Pašvaldība pārdod bijušo klientu apkalpošanas centru

Dundagas novads

28. novembra Dundagas novada domes sēdē deputāti apstiprināja notikušās izsoles, kurā pārdots bijušais uzņēmuma AS «Latvijas Valsts meži» Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centrs Upes ielā 4, rezultātu. Šo īpašumu iegādājies vietējais uzņēmējs, SIA «Luux Trans» īpašnieks Sandis Lūks par 42 205,00 eiro, minēts sēdes protokolā.
Esam rakstījuši, ka uzņēmums AS «Latvijas Valsts meži» jauno klientu apkalpošanas centru Dundagā, Parka ielā, atklāja 2017. gada janvārī. Tolaik iepriekšējais Dundagas novada domes sasaukums vienojās ar uzņēmumu par nekustamā īpašuma maiņu, lai iegūtu ēku Upes ielā 4, kas bija labi saglabāta. Tas arī tika izdarīts, samainot to pret pašvaldībai toreiz piederošo nekustamo īpašumu «Anši», kur atradās 20,3 hektāri izcirsta meža. Minētā ēka ir astoņu dzīvokļu māja, kur telpas pielāgotas biroja vajadzībām. Lai arī iepriekšējais domes sasaukums plānoja, ka Upes ielā 4 varētu atrasties pašvaldības sociālais dienests, pašvaldības policija, kā arī būtu pieejami vairāki dienesta dzīvokļi, šajā sasaukumā deputātiem domas mainījās, un ēka nonāca izsolē.
Kā minēts 28. novembra Dundagas novada domes sēdes protokolā, nekustamā īpašuma «Upes iela 4» pirmā izsole notika 16. augustā, bet uz to nebija pieteicies neviens dalībnieks. Pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt nekustamā īpašuma otro izsoli ar grozītiem noteikumiem, nosakot, ka piedāvātā augstākā cena jāsamaksā trīs mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas, nevis viena mēneša laikā, kā bija sākumā noteikts. Otrā izsole norisinājās 27. septembrī, un arī uz to nepieteicās neviens dalībnieks. Izsludināja trešo ar grozītiem izsoles noteikumiem, nosakot, ka piedāvātā augstākā cena jāsamaksā 12 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas. Tā 11. novembrī notikušajā izsolē pieteicās viens dalībnieks — SIA «Luux Trans», kas īpašumu iegādājās par 42 205,00 eiro. «Lursoft» pieejamā informācija liecina, ka uzņēmums reģistrēts Dundagas novadā. Tā īpašnieks Sandis Lūks, lūgts komentēt, ko plāno ēkā darīt, teic, ka tā būs biroja ēka savam uzņēmumam, jo līdz šim telpas nomātas. Uzņēmējam ir vairākas darbības jomas (transporta, mežizstrādes, drukas pakalpojumu sniegšana). Jautāts, kāpēc izsolei pieteicies tikai trešajā reizē, viņš norāda, ka sākotnēji pašvaldības piedāvātais samaksas termiņš bijis nesamērīgi īss. «Pirmajā izsolē bija dots mēnesis, otrajā — trīs, bet trešajā — 12 mēneši, kas arī ir saprātīgs laiks, lai par iegādāto īpašumu varētu norēķināties,» saka uzņēmējs.
Tāpat 28. novembra domes sēdē deputāte Tamāra Kaudze interesējās, kā ēkas pircēju ietekmēs tiesvedība, vai pircējs ir informēts, ka tāda ir saistībā ar šo ēku. «Šīs saistības pašvaldībai nav aktuālas, jo nekādas informācijas tajā brīdī, kad tika pārņemts īpašums no «Latvijas Valsts mežiem», pašvaldībai nebija,» skaidroja pašvaldības finansiste Inga Ralle. «Tātad līgumā nekur neparādās, ka ir apgrūtinājums?» turpināja interesēties deputāte. «Mūsu dokumentācijā nav šādu īres vai nomas līgumu. Veicām saraksti ar tiesvedības ierosinātāju, kurā viņš neuzrādīja šo līgumu. Mums ir dokumenti no «Latvijas Valsts mežiem», ka īpašums nav apgrūtināts. Nezinām šo situāciju tādā plāksnē, kā tiesvedības ierosinātājs to zina. Līdz ar to viņam ir pilnas tiesības vērsties tiesā un meklēt taisnību. Mums šādu dokumentu, kas to apliecinātu, nav,» skaidroja attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma, piebilstot: ja tiesvedības ierosinātājs to vēlēsies turpināt, tad to darīs ar īpašuma ieguvēju.