Andis Āboliņš kļūst par jauno Stendes pilsētas, Lībagu, Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītāju

Talsu novads

12. decembrī Talsu novada domes deputāti nolēma Stendes pilsētas, Lībagu, Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītāja amatā apstiprināt līdzšinējo Stendes pilsētas pārvaldes vadītāju Andi Āboliņu.
«Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas, ka, optimizējot Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldes, samazināts darbinieku skaits, tajā skaitā pārvalžu vadītāju. Domes deputātu vairākums nolēma, ka no nākamā gada Stendes pilsētu, Lībagu, Strazdes un Virbu pagastu vadīs viens pārvaldnieks. Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols izdeva rīkojumu izveidot komisiju, kas izvērtētu līdzšinējos pārvaldniekus pēc Darba likumā noteiktā, kā rezultātā deputātiem lemšanai izvirzīja divus kandidātus ar vienādu punktu skaitu — Andi Āboliņu (līdzšinējo Stendes pārvaldes vadītāju) un Laumu Jaunpujēnu (līdzšinējo Lībagu pagasta pārvaldes vadītāju). Par šo jautājumu bija plānots lemt 28. novembra domes sēdē, tomēr ar balsu vairākumu lēmumprojekti, kas attiecas uz šo jautājumu, tika atcelti, jo deputāti sacīja, ka viņiem pārāk vēlu iesniegta informācija (dienu pirms domes sēdes), lai varētu paspēt ar to iepazīties. Turklāt komitejās attiecīgie jautājumi nemaz netika skatīti. Otrreiz, pirms lēmumprojekti nonāca līdz domes sēdei, tos skatīja tautsaimniecības komitejā.
Vairāk nekā 500 iedzīvotāju parakstu
Talsu novada pašvaldībā pirms tam iesniegtas trīs vēstules no cilvēkiem, izrādot atbalstu A. Āboliņa kandidatūrai. Kopumā iesniegumus parakstījuši 516 iedzīvotāji. Visvairāk parakstītais ir 2. decembrī iesniegtais iesniegums, ko papildina pielikums ar 388 iedzīvotāju parakstiem uz 17 lapām. Iesniegumu sastādījuši vairāki iedzīvotāji: no Stendes pilsētas Gunārs Krišjānis, no Lībagu pagasta Andis Zazītis, no Virbu pagasta Edgars Girnuss un no Strazdes pagasta — Guntars Niķis. Tajā lūgts šo iesniegumu kopā ar pielikumiem pievienot attiecīgajam lēmumprojektam, kad tas tiks skatīts komitejās un domes sēdē. Kā deputātiem apgalvoja A. Āboliņš, viņš no parakstu vākšanas ir norobežojies un aicinājis neparakstīties pārvaldes darbiniekus, lai nerastos interešu konflikts.
Acīmredzot iedzīvotāju vēlmes tika ņemtas vērā kā būtisks faktors, jo deputāti rezultātā nobalsoja par labu A. Āboliņa kandidatūrai. Ar astoņām balsīm «par» (Dainis Karols, Gundars Sebris, Sandra Pētersone, Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters, Tabita Kalniņa, Alfons Spēks, Miervaldis Krotovs) un piecām balsīm «pret» (Andis Astrātovs, Gerda Zeberiņa, Ģirts Kalnbirze, Oļegs Solovjovs, Inga Gluzda) deputāti lēma, ka no 20. janvāra par jaunās pārvaldes vadītāju kļūs A. Āboliņš.
Savukārt ar 12 balsīm «par» un vienu balsi «pret» un ar piecām balsīm «par» un astoņām balsīm «pret» tika pieņemts lēmums no 20. janvāra pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar šā brīža Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītāju Egilu Alsbergu un Lībagu pagasta pārvaldes vadītāju Laumu Jaunpujēnu.
Sagaida plašs darba lauks
Deputāte Inga Gluzda domes sēdē pirms balsojuma pauda viedokli, ka, viņasprāt, pārvaldnieku izvērtēšana nav noritējusi, kā nākas, turklāt viņai šķitusi nepieņemama iedzīvotāju parakstu vākšana un tas, ka viņai zvanījuši divi cilvēki, lai pierunātu balsot par A. Āboliņa kandidatūru. D. Karols gan lika deputātei aizdomāties, ka šāda iedzīvotāju iniciatīva būtu jāuztver tikai pozitīvi, jo tas parāda, ka viņi ir aktīvi un vēlas paust savu viedokli. Turklāt A. Āboliņš esot informējis domes vadību par parakstu vākšanu uzreiz, tiklīdz par to uzzinājis. Jāpiebilst, ka parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Pirms balsojuma izteicās gan A. Āboliņš, gan L. Jaunpujēna. Pirmais sacīja, ka ir gatavs izaicinājumiem, ko prasīs darbs, pārvaldot četras teritorijas, savukārt L. Jaunpujēna sacīja, ka cilvēkam, kurš pārvaldīs attiecīgās teritorijas, jābūt ļoti spēcīgam.
«Andi Āboliņu sagaida ļoti liels darba apjoms un daudz izaicinājumu, tāpēc novēlu viņam izturību!» pēc deputātu balsojuma pauda D. Karols.
«Žēl, ka atsevišķi deputāti uzsvaru lika uz parakstu vākšanu, nevis uz to, ka aiz katra paraksta stāv cilvēks. Man uz ielas nāca klāt cilvēki un izteica atbalstu, kundzītes gados pat gājušas tālu gabalu, lai aizietu parakstīties par atbalstu man. Un rezultātā viena deputāte to raksturo kā nožēlojamu rīcību. Es gan to uztveru kā atbalstu no iedzīvotājiem, paldies viņiem par to! Tas nozīmē, ka cilvēki novērtē, ko daru,» viedokli «Talsu Vēstīm» atklāja A. Āboliņš. Viņš uzsvēra, ka visu teritoriju iedzīvotāji un viņu vēlmes būs vienādas. «Nebūs tā, ka Stende būs pirmajā vietā un pārējie pagasti pēc tam. Būšu vienādi lojāls pret visiem, cenšoties realizēt visas vajadzības, lai cilvēki būtu apmierināti,» sola A. Āboliņš. Lai arī pārvaldāmo teritoriju būs daudz un tās būs plašas, viņš teic, ka ar darbiem varēs tikt galā, jo būtiski, ka būs divi komunālie speciālisti, nevis viens, kā tas bija paredzēts sākotnēji. Pats pirmais, ko A. Āboliņš plāno darīt, ir doties uz visām teritorijām, pārvaldēm un veikt pārrunas ar darbiniekiem, struktūrvienībām, kāds ir viņu redzējums par nākotni, kādas ir vajadzības un prioritātes.