmiņa), siltā un sirsnīgā atmosfērā koncertēja arī tuvāko kaimiņu kolektīvi — Mērsraga jauktais koris «Pa vējam» (vadītāja Aija Kaļiņičenko) un Vandzenes sieviešu koris «Dīva» (vadītāja Inese Ozoliņa). Visas kolektīvu vadītājas ir tuvas kolēģes — strādā Rojas mūzikas un mākslas skolā. Ideja par kopīgu koncertēšanu rudenī bija radusies Aijai, un nu to izdevies ļoti veiksmīgi īstenot. Turklāt Mērsraga un Vandzenes korim ir arī kopīga soliste — Laura Elizabete Ķiršakmene, Mērsraga vidusskolas skolniece, kura kopā ar abiem kolektīviem ļoti izjusti izpildīja Lolitas Ritmanes dziesmu ar Māras Zālītes vārdiem «Manā sirdī».
Kori savu repertuāru bija izvēlējušies brīvi, liriskas melodijas mijās ar jestrākām. Skanēja arī latviešu autoru oriģinālskaņdarbi — gan tautasdziesmu apdarē, gan ar nesen pagājušo Ziemassvētku tematiku saistīti.
Kaut arī ziema mūs šogad ar sniegu nelutina un arī tajā vakarā lija, koncerta noslēgumā līksmi skanēja visu kolektīvu kopdziesma — populārā Ziemassvētku melodija «Sniedziņš krīt», paužot cerību, ka tā varbūt ātrāk sagaidīsim šo balto ziemas dāvanu.
Pēc koncerta dziedātāji turpināja komunikāciju neformālā, jautrā gaisotnē, mielojoties ar līdzi atnestajiem gardumiem. Netrūka arī smieklu, veicot dažādus uzdevumus, ko katram kolektīvam vajadzēja iepriekš sagatavot. Kolektīvi tika pie iespējas gan izvingrināt ķermeni, gan balsi, gan prātu un atmiņu. Šādā noskaņojumā raisījās arī īsts dziesmu karš, vienam kolektīvam uzsākot kādu dziesmu, tad negaidīti apraujot to, un otram uzsākot citu dziesmu ar pēdējo dzirdēto vārdu. Te nu varēja redzēt, ko dod ilggadēja pieredze, jo Vandzenes sieviešu koris «Dīva» jau svinēs savu 21. jubileju, kamēr pārējie kolektīvi ir vēl pavisam «zaļi» — korim «Pa vējam» šī ir otrā darbošanās sezona, bet kaltenieces kopā dziedāt sākušas tikai no pērnajiem Jāņiem. Toties, kā ar prieku un lepnumu tika uzsvērts pašā koncertā, abos jauniņajos kolektīvos ir arī «džeki». Mērsraga kora «Pa vējam» tenoru sulīgās balsis patīkami izcēlās sieviešu balsu pulkā.
Lai visiem dziedātājiem labi skan, un uz tikšanos citos koncertos!

Evija Liparte,
kora «Pa vējam» dalībniece