Neapmierinātība ar pasta optimizācijas procesiem

Ziņas

«Talsu Vēstu» redakcijā vērsās talseniece (vēlējās palikt anonīma, bet mums viņas dati ir zināmi), kura izteica nožēlu par to, ka Jaunajā ielā ir slēgta pasta nodaļa, kā arī vēlējās noskaidrot, vai līdz ar to tiks noņemta arī pastkastīte, kas atrodas šajā adresē. Talseniece arī apmulsusi par to, kur pilsētā palikušas pastkastītes…
«Vēlējos nosūtīt apsveikumu kartītes un devos uz Miera un Raiņa ielas krustojumu, kur vienmēr bijusi pastkastīte. Aizeju, bet tur tās nav! Vai tā ir pārvietota, un kur Talsos tagad vispār tās atrodas? Agrāk pastkastīte bija arī pie «Rožu nama», bet arī tur tās vairs nav! Pastkastītes kļuvušas par deficītu! Un, ja tiek noņemtas kādas pastkastītes, kāpēc «Latvijas Pasts» to nevar iedzīvotājiem paziņot, publicējot informāciju avīzē? Viņiem kā valsts uzņēmumam vajadzētu strādāt cilvēku labā, lai pakalpojums būtu pieejams un ērts. Un, runājot par pasta nodaļas Jaunajā ielā slēgšanu, vēlos piebilst, ka tā tomēr atradās blakus autoostai, tātad bija ērti pieejama cilvēkiem, kuri ierodas no visa novada teritorijas. Labi zināms, ka ne visur laukos ir pieejamas pasta nodaļas, un šeit cilvēki varēja nokārtot, ko viņiem vajag. Tagad viņiem būs jāiet cauri visai pilsētai, lai tiktu uz vienīgo pasta nodaļu Talsos. Brīžiem šķiet, ka cilvēciskais faktors novirzīts tālu, tālu prom, domājot tikai par to, kā vairāk nopelnīt. Novēlu «Latvijas Pastam» jaunajā gadā atrisināt arī savas iekšējās problēmas, lai mēs, iedzīvotāji, laicīgāk saņemtu savu korespondenci un tiktu domāts par cilvēku vajadzībām!» teic talseniece.
Sešu pastkastīšu vietā atstātas četras
Kā izrādās, «Latvijas Pasts» pērn pārskatīja vēstuļu kastīšu skaitu un izvietojumu visā Latvijas teritorijā, tāpēc Talsu pilsētā tika noņemtas divas vēstuļu kastītes. Šobrīd Talsos pieejamas četras pastkastītes šādās adresēs: Celtnieku ielā 11, Jaunajā ielā 23, Lielajā ielā 20 un Rīgas ielā 8. Turpmākas izmaiņas kastīšu skaita un izvietojuma ziņā Talsos nav plānotas. Uzņēmums atgādina, ka klienti vēstules nosūtīšanai var nodot arī savam pastniekam. «Vēstuļu kastīšu vietu skaitu un izvietojumu Talsu pilsētā nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums, kas paredz, ka «Latvijas Pastam» Talsu pilsētā jānodrošina četras vēstuļu kastītes,» pauž uzņēmuma vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.
Runājot par pakalpojumu pieejamību un lēmumu slēgt pasta nodaļu Jaunajā ielā, «Latvijas Pasts» skaidro, ka uzņēmums pēdējos gados aktīvi īsteno efektīvas pārvaldības pasākumus atbilstoši aktuālajai situācijai gan iedzīvotāju skaita, gan pakalpojumu pieprasījuma kontekstā. Regulāri tiekot analizēta klientu plūsma, izmantoto pakalpojumu apjoms, finanšu rādītāji un visu šo kritēriju svārstības un izmaiņas. «Pēdējo gadu laikā redzams, ka iedzīvotāju skaita krituma un apdzīvotības blīvuma samazināšanās, kā arī tehniskā progresa (interneta attīstība) un klientu paradumu izmaiņu rezultātā samazinās arī izmantoto pasta pakalpojumu apjoms. Tāpēc «Latvijas Pastam» kā rūpīgam un gādīgam saimniekam ir jābūt progresīvam un jāveic attiecīgas izmaiņas pasta pakalpojumu sniegšanā atbilstoši aktuālajai situācijai. Talsu 1. pasta nodaļas (Lielajā ielā 20) apmeklētājiem būs vairākas ērtības — pirmkārt, tai būs klientiem ērtāks darbalaiks, nodrošinot sūtījumu ērtu saņemšanu strādājošajiem klientiem un, otrkārt, pasta nodaļa ir aprīkota ar klientu plūsmas vadības sistēmu «In-Out», kas regulē klientu kustību uz vietas nodaļā un nodrošina iespēju pakalpojumiem pieteikties attālināti ar mobilās lietotnes starpniecību,» skaidro Vineta Danielsone