Dāvana ne tikai saulgriežu laikam

Kultūra

22. decembrī Talsu tautas namā pašos Ziemas saulgriežos koncertu savām ģimenēm un ikvienam klausītājam uzdāvināja pedagoģes Baibas Veismanes-Rezongas vadītās vokālās studijas «Dziesmu skola» saime.
Tā bija rūpīgi sagatavota, no sirds izpildīta programma, kurā piedalījās visi studijas pedagogi un visu vecuma grupu audzēkņi. Katru gadu no jauna un tomēr atkal un atkal emocionāli uzrunā Ziemassvētku stāsts. Gandrīz taustāmi varēja izjust silto saikni starp skatuvi un līdz pēdējai iespējai piepildīto lielo zāli.
Neizpalika piedzīvojumi un atklājumi, risinot sižetu, arī dāvanas, pateicības vārdi un novēlējumi sarīkojuma izskaņā. Tas, ko nevienā eglē neiekārt un nekādā dāvanā neiesaiņot, ir lepnuma sajūta par darbīgu, uzņēmīgu un talantīgu pedagogu jauno paaudzi. Publika nepārprotami juta, ka mūsu bērni, no vissīkākās studijas knīpas līdz nopietnam padsmitniekam, to novērtē un tiecas līdzi.