«Norauj» domes sēdi

Dundagas novads

28. novembrī Dundagas novada domes sēde nepietiekamā deputātu skaita dēļ līdz beigām nenotika, atstājot neizskatītus divus jautājumus. Pēc diskusijām, kas paredzēja piešķirt papildu finansējumu par pašvaldībai sniegto juridisko pakalpojumu apmaksu, deputāti Tamāra Kaudze un Vilnis Skuja sēžu zāli pameta. Tā kā todien sēdē nepiedalījās divi deputāti, viens, aizbildinoties ar citiem pienākumiem, sēdi pameta agrāk, vēl divu deputātu iziešana nozīmēja, ka nav pietiekams skaits, lai to turpinātu.
Šomēnes izsludinātajā Dundagas novada domes sēdes darba kārtībā kā 30. izskatāmais bija iekļauts jautājums par papildu finansējumu juridisko pakalpojumu apmaksai. Domes sēdes sākumā pirms darba kārtības apstiprināšanas deputāti Madars Burnevics, Tamāra Kaudze un Vilnis Skuja rosināja šo jautājumu izskatīt kā pēdējo. Lai gan domes priekšsēdētājs Aldis Felts īpašu iemeslu tam neredzēja, deputāti ierosinājumu atbalstīja, vēl nezinot, kāda izvērtīsies situācija sēdes beigās.
Pašvaldības dāsni algotais advokāts
Kopš augusta, kad darba attiecības ar Dundagas novada pašvaldību izbeidza juriskonsults Jānis Langzams, kurš tagad vada novada sociālo dienestu, pašvaldība ir šā speciālista meklējumos. Izsludinātajai vakancei līdz novembrim neviens nebija pieteicies. 28. novembra domes sēdē izpilddirektore Janita Vanda Valtere pauda, ka šomēnes ir saņemti divi pieteikumi. Vakancei varēja pieteikties līdz 30. novembrim, un pretendentu vērtēšana notiks šonedēļ. Lai nodrošinātu pašvaldības darbu juriskonsulta neesamības laikā, 26. augustā pašvaldības izpilddirektore veica cenu aptauju par juridisko pakalpojumu sniegšanu pašvaldībai, kurā pieteicās viens pretendents — zvērināts advokāts Kārlis Boldiševics, piedāvājot vidējo stundu likmi 33,57 eiro, liecina informācija pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv redzamais lēmums cenu aptaujā.
28. novembra domes sēdē izskanēja, ka par juridiskajiem sniegtajiem pakalpojumiem par septembri un oktobri pašvaldība Kārlim Boldi-ševicam samaksājusi 5260 eiro. Tā kā līgums ar juristu joprojām ir spēkā, iespējams, ka šā gada budžetā juridisko pakalpojumu apmaksai vēl papildus būs nepieciešami 5260 eiro. Šāda summa aprēķināta, sasummējot septembra un oktobra rēķinus, sacīja pašvaldības finansiste Inga Ralle. Kāds rēķins pašvaldībai būs par novembri, sēdē izpilddirektore nevarēja atbildēt, vien norādīja, ka, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, saņēmusi atbildi, summa nebūšot lielāka par tūkstoš eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tai pašā laikā viņa pauda cerību, ka pēc pretendentu izvērtēšanas, kas pieteikušies juriskonsulta vakancei, pašvaldība varēs no-slēgt līgumu ar speciālistu, kurš turpmāk pildīs pašvaldības juriskonsulta pienākumus.
Papildu tam viņa minēja, ka vēlētos ar pašlaik nolīgto zvērināto advokātu sadarbību turpināt arī decembrī, kad pašvaldībai gaidāms tiesas proces. Jaunajam juriskonsultam, ja arī to pieņems darbā šā mēneša sākumā, nebūs laika šim procesam sagatavoties.
Deputāte Tamāra Kaudze interesējās, kāds ir šā advokāta pienesums pašvaldībai, jo sēdē no vienas pašvaldības iestāžu vadītājas izskanēja, ka ne visiem zināms, kas vietvarai sniedz juridiskos pakalpojumus. «Mēs esam advokātu dāsni atalgojuši, par diviem mēnešiem samaksājot 5260 eiro. Kas konkrēti ir padarīts?» interesējās deputāte. Izpilddirektore atbildēja, ka ir darīts pietiekami daudz: septembrī pārskatīti iekšējie noteikumi un lēmumprojekta sagatavošana par iekšējiem noteikumiem, izskatīti un sagatavots lēmumprojekts par Dundagas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu un izskatīti noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Dundagas novada pašvaldībā. Sniegta konsultācija pašvaldības kapitālsabiedrībai «Ziemeļkurzeme», viena lēmuma sagatavošana par vienošanos par līguma izbeigšanu, pasūtītāja interešu pārstāvniecība ar trešajām personām, sagatavota atbilde Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrijai, Kolkas ciema valdei, vairākas atbildes sagatavotas iesniedzējiem, nodrošināta pašvaldības pārstāvniecība tiesvedības procesā, īsumā skaidroja izpilddirektore. «Ja pareizi saprotu, nolīgtais advokāts sniedz savus pakalpojumus arī iekšēji (domes darbiniekiem, izstrādājot vajadzīgos dokumentus, kas izmantojami pašvaldības darbā)? Nesen dzirdēju, ka iestādes vadītāja piesaistījusi kādu citu, lai šo pakalpojumu saņemtu. Tad es nesaprotu, domes nolīgtais advokāts ir pieejams domes darbiniekiem, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem, lai tie sagatavotu korekti lēmumprojektus, vai nav?» Uz to izpilddirektore atbildēja, ka visiem iestāžu vadītājiem esot teikusi, ka šis pakalpojums ir pieejams. «Ja kāds iestāžu vadītājs nav pareizi sapratis, vai kā citādāk, es to nemācēšu komentēt. Visiem ir noziņots, ka mums ir ārpakalpojuma sniedzējs,» atbildēja J. V. Valtere, kura minēja, ka līdz šim lēmumprojektus varēja saskaņot arī ar domes darbinieci, kurai ir juridiskā izglītība. Viņai no iestāžu vadītājiem lūgumu neesot, ka vajadzētu kādam domes nolīgtā zvērinātā advokāta pakalpojumus.
«Braucam ar šausmīgi lepnu limuzīnu»
Deputāts Vilnis Skuja interesējās, kāda ir starpība, ja pašvaldībai būtu štata juriskonsults un summa, ko pašlaik pašvaldība maksā ārpakalpojumā, saņemot juridiskos pakalpojumus. «Mēs braucam ar šausmīgi lepnu limuzīnu, tai vietā lai aizbrauktu ar parastu golfiņu? Es nesaku, ka juriskonsults ir parasts golfiņš, bet vēlos zināt, cik mēs pārmaksājam, ņemot juristu. Cik saprotu, viņš tomēr nav pieejams pilnīgi visām struktūrvienībām, kā tas būtu, ja būtu normāli strādājošs juriskonsults pašvaldībā. Kā tas ir sanācis, ka neesam juriskonsultu laicīgāk dabūjuši?» domas pauda deputāts. «Tā jā juriskonsultu neizdevās atrast, bet jāstrādā bija, es jums noziņoju, ka rīkošu cenu aptauju un skatīšos šo pakalpojumu ārpakalpojumā. Juriskonsulta vakance aktuāla bijusi visu šo laiku. Tagad ir iesniegti divi pieteikumi. Izskatīšu un ceru, ka ar decembri sāksim strādāt ar savu juriskonsultu. Vienīgais, ko atstāšu šā līguma pamatā, ir tiesvedība, kas gaidāma 9. decembrī (tiesvedība, kurā atlaistais Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens tiesājas ar Dundagas novada pašvaldību par veidu, kā tika atlaists no darba, prasot viņu atjaunot amatā un izmaksāt morālo kompensāciju desmit tūkstoš eiro apmērā), jo jaunam juriskonsultam pāris dienās būs grūti sagatavoties tiesai,» turpināja skaidrot izpilddirektore. «Ja no 1. decembra pieņem darbā juriskonsultu, ar to brīdi ar ārpakalpojuma sniedzēju līgums ir jālauž. Būs cilvēks, kas nodrošina šos pakalpojumus, kāpēc vajadzīgs vēl kāds,» turpināja deputāte T. Kaudze. «Es jau minēju, kāpēc ar ārpakalpojuma sniedzēju līgums ir jāturpina. 9. decembrī ir tiesas sēde. Jautājums, vai jūs vēlaties ietekmēt šo tiesas procesu?» jautāja izpilddirektore. Viņu papildināja finansiste I. Ralle, paužot, ka līgumā noteikts, ka ārpakalpojuma sniedzējam vienu mēnesi iepriekš jādara zināms, ja ir izmaiņas. «Mūsu budžets ir sastādīts uz vienlīdzības principiem visiem iedzīvotājiem. Šobrīd ar šā kunga apmaksu redzam, ka tiek maksāts šaurām interesēm, maz, kas šos pakalpojumus saņem. Mēs dāsni maksājam vairāk nekā piecus tūkstošus par diviem mēnešiem, un vēlaties, lai nobalsoju un uzdāvinu vēl piecus tūkstošus eiro. Nē, paldies! Tiesas process, es atvainojos… Kad ārā stāvēja cilvēku pūlis un lūdza pieņemt korektu lēmumu (neatlaist Kolkas pagasta pārvaldnieku no amata)… Tagad jūs ņemat iedzīvotāju naudu, lai segtu izdevumus advokātam par tiesas sēdēm. Paldies, tā ir jūsu atbildība,» sacīja deputāte Tamāra Kaudze, kura kopā ar deputātu Vilni Skuju pameta domes sēžu zāli.
Lai sēde turpinātos, deputātu skaits nebija pietiekams. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu jurista ārpakalpojumu segšanai par novembri un vēl vienu jautājumu par saistošajiem noteikumiem tā arī neizskatīja.
Vēlas paralizēt pašvaldības darbu
Jautāts, kā vērtē domes sēdes noslēgumu, Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts pauda, ka, deputātiem šādi rīkojoties, tie rāda, ka vēlas paralizēt pašvaldības darbu. «Bez juridiskā atbalsta mēs nevaram, tas ir nepieciešams ik uz soļa. Ir pagājuši trīs mēneši, un nevaram atrast juristu. Runāt, ka tās ir izmaksas… Protams, ka tās ir lielākas izmaksas nekā, ja būtu algots darbinieks. Jāņem vērā, ka šāds ir pakalpojuma piedāvājums, kas iegūts cenu aptaujā. Esmu interesējies, cik šādi pakalpojumi maksā, un varu teikt, ka esam saņēmuši diezgan lētu pakalpojumu. Ja runājam par kvalitāti, nevērtēšu. Protams, svarīgi saprast, cik mēs saņemam un kā šos pakalpojumus uzskaitām, cik tas ir korekti. Lai nebūtu tā, ka mēs it kā maksājam par to, kas nav darīts vai pavirši darīts. Par šo ar izpilddirektori esmu runājis un viņa ir ieviesusi kārtību. Šobrīd man nekas cits neatliek, kā paļauties uz to, ka viss ir kārtībā. Juridiskās konsultācijas un atbalsts ir kvalitatīvs,» sacīja domes vadītājs.
Pretēju viedokli pauda deputāte Tamāra Kaudze. Viņa uzskata, ka jurists galvenokārt algots, lai pārstāvētu pašvaldību tiesvedībās gan pret bijušo Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu, gan vēl divās. «Šādu rīcību neatbalstu. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir ierosinātas trīs tiesvedības, zvērināta advokāta pakalpojumi tiek izmantoti, lai risinātu tiesvedības procesa jautājumus, bet ne jautājumus, kas saistoši visai pašvaldībai kopumā. Izpilddirektores un domes pozīcijas darba stils ir novedis pie tā, ka neviens uz šo amata vietu tik ilgstoši nav pieteicies. Jābūt arī lielākai aktivitātei speciālista piesaistē, aktualizēt darba sludinājumu pašvaldības mājaslapā. Šī rīcība līdz šim vairāk bijusi pasīva,» komentāru sniedz T. Kaudze.