Novērtēti skaistākie Ziemassvētku skatlogi

Talsu novads

Līdz 16. decembrim Talsu novadā esošo pilsētu — Talsu, Sabiles, Stendes un Valdemārpils — iedzīvotājiem bija iespēja izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības rīkotajam konkursam «Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās». Kopumā bija pieteikts 31 pretendents, lielākā daļa no tiem — komersanti.
Visvairāk pieteikumu šogad saņemti no Talsu pilsētas, kopumā 22, tam seko Sabile ar sešiem. Vismazāk saņemts no Stendes (viens) un Valdemārpils (divi). Pretendentus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem: objekta vizuālā koptēla mākslinieciskā kvalitāte, idejas, izpildījuma un izmantoto materiālu oriģinalitāte, noformējuma atbilstība uzņēmuma darbības veidam un noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi, katrā no vērtēšanas kritērijiem saņemot no nulles līdz pieciem punktiem. Pieteikto objektu vērtēšana notika šonedēļ un pēc rezultātu apkopošanas zināms, ka ar skaistāko Ziemassvētkiem noformēto skatlogu Valdemārpilī var lepoties Zanes Bitmanes frizētava, Stendē — kafejnīca «Lāsīte», Sabiles pilsētā — IK «Made», kas piedāvā friziera un skaistumkopšanas pakalpojumus, bet Talsos — veikals «Stendes delikateses».
Kā otrs veiksmīgākais Talsu pilsētā atzīmējams uzņēmuma SIA «Janvāri» biroja skatloga noformējums, bet trešajā vietā ierindojas valsts AS «Latvijas Autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajona ēkas priekšlaukuma noformējums, kur vērojama īpaši interesanta izdoma, izmantojot uzņēmuma tematiku — ceļa zīmju pārvērtības. Atzīmējama arī ļoti mūsdienīga un grafiski atturīga pieeja skatloga noformējumam apdrošināšanas kompānijai AAS «Balta», savus secinājumus pauž Talsu novada būvvaldes arhitektūras daļas vides dizainere Ildze Ose.
Šāds konkurss novadā izsludināts pirmo reizi, un viņa cer, ka arī nākamgad pašvaldības budžetā tam atradīsies finansējums. Konkursu turpmāk iecerēts padarīt plašāku, dodot iespēju piedalīties arī pašvaldības iestādēm, piemēram, skolām un bērnudārziem, kā arī privātmāju īpašniekiem. Plānots godalgot otro un trešo vietu ieguvējus.
Šā gada konkurss rāda, ka cilvēku atsaucība ir pietiekami liela. Noformēto skatlogu vērtēšanai cilvēki pieteikušies paši, bija arī tādi, kurus ieteica iedzīvotāji. Šādi līdzdarbojoties un radot ap sevi skaisti sakoptu vidi svētkiem, interesants veidojas arī pilsētas kopējais tēls. «Pēc šogad redzētā secinājumi ir ļoti labi. Ziemassvētku rotājumi izvēlēti ļoti gaumīgi, cilvēki ir daudz piedomājuši. Tas jaukāku padara arī pilsētas vidi,» sacīja I. Ose.