KĀPĒC ABONĒT «TALSU VĒSTIS»?

Ziņas

«Abonējot vietējo laikrakstu, iedzīvotājiem jāsaprot, ka tādā veidā tiek atbalstīta žurnālistika, nevis propaganda. Protams, mēram ir patīkami uzturēt savu izdevumu, kur viņš vienmēr tiks apdziedāts, un diemžēl ir daļa iedzīvotāju, kuriem sāk jukt un kuri domā, ka pašvaldības izdevumu veido žurnālisti, kaut gan to dara sabiedrisko attiecību speciālisti, kuriem algas maksā no nodokļu maksātāju naudas. Protams, cilvēka viedoklis ne vienmēr sakrīt ar neatkarīgā medijā pausto, arī es nereti šķendējos, bet tomēr turpinu abonēt atsevišķus preses izdevumus, jo zinu, ka viņiem ir vajadzīgs mans atbalsts. Avīzei ir sava loma, un cilvēkiem ir jānovērtē demokrātija, informētība, kritiskā domāšana, kas tur sākas. Šā iemesla dēļ žurnālistikas profesija arī ir viena no vecākajām pasaulē, jo cilvēkiem ir vajadzīgs papildu skats no malas, informācijas bāze. Ja nepastāvēs vietējā prese, tas būs traģiski. Tas ir principiāls pašcieņas jautājums. Turklāt ne velti medijus dēvē par ceturto varu. Cilvēks bez medijiem paliek manipulējams, viegli ietekmējams, sekls, citkārt pat neiejūtīgs un vienkārši nezinošs par to, kas notiek apkārt.»

Ansis Bogustovs,
«RīgaTV 24» žurnālists