Piedzīvot iespējami labākās pārmaiņas klienta dzīvē

Rojas novads

Rojas kultūras centrā dažu gadu laikā Ziemassvētku tuvumā bija veidojusies skaista tradīcija — televīzijas personības Valtera Krauzes vadībā labdarības koncertos tika vākti ziedojumi Rojas novadā svarīgiem mērķiem. Tomēr skaisti ir arī tas, ka šogad nav vajadzības šādu koncertu rīkot.
«Mazaizsargātie novada iedzīvotāji ir tie, kuri dažādu iemeslu dēļ saviem spēkiem nevar nodrošināt pamatvajadzības — mājokli, ēdienu, apģērbu, veselības aprūpi un tā tālāk. Parasti vienlaikus ir vairāki faktori, kas rada šo mazaizsargātību,» pamanījusi Rojas novada sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce.
Scenāriji esot dažādi, piemēram, mazaizsargāto grupā nonāk vientuļi pensionāri, kuri saņem ļoti mazu pensiju. Grūti mēdz klāties ģimenēm, kurā viens ģimenes loceklis nevar strādāt algotu darbu, jo kopj smagi slimu tuvinieku, vai tādai, kurā mamma audzina vairākus mazus bērnus, bet apgādnieks zaudē darbu vai darba spējas veselības problēmu dēļ, vai arī negaidīti nākas piedzīvot paša apgādnieka zaudējumu viņa nāves, šķiršanās vai slimības dēļ. «Ja cilvēks pēkšņi nonāk finansiālās grūtībās, tad tas ir saistīts ar kādām problēmām, kas ir jārisina pēc būtības. Lielākā daļa šādu gadījumu tiek atrisināti neilgā laika periodā (pusgada — gada laikā), situācija uzlabojas, un ģimene tiek galā pašas spēkiem. Ir situācijas, kad ģimene vai persona saņēmusi vienreizēju pabalstu krīzes situācijā un turpina saņemt sociālos pakalpojumus, psihosociālo atbalstu, bet sociālie pabalsti vairs nav nepieciešami. Sociālie darbinieki atbalsta klienta spējas un prasmes būt neatkarīgam, spēt parūpēties par sevi un savu ģimeni,» uzsver L. Pūce.
Citādāks ir darbs ar ilgstošajiem klientiem. «Šī arī ir lielākā pašvaldības pabalstu saņēmēju daļa, diemžēl — ar vismazākajām izmaiņu iespējām,» neslēpj sociālā dienesta vadītāja. Visbiežāk runa esot par cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, klientiem pirmspensijas vai pensijas vecumā, tādiem, kuriem ir atkarības, zemas sociālās prasmes no paaudzes paaudzē, pārciestas traumas un piedzīvota vardarbība. Īpaši situāciju pasliktinot fakts, ka šiem cilvēkiem ir ļoti vāja atbalsta sistēma — nav ģimenes, radu, draugu, atbalstošu kaimiņu un citu līdzcilvēku, viņi nepieder nevienam — darba vai interešu — kolektīvam. «Viņiem ir nostiprinājušies spēcīgi ieradumi un neelastīgs domāšanas veids, kuru izmainīt ir ļoti grūti. Neskatoties uz to, sociālie darbinieki līdzās materiālajam atbalstam soli pa solītim cenšas klientu atbalstīt viņa kaut nelielajā, tomēr pārmaiņu ceļā. Ne visiem tas ir pa prātam, tomēr lielākā daļa cenšas uzdevumus izpildīt. Uzdevumi galvenokārt ir saistīti ar sociālo prasmju atjaunošanu, uzlabošanu, pilnveidošanu,» skaidro L. Pūce.
Lai arī pirms gada Rojas novadā
paaugstināts maznodrošinātās personas (ģimenes) ienākumu līmenis, ar kādu iedzīvotāji var pretendēt uz šo statusu, maznodrošināto personu un pabalstu saņēmēju loks gada laikā neesot jūtami palielinājies. Papildu garantētā minimālā ienākuma pabalstam, dzīvokļa pabalstam un pabalstam krīzes situācijā Rojas novada pašvaldība izmaksā arī veselības aprūpes pabalstus un pabalstus bērna izglītības procesa nodrošināšanai un sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. «Vispieprasītākie ir dzīvokļa pabalsti, īpaši kurināmā iegādei, kā arī veselības aprūpes pabalsti. Pieprasījums pēc veselības aprūpes pabalstiem tikai pieaug un, ja cilvēks ir izmantojis saistošajos noteikumos paredzēto summu, vēl ir iespēja vērsties ar lūgumu palīdzēt no ziedojumu konta. Esam ļoti pateicīgi visiem labajiem cilvēkiem, kuri ir ziedojuši, lai varētu palīdzēt grūtībās nonākušajiem novadniekiem. Šogad dāsnu ziedojumu esam saņēmuši no mūsu novada cilvēka, kurš vēlējās palikt anonīms, kā arī no kāda vācu kunga cienījamos gados, kurš, aicinot viesus uz savu dzimšanas dienu, ir lūdzis netērēties dāvanām, bet dāvināt naudiņu, kura tiks ziedota medikamentiem Rojas mazaizsargātajiem cilvēkiem, kuri paši nevar tos atļauties nopirkt. Šī ir iespēja palīdzēt gadījumos, kad pēc saistošajiem noteikumiem to nevaram, tomēr palīdzība ir nepieciešama. Paldies šiem lieliskajiem un dāsnajiem cilvēkiem!» pateicas L. Pūce, tādējādi atklājot arī iemeslu, kāpēc labdarības koncertu šogad rīkot nav bijis vajadzības. Ja vēl kādam ir vēlme dot kādu artavu mazaizsargāto Rojas novada iedzīvotāju atbalstam, to var darīt, ziedojot Rojas novada domes ziedojumu kontā.
Šogad lielāks pieprasījums bijis pēc sociālajiem pakalpojumiem — īpaši pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem pansionātos un aprūpes mājās. «Ļoti trūkst vietu pansionātos, un klientiem nākas gaidīt, kamēr kāda vieta atbrīvosies. Daži klienti pat ir gatavi doties uz attālākiem novadiem, lai ātrāk saņemtu pakalpojumu,» zina L. Pūce.
Sociālā dienesta prioritāšu vidū allaž esot atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem, nodrošinot psihologa atbalstu individuālajās konsultācijās un konsultācijās visai ģimenei, veicot kvalitatīvas psiholoģiskās izpētes, nodrošinot dažādas terapijas, izglītojošās un atbalsta grupas, kādas tikušas organizētas arī personām ar īpašām vajadzībām. «Ja kādreiz sociālais dienests patiešām vairāk asociējās ar sociālajiem pabalstiem, tad tagad aizvien vairāk cilvēku novērtē cita veida atbalstu, ko darbinieki sniedz. Ikvienam novada iedzīvotājam iespējams saņemt kvalitatīvu sociālā darba pakalpojumu pie profesionāliem un ļoti pieredzējušiem sociālajiem darbiniekiem, kuri gatavi klientu uzklausīt un kopā ar klientu piedzīvot iespējami labākās pārmaiņas klienta dzīvē,» apliecina L. Pūce.