Līvai un Love StorY — otrā vieta

Sports

31. novembrī 2. vietu konkūrā no 34 dalībniekiem Latvijas Jātnieku federācijas ziemas sacensībās Rīgā, Kleistos, ieguva talseniece Rūta Līva Grakovska ar zirgu Love StorY.