Labiekārtota teritorija ap Firksu-Pedvāles muižas kungu māju

Kultūra

Biedrība «Pedvāle» ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros ir īstenojusi projektu «Firksu-Pedvāles muižas publiskā ārtelpa».
Firksu-Pedvāles muižas kungu māja ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un tā funkcijas paredz kultūras un mākslas aktivitātes. Īstenotā projekta ietvaros ir izveidoti pastaigu celiņi ap muižas kungu māju, ļaujot interesentiem aplūkot to no dažādām pusēm. Ēkas galvenās fasādes priekšā izveidots plašs priekšlaukums ar zālienu, aptverošu celiņu, soliem un dekoratīvajiem stādījumiem. Tas paredzēts dažādiem publiskiem mākslas pasākumiem — izstādēm, koncertiem, tautas tradīciju rituāliem. Savukārt labiekārtotais Firksu-Pedvāles muižas kungu mājas iekšpagalms ļaus īstenot mazās formas kultūras pasākumus — uzvedumus, dzejas lasījumus, muzicēšanu. Tādējādi īstenotais projekts nodrošina kultūras un mākslas pieejamību šajā lauku reģionā. Ir radīta vieta dažādu mākslas un kultūras procesu uztverei un apcerei, kā arī iespēja vietējiem iedzīvotājiem piedalīties radošajos procesos.

Biedrība «Pedvāle»