KĀPĒC ABONĒT «TALSU VĒSTIS»?

Ziņas

«Grūti iedomāties, kas varētu aizvietot vietējo laikrakstu. Gan mūsu «Kurzemnieks», gan citi vietējie laikraksti sniedz informāciju, ko citi mediji nespēj. Atklāj vietējo cilvēku stāstus un vietējās problēmas, palīdz dažādās dzīves situācijās, izceļ kultūrvēsturiskas vērtības, un būtībā tā ir arī svarīga daļa no vietējās identitātes. Cita lieta, ka aizvien mazāk auditorija lasa drukātās avīzes, tāpēc žurnālistiem, izdevējiem jāmeklē un jāattīsta citi ceļi, kā unikālo informāciju un svarīgās vērtības nodot saviem lasītājiem. Informācijai, ko savāc, apkopo, pārbauda un publicē profesionāli žurnālisti, ir augstāka kvalitāte nekā tai, ko ik brīdi varam izlasīt virtuālajā vidē dažādos sociālajos tīklos. Protams, pašiem žurnālistiem jāiet līdzi laikam, jāmācās, jāapgūst jaunās tehnoloģijas, jāstrādā ātrāk, taču aizvien svarīgāki par aktuālajām ziņām, kas atbild uz jautājumu — kas, kur, kad, kā — kļūs raksti, kas pateiks — kāpēc. Proti, vairāk analīzes, vairāk dziļuma, vairāk ideju, vairāk lasītāju iesaistes satura veidošanā un sava vietējā medija atbalstīšanā.»

Daiga Bitiniece,
laikraksta «Kurzemnieks» galvenā redaktore